Araba kullanma becerisi: Kadınlar vs erkekler

Genel olarak ülkemizde kadınlar telaşlı olmaları, yavaş davranmaları ve stres altında olmaları nedenleriyle araba kullanmada erkeklere göre daha başarısız görünmektedirler. Algı bu yöndedir. Aslında bunu açıklayan nedensellik basittir.

Otomobil kullanma becerisi: Cinsiyet kimliği ve eşitlik meselesi kadınlar erkekler

Öncelikle bu ülkedeki kadın nüfusu ile araba kullanan kadın nüfusu arasındaki orana baktığınızda, kadınlara yönelik eşitsizliğin boyutu aynı zamanda kadın sürücülerin daha başarısız olmasına yönelik doğru ya da doğru olmayan algının nedenselliğini oluşturur.

Bazı kadın sürücülerin daha başarısız olduğu algısından hareketle devam etmemiz gerekse bile, bu durum kadınların daha yeteneksiz olduğu anlamına gelmez. Sadece söz konusu iş ile ilgili olarak beceri geliştirememiş olduklarını gösterir. Çoğu iş alanında olduğu gibi.


İnsanlar yeteneklerini yani iş yapabilme yeterliliklerini, herhangi bir alana yönelik olarak kullanırlarsa, yani deneyim yaşarlarsa beceri geliştirebilirler. Beceriler doğuştan gelmez. Özetle imkan ve fırsatlara sahip olmak, o imkan ve fırsatların nasıl kullanıldığına bağlı olarak beceriler geliştirilir.

kadınlar araba kullanmada direksiyon neden yetersiz erkekler

Kadınlar direksiyonda neden yetersiz?

Kadınlara araba kullanma imkanını ve fırsatlarını vermeyip veya onları toplumsal, ekonomik, kültürel gerekçeler ile erkeklere oranla daha fazla kısıtlayıp, sonra da “kadınlar araba kullanmada erkeklere oranla daha beceriksiz” yargısında bulunmak sadece insafsızlık değil aynı zamanda ahlaksızlıktır da.

Oğlan çocuğunu ilkokuldan veya ortaokuldan itibaren direksiyona oturtan, kız çocuklarını ön koltuğa dahi oturtmayan toplumsal yapı, kadınların araba kullanmada daha beceriksiz olduğu konusunda neredeyse hem fikir.

Bu ülkede olanağı ve fırsatı olan kadınlar dahi, araba kullanmaya 15 yaşlarından çok sonraları başlayabiliyorlar. Bu durumda psikomotor gelişim diye tanımlanan, kas-sinir işbirliği/koordinasyonu temeline dayalı hareket becerilerinin en çok geliştiği yaşlar çoktan aşılmış oluyor. Oysa “hareket becerileri” gelişiminde giderek artan mükemmelleşme için iki temel koşuldan birisi zamanında o iş ile ilgili deneyimler yaşamak, diğeri ise yeteri sayı ve sürede deneyim yaşamak, yani tekrar yapmaktır.

kadınlar erkekler araba kullanma direksiyon becerisi

Neden kadın cinsiyeti ile ilgisi yok?

Daha erken ve uygun yaşlarda araba kullanmaya başlayan, hatta daha sonraları olsa dahi daha fazla imkan ve fırsat bulan, dolayısıyla da daha fazla deneyim yaşama olağanı bulan kadınların en az erkekler kadar “iyi” araba kullandıkları tartışmasızdır.


Aynı şekilde araba kullanma olanağı bulamayan veya çok sonradan bu işle ilgili deneyim yaşayan erkekler de en az kadınlar kadar başarısızdırlar.

Bu sadece araba kullanma üzerinden gidilen bir örnektir.

Kadınların daha iyi yemek yapıyor olmaları daha iyi yemek yapmak durumunda kalmalarındandır. Tıpkı erkeklerin çok fazla top oynayarak top oynama konusunda daha iyi olmaları algısının yaratılmış olmasında olduğu gibi.

kadın araba erkekler eşitsizlik

Kadın ile erkek arasındaki toplumsal eşitsizlik

Kadın erkek eşitsizliği meselesinin çözümü, basit ve sıradan bir örnek olan araba kullanma meselesi üzerinden olsun, diğer tüm eşitsizlikler meselesinde olsun, kadının erkeğe karşı mücadelesi ile değil, kadının eşit haklara sahip olması mücadelesi ile çözümlenecek bir meseledir.

Yani bu iş sınıfsal eşitliğin sonunda ortaya çıkacak bireylerin eşitliğinin cinsiyet kimliği eşitliğini de kapsayan şekliye ile çözümlenecek bir meseledir.

Cinsiyet kimliği üzerinden gidilen eşitlik mücadelesi bazı kadınları özgür ve bağımsız kılabilir ki; O kadınlar mutlak olarak ekonomik özgürlüğü ve bağımsızlığı olan kadınlardır. Oysa asıl çözüm tüm kadınların eşitliğe kavuşturulmasıdır. Bu da tüm kadınların ekonomik özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturulmasıyla mümkündür.


Bunun nasıl olacağı ise açıktır; Kadının üretim araçları ve ilişkilerindeki rolünü ve konumunu önce insan olarak almasını sağlayarak. Yani sınıf mücadelesi amaçlı elde edilen kazanımlar sayesinde elbette.

Kadınlar yüksek ücretli işlere erişemiyor!

Kadınların kurtuluşu erkek gibi olmak mı?