Bilim ve Fikir Festivali: Merak ve hayret duygusu ile kişi daha kolay öğreniyor

Üsküdar Üniversitesi’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği Bilim ve Fikir Festivalinin 4’üncüsü bu yıl düzenleniyor.

Bilim ve Fikir Festivali: "Merak ve hayret duygusu ile kişi daha kolay öğreniyor"

Festivalle ilgili tanıtım toplantısında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrenmede disiplin ve eğlencenin bir arada olması halinde öğrenmenin kalıcı olduğunu belirterek “Devamlı ödüller yerine beklenmeyen ödüller beyni harekete geçiriyor. Kişinin merak ve hayret duygusunu harekete geçirmek gerekir. Festival derken bilimle eğlenceyi bir araya getirmek istedik” dedi.

Üsküdar Üniversitesi 4. Bilim ve Fikir Festivali’nin Anadolu yakası tanıtım toplantısı Ataşehir Sheraton Grand İstanbul’da yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililer ve Anadolu yakasındaki liselerin müdür ve rehber öğretmenlerinin hazır bulunduğu toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti.


Harun Tüysüz: “2023 hedeflerine ulaşmak için gençlerimiz desteklenmelidir”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Tüysüz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada yarınların umudu olan gençlerin hür iradeleriyle bilimin ışığında ortaya koyacakları özgün her fikir ve buluşun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek

“Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu 2023 hedeflerine ulaşmak için ülkemizin sermayesi gençlerimizin ürettiği, ortaya koyduğu her yeni cümle, her yeni fikir desteklenmelidir. Bu duyguyu öğrencilerimize aktaracak olanlar ise şu anda bu salonda bulunan İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrencinin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan çok değerli okul idarecilerimiz ve rehber öğretmenlerimizdir” dedi.

“İnanmak başarmanın yarısıdır” diyen Tüysüz, “Öyleyse biz eğitimcilere düşen görev öğrencilerimizi iyiye, doğruya sevk etmenin yanında onları yüreklendirerek cesaretlendirerek daha iyiyi ve daha doğruyu keşfetmelerine rehberlik etmektir.

Yeni ve büyük Türkiye yolunda özgür düşünen, hür iradesiyle hareket eden, fikirleri ve projeleri desteklenen, düşünceleriyle geleceğe yön veren gençlere ihtiyacımız var. Bu gençleri bulmak ve keşfetmek onlara hak ettiği değeri vermek için gerçekleştirilen bu projeler hem biz eğitimciler hem de gençlerimiz için çok önemlidir” diye konuştu.

Prof.Dr. Nevzat Tarhan: Disiplin ve eğlence bir arada olunca öğrenme kalıcı oluyor

Bilim ve Fikir Festivali

Prof.Dr. Nevzat Tarhan ise öğretmenlik ve annelik mesleğinin iki kutsal meslek olduğunu belirterek özellikle öğretmenliğin çocuğun ruhuna tohum attığını söyledi.

Öğrenmede doktrin değişikliği olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kişinin öğrenebilmesi ve başarılı olması için beyin temelli öğrenme üzerinde duruluyor. Beyindeki ödül ceza sistemini harekete geçiren sistem başarı getiriyor. Öğrenmede disiplin ve eğlence bir arada olursa öğrenme kalıcı oluyor. İnsan beyninin yeni keşfedilen bir özelliği var, devamlı ödüller yerine beklenmeyen ödüller beyni harekete geçiriyor. Kişinin severek işini yapması gerekir. Merak ve hayret duygusunu harekete geçirmek gerekir. Aslında atalarımız bunu keşfetmiş, ‘Merak ilmin hocasıdır’ diye atasözümüz var. Merak ve hayret duygusunu harekete geçirerek kişiye daha kolay öğretiyorsunuz. Bunun için girişimcilik yenilikçilik çok önemli. Festival derken bilimle eğlenceyi bir araya getirmek istedik. Neden bilim festivali olmasın dedik” diye konuştu.

Gençlerin proje üretmelerini teşvik etmek istiyoruz

Gençlere proje mantığı öğretmeyi hedeflediklerini belirten Prof.Dr. Tarhan, “Proje ve girişimcilikle ilgili çalışmalar yaptık. Zorunlu ders olarak verdiğimiz Proje Kültürü dersi ile öğrencilerimizin bu konuda donanımlı olmalarını amaçlıyoruz. Gençlerin proje üretmelerini teşvik etmek istiyoruz” dedi.


Öğrenen örgüt felsefesi

Prof.Dr. Tarhan, Bilim ve Fikir Festivali’nin gençleri fikir ve proje üretmeye yönlendireceğini belirterek öğretmenlerden öğrencilerini festivale katılmaları için desteklemelerini isteyerek “Gençlerimizi teşvik etmek ve yönlendirmek de önemli. Burada rehber olanlar öğretmenler. Öğretmenlerimiz eğer bir konuya inanırsa ve bunu öğrenciye içselleştirerek anlatırsa öğrencilere en büyük yol gösterici oluyor. Öğrenen örgüt felsefesi diyoruz, öğretmen de öğreniyor, öğrenci de öğreniyor. Kurum da öğreniyor herkes öğreniyor. Bilgiye ulaşmak kolay ama bilgi hazinesinin anahtarlarını gençlerimize vereceğiz. Bunun için bilgiye ulaşmakla ilgili öğrencilere şevk ve heyecan vermek projelerle daha çok mümkün oluyor” dedi.

Prof.Dr. Ahmet Konrot: Dil ve konuşma bozukluğu olan gençler de bu festivale katılmalı

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot ise “Eğitim Ortamlarında Dil ve Konuşma Bozukluklarının Yönetimi” başlıklı sunum yaptı.

Dil ve konuşma bozukluklarının geç tespit edilmesinin çocukların akademik başarısını olumsuz etkilediğini belirterek Türkiye’de Dil ve Konuşma Terapisti sayısısının azlığına dikkat çekti.

Prof.Dr. Konrot, bu alandaki açığın RAM’larda bu konuda yapılacak hizmet içi eğitim çalışmaları ile giderilebileceğini kaydetti.

Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrencilerin bu festivale katılmaları için teşvik edilmesini tavsye eden Prof.Dr. Konrot, “Bu gençlerimiz içinde çok zeki çocuklarımız var ama özgüven sorunu yaşıyorlar, kendilerini ortaya koyamıyorlar. Ben değerli meslektaşlarımdan bu öğrencilerimizin bu tür etkinliklere katılmalarını desteklemelerini arzu ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ: Öğrenmenin yaşı vardır

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ ise “Beyin Temelli Eğitim” başlıklı sunumunda eğitimcilere önemli değerlendirmelerde bulundu.

7 beyin gerçeğine bağlı 7 kuralı sıralayan Prof.Dr. Tanrıdağ, “Öğrenmenin yaşı yoktur düşüncesi yanlıştır. Öğrenmenin yaşı vardır. Eğitim çocuğun çevresinde en fazla duyduğu dil üzerinden yapılmalıdır. Eğitim sadece sözel değil, aynı zamanda görsel de olmalıdır. Eğitim tek bir zekâ kavramı üzerinden değil çoklu zeka kavramı üzerinden yapılmalıdır. Eğitim zihin teorisi gözetilerek yapılmalıdır. Eğitim ayna nöron gerçeğine göre yapılmalıdır. Eğitim haz uyandırıcı ve ödüllendirici yoldan yapılmalıdır” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Tercih Danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş ise yaptığı sunumda Bilim ve Fikir Festivali ile ilgili bilgi verdi.

Bilim ve Fikir Festivali bu yıl 4. defa düzenleniyor. Gençlerimizi hayatı kolaylaştırmak için gözlemlemeye, düşünmeye ve “icat çıkarmaya” yönlendiren özgün projelerin yarışacağı Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali’ne bu sene Sağlık & Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki kategoride başvuru kabul edilecek.


Her kategoride 1. olan projeye 6.000TL, 2. olan projeye 4.000TL, 3. olan projeye ise 2.000TL para ödülü verilecek. Proje değerlendirme ve ödül töreni 13-14 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Karabük Üniversitesi robot yarışmasında dünya birincisi oldu


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.