Kadınlar yüksek ücretli işlere erişemiyor!

Kadın ve erkeklerin ücret politikalarının farklı olmasının nedeninin pek de göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Farkın nedeni kadınların yüksek ücretli işlere hala erişiminin olmaması ile açıklanıyor. Türkiye’deki veriler de bunu doğruluyor.

Kadınlar yüksek ücretli işlere erişemiyor!

Türkiye’de 1410 şirketten elde edilen verilere göre, kadın çalışanlar, idari personel düzeyinde çalışanların yüzde 32’si iken, yönetim seviyesine çıkıldığında yüzde 26’ya, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 17’ye geriliyor.

KornFerry Hay Group’un 100 ülkedeki 25 bin organizasyondan elde ettiği 20 milyondan fazla bireysel ücret verisini değerlendirdiği araştırma sonucunda,benzer işi yapan kadın ve erkekler arasında dikkate değer bir ücret farklılığı olmadığı görüldü. Araştırmaya göre, benzer işi yapan erkek ve kadınlar arasındaki fark Fransa’da yüzde 2,7 iken Avusturalya’da yüzde 1,4 ve İngiltere’de yüzde 0,8 seviyelerinde.


Araştırma bu farkı kadınların yüksek ücretli işlere hala erişiminin olmaması ile açıklıyor.

Kadınlar yüksek ücretli işlere erişemiyor

Veriler bu durumun Türkiye’de de geçerli olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye’de 1.410 şirketten elde edilen 680 bin 825 bireysel veriye göre, idari personel düzeyindeki çalışanların yüzde 32’si kadınlardan oluşurken, yönetim seviyesine çıkıldığında bu oran yüzde 26’ya, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 17’ye geriliyor.


KornFerry Hay Group Türkiye Bilgi Hizmetleri Pazar Lideri Ersin Yıldırım, kadınların önüne iş hayatında çıkarılan engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini, bu durumun hem şirketlerin hem de kadınların yararına olacağını söyledi.

Yıldırım, şirketlerin, yetenek yönetiminde kadınların alt kademelerdeki görevlere takılıp kalmayacağından ya da gelişim süreçlerinde gecikme yaşamayacağından emin olmaları gerektiğini savundu. “Biliyoruz ki kadınlar cinsiyetlerine bağlı olarak iş hayatındaki kariyer gelişimlerini engelleyecek küçük ve büyük birçok zorlukla karşılaşıyorlar” diyen Yıldırım, şirketlerdeki ataerkil kültürün, doğum izni politikaları ve gerekliliği olmayan birtakım uygulamalardan kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Kadınlara kritik ve zorlu görevler verilmeli

iş hayatında kadınlar

Araştırmadan çıkan sonuçlar, kadınların üst düzey görevlere gelebilmesi için kariyerlerine başladıkları andan itibaren onlara kritik ve zorlu görevler verilmesi ve kadınların performanslarına dair samimi geri bildirim alması gerektiğini gösteriyor. Bu iki konu, kadınların yeteneklerini geliştirmesi, deneyim kazanması ve en üst düzeyde değer görmesi için gerekli unsurlar olarak öne çıkıyor.


Ayrıca daha fazla kadının bilim, teknoloji, mühendislik ve ilaç gibi yüksek ücret ödenen sektörlerde çalışması için cesaretlendirilmesinin değerli olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımı neden düşük?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.