Türkiye’de milyoner mudi sayısı arttı; ama!

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı 106 bin 999’a ulaştı. Türkiye’de zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale geldi. İşte o sebepler…

Türkiye'de milyoner mudi sayısı arttı

Milyoner mudi sayısı neden ve nasıl artıyor?

Uzmanlara göre; Kasım ayında milyoner sayısında 6 binden fazla gerçekleşen artışın vergi barışından kaynaklanmış olabileceğini belirtirken, bazı uzmanlar da Tam Teminatlı Opsiyon İşlemi (DCD) ve yabancı mevduatların çözülmesinden kaynaklanabileceğine dikkati çekiyor. Öyle ki dövizden TL’ye geçişte 300 bin dolar bile artık 1 milyon TL yapıyor.

 

Hesabında 1 milyon TL olan mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 600 milyar TL’ye yaklaşıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Aralık 2015 itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 93 bin 8 kişi olarak sayılırken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 594 milyar 661 milyon lira olarak ölçüldü. Milyoner sayısında Ocak-Kasım 2016 döneminde aylık en yüksek artış kasımda gerçekleşti. Kasımda milyoner sayısı 6 bin 25 kişi daha artarak 106 bin 999’a tırmandı.


Milyoner sayısı arttı ama Türkiye’de zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı gelir dağılımına yönelik yaptığı araştırmaya göre zenginler daha da zenginleşirken fakirler daha da fakirleşti. Genel nüfusun yüzde 15’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türkiye’de 2016 yılında zengin ile fakir arasındaki gelir dağılımındaki uçurum daha da arttı. En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,5’e yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay yüzde 6.1’e kadar düştü. Hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 21,9 oldu.

Yükseköğretim mezunlarının yüzde 1.6’sı yoksul

Okur-yazar olmayanların yüzde 27,2’si, yükseköğretim mezunlarının yüzde 1,6’sı yoksul. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar olmayanların yüzde 27,2’si, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 23,7’si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 12,8, lise ve dengi okul mezunlarında ise yüzde 5,6 oldu. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 1,6 ile yoksulluk oranının en düşük gözlendiği grup oldu.


Sürekli yoksulluk oranı yüzde 15.8

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2014 yılında sürekli yoksulluk oranı yüzde 15,1 iken 2015 yılında bu oran yüzde 15,8 oldu.

Maddi yoksunluk oranı yüzde 30

Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği, beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren (veya vejetaryenler için eşdeğer yiyecekler) yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamaması şeklinde tanımlanıyor. Bu maddelerden en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2014 yılında yüzde 29,4 iken 2015 yılında yüzde 30,3’e yükseldi.


Bu göstergelerden, evden uzakta bir haftalık tatili karşılayamayanların oranı %71,4, iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren (veya vejetaryenler için eşdeğer yiyecekler) yemek masrafını karşılayamayanların oranı yüzde 35,8 ve beklenmedik harcamaları karşılayamayanların oranı yüzde 32,6 oldu.

Dolar ve Euro Moodys açıklamasıyla rekor kırdı


 

Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.