Endüstriyi teknoloji ve tasarruf kurtaracak

Türkiye’de tüm sektörler için sancılı geçen 2016, endüstriyel üretim sektörünü risk ve finansal açıdan yeniden yapılanmaya sevk etti. Endüstriyi teknoloji ve tasarruf kurtaracak!

Endüstriyi teknoloji ve tasarruf kurtaracak

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Belirsiz ekonomik koşullar üretim sektöründeki şirketleri zorladı. Şirketler 2017’de enerji ve kaynak verimliliği sağlamalı. Ayrıca teknolojik değişimlere de ayak uydurmalı” dedi.

Hakan Ölekli, sektörün 2016’da zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Ekonomik dalgalanmalar, üreticileri kriz anında finansal yönetim ve finansal yapılanmaya sevkediyor. Belirsiz ekonomik koşulların neden olduğu bu durumlar, üretim sektöründe şirketleri yönetilmesi zor süreçlerle yüz yüze bırakıyor. Sanayi sektöründeki firmalarda bu tablonun yansımaları net bir şekilde görülüyor” dedi.
Ölekli sektörün 2017’de, enerji ve kaynak verimliliği ile teknolojik değişimlere ayak uydurarak ilerlemek durumunda kalacağını söyledi.

Sanayi istihdamı 5,3 milyon kişi

nanoteknoloji

 • 2016 son çeyrek rakamlarına göre Türkiye’de 27 milyon 564 bin kişi istihdam ediliyor. TÜİK verilerine göre sanayi istihdamı Eylül sonu itibariyle 5,3 milyon kişiye yaklaştı. 4,9 milyon kişi üretim sanayinde. 2016 genelinde çalışan nüfusun ortalama yüzde 19’u sanayi alt kollarında istihdam ediliyor.
 • Rusya krizi yüzde 22’lik düşüş yarattıÜretim sanayi 2016’da Türkiye’nin ihracatının ortalama yüzde 94’ünü oluşturuyor. Kalan yüzde 6’lık bölüm tarım ve ormancılık, balıkçılık ve madencilik sınıfları arasında dağılıyor.
 • 2016’nın ilk 10 ayında 11 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirildi. Ancak bu ayların yarısında hacim 2015’in üzerine çıkarken, yarısında da daha düşük bir noktada seyretti. Habur sınır kapısının bir süre kapalı olması ve siyasi kriz sebebiyle Rusya’ya ihracatın daralmasıyla Ocak ayında yüzde 22’lik düşüş yaşandı. İhracatta en büyük yükseliş yüzde 11’le Mayıs’ta oldu. Bu artışı yüzde 34 büyüyen otomotiv sektörü tetikledi.
 • İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı İstanbul İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İmalat Sanayi Raporu, Türk Lirası’ndaki değer kaybının etkisiyle girdi fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekti. Nihai ürün fiyatlarındaki artışın sebeplerinin başında bu geliyor.
 • Çelik İhracatçıları Birliği’nin Ocak-Ekim dönemi verilerine göre, Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artışla 13,6 milyon tona ulaştı. Ancak aynı dönemde değer bazındaki ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 düşerek 7,4 milyar dolarak olarak gerçekleşti.
 • Doların artışı maliyetleri yükseltebilir.
  ABD’deki başkanlık seçimi sonuçlarının ekonomiye yansımaları tahmin edilemiyor. Bu da kısa vadeli bir belirsizlik yaratıyor.
 • ABD’deki işsizlik verileri son 43 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Bu istatistik, istihdam piyasasının ABD adına hızla güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.
 • ABD’nin istihdam piyasasında güçlenmesi, ABD merkez bankasının yakın bir gelecekte faiz artırımı yapmasını kolaylaştırabilir. Bu durum da TL’nin yabancı para karşısında değerinin düşmesine ve sanayi sektöründe ilk madde ve malzeme ithalat ederek üretim faaliyetlerinde bulunan şirketlerin girdi maliyetlerinin artmasına neden olabilir.
 • Enerji verimliliğinden başka çare yok.
  2017’de üreticiler pazardaki rekabet güçlerini koruyabilmek için verimliliğin üzerine gitmek zorunda… Enerji verimliliklerini artırmak ve malzeme maliyetlerini düşürmek için aktif şekilde yeni enerji kaynakları, malzemeler, işleme teknolojileri ve lojistik stratejileri aranıyor, deneniyor ve uygulanıyor.
 • Üretim süreçlerine akıllı teknolojileri entegre eden şirketler, enerji sarfiyatında orta ve uzun vadede azalmalar elde etmeyi planlıyor. Bunun yanında dijital üretime geçişin ve özellikle 3D baskı gibi katmanlı üretim tekniklerinin enerji sarfiyatını asgariye indirmede ve atıkları azaltmada kilit rol oynaması bekleniyor.
 • Nanoteknoloji ulaşım sektörünü etkileyebilir.
  Nanoteknoloji ve nanoüretim otomotiv, havacılık ve uzay, elektronik ürünler, elektrik, kimya, biyomedikal ve sağlık gibi sektörlere yeni ürünler kazandırıyor.
 • Nanoüretimdeki ilerlemeler, nanoparçacıklar, nanoyapılar ve nanoaygıtlar için yeni pazarlar ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Nanoteknolojinin yakın bir gelecekte sürdürülebilirlik üzerinde önemli bir etkisinin olması bekleniyor. Bundan en fazla etkilenecek sektörün, otomobiller ve hava taşıtları için daha az yakıt gerektiren verimli ve daha hafif malzemelerle ulaşım olması bekleniyor.

Kültürel ve yaratıcı endüstriler ekonomiye güç veriyor


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.