Kültürel ve yaratıcı endüstriler ekonomiye güç veriyor

Uluslararası Yazarlar ve Besteciler Dernekleri Konfederasyonu (CISAC), UNESCO ve EY işbirliğiyle gerçekleştirilen Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Araştırması bu alanın küresel haritasını çıkartıyor. Araştırma, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin küresel çapta ürettiği gelirler ve istihdam açısından ekonomik büyümeye yaptığı katkıya dikkat çekiyor.

kültürel yaratıcı endüstriler sektörler 2 (620x400)

2.25 milyar dolarlık bir değer üreten ve dünyada 29,5 milyon kişiye istihdam sağlayan kültürel ve yaratıcı endüstrilerin yerel istihdam ve gelir üretimi, vergi açısından önemli avantajlar sunarken, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinde sürdürülebilirliğin itici gücü işlevi görüyor. Yayınlanan raporda, Türkiye özel sayfa ayrılan ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Yazarlar ve Besteciler Dernekleri Konfederasyonu (CISAC) işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırma, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin küresel çapta 2.25 milyar dolarlık gelir üretirken, 29,5 milyon kişiye istihdam sağladığını ortaya koydu.


Asya, Avrupa, Kuzey Amerika & Karayipler, Afrika ve Orta Doğu olmak üzere beş bölgede gerçekleştirilen araştırma; medya & eğlence, reklamcılık, mimari & tasarım, kitap, oyun, müzik, film, gazete, performans sanatları, TV ve görsel sanatlar olmak üzere 11 sektör temel alınarak hazırlandı.

Dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında yer alan kültürel ve yaratıcı endüstrilerin; gelir üretimini, istihdamı ve ihracat kazançlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan rapor, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin güçlü bir şekilde gelişimi için bu alanda üretim yapanların haklarını koruyan yasaların önemine de değiniyor.

Dijital ekonominin kültür ve yaratıcılığı standartlaştırdığı düşünülse de rapor tam tersini söylüyor;  raporda dijital ekonominin kültürel çeşitliliği ve üretimi hızlandırdığı vurgulanıyor.

kültürel yaratıcı endüstriler sektörler 4

Kültürel ve yaratıcı endüstriler küresel ekonomiye güç veriyor

Araştırma, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu da ortaya koyuyor. Bu endüstriler gelir üretimini desteklerken, istihdam yaratılmasına katkı sağlıyor ve ihracat kazançlarını artırıyor.

2013 yılında yaratıcı içeriğin, küresel dijital satışlara 200 milyar dolarlık katkıda bulunarak dijital cihazlara ve yüksek hızlı geniş bant servislere olan talebi artırdığı görülüyor. Kültürel materyal satışlarının, küresel ölçekte 65 milyar dolara ulaşarak, online medya ve ücretsiz video platformları için 21.7 milyar dolarlık bir reklam geliri oluşturduğu da raporda yer alıyor.

Raporda aynı zamanda liderlik rolünü sürdürmek için Avrupa’daki kültür endüstrisi oyuncularının, gelişmekte olan diğer Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapması gerektiğine vurgu yapılıyor. Türkiye’nin TV ve müzik alanında Avrupa için fırsatlar sunduğuna dikkat çekiliyor.

ey türkiye sayfası

Türkiye’ye özel sayfa

Araştırmada özel bir sayfa ayrılan Türkiye’deki müzik endüstrisinin dijital dönüşüm sürecine mercek tutuluyor. Türk müzik endüstrisinin gelişime açık ve dinamik bir yapıya sahip olduğunun vurgulandığı raporda;  müzik endüstrisinin 2012 yılında 267 milyon dolar, 2008 yılında 262 milyon dolar olan yıllık gelirinin, 2017’de 318 milyon dolara ulaşacağına işaret ediliyor.

Raporda Youtube platformunda en fazla seyredilen kanallardan birinin MÜYAP kanalı olduğuna dikkat çekilirken, dijital lisanslama ve korsanla mücadele konusunda başarılı adımlar atıldığı ve pazarın bu sayede yeniden şekillendiği vurgulanıyor.

Kültürel altyapıyı geliştirmek, özellikle 2030 yılında uluslararası turistlerin yarısından fazlasını çekmesi beklenen gelişmekte olan ülkeler için önem taşıyor. Özellikle bazı şehirler gelişmekte olan kültür kuşakları ile dikkat çekiyor. Rapora göre İstanbul bu konuda bir örnek teşkil ediyor.

Kültürel endüstri, şehirlerin çekiciliğini artırıyor

Dünya standardında bir kültürel altyapı, kentsel gelişim için katalizör işlevi görüyor. Örneğin; bir müze oluşturulması büyük çaplı proje fırsatlarını desteklerken, kültürel ve yaratıcı endüstriler etrafında “marka şehir” inşa edilmesine de yardımcı oluyor. Bu tip çalışmalar, şehrin daha fazla turistin yanı sıra yetenekli ve kalifiye çalışan çekmesini sağlıyor. Bu alanda en çekici şehirler sıralamasında ilk 10 şöyle: New York, Londra, Paris, San Francisco, Singapur, Sydney, Los Angeles, Berlin, Tokyo ve Barselona.

Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin küresel haritası

kültürel yaratıcı endüstriler sektörlerDikkat çekici veriler eşliğinde, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin renkli ve çok kutuplu yapısının haritasını çıkartan çalışma bu yönüyle bir ilke imza atıyor.

Asya Pasifik bölgesi, küresel gelirlerin %32’sini ve bu alandaki istihdamın %43’ünü oluşturuyor, ayrıca en hızlı büyüyen orta sınıf da bu bölgede yer alıyor. Oyunda lider olan bölgenin, film ve kitap alanı da hızlı bir büyüme gösteriyor.


Avrupa, küresel kültürel ve yaratıcı endüstri gelirlerinin %31’ini üretiyor ve bu alandaki küresel istihdamın %26’sını oluşturuyor, bölgenin kültür ekonomisi, tarihe dayanan güçlü bir desteğe sahip. Bölgedeki yüksek eğitimli nüfus ve yaratıcı bireylerin güçlü yoğunluğu dikkat çekiyor.

Kuzey Amerika, küresel kültürel ve yaratıcı endüstri gelirlerinin %28’ini, bu alandaki istihdamın ise %16’sını oluşturuyor. Güçlü bir küresel etkiye sahip olan Kuzey Amerika; film, TV ve gösteri sanatlarında lider.

Latin Amerika, küresel kültürel ve yaratıcı endüstri gelirlerinin %6’sını, istihdamın %7’sini oluşturuyor. Latin Amerika TV dizileri, müzik ve dansları tüm dünyada izleyici buluyor.

Afrika ve Orta Doğu, küresel kültürel ve yaratıcı endüstri gelirlerinin %3’ünü, bu alandaki istihdamın %8’ini oluşturuyor. Bölge, film, TV ve müzik alanlarında önemli bir potansiyel barındırıyor.

Araştırmanın, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve sosyal gelişimde ülkeler için önemini ortaya koyduğuna ve bu alanda bir ilk olduğuna dikkat çeken EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Selim Elhadef şunları söyledi:

“Kültürel ve yaratıcı endüstriler, ülkelerin ve şehirlerin gelişiminde çok önemli bir rol üstleniyor. Bu alandaki sanat dalları ve bağlı iş kolları, nitelikli istihdama da büyük bir katkı sağlıyor. Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Araştırması, bu alandaki iş kollarının ekonomiye sağladığı katkının diğer sektörlerin ortalamasından yüksek olduğunu da ortaya koyuyor. Yaratıcı iş kollarında çalışanların desteklenmesi ve haklarının titizlikle korunması, ekonominin hızlı gelişimine katkıda bulunuyor. Bu alanda faaliyet gösterenlere, işlerini rahatlıkla sürdürebilecekleri ve haklarını koruyabilecekleri çalışma ortamlarını sağlayıp, ülkelerin ve kentlerin bu alandaki çekiciliğini artırırken, ülkelere çok boyutlu bir canlılık ve zenginlik katıyor.”

Elhadef, “Raporda özel bir bölümde incelenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ülkemizdeki müzik endüstrisinin dinamik ve gelişime açık yapısına vurgu yapan rapor, Türkiye’de dijital lisanslama ve korsanla mücadele konusunda atılan başarılı adımların pazarı yeniden şekillendirdiğine de dikkat çekiyor” dedi.

Ernst & Young Global (EY) nedir?

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için Ernst & Young Türkiye adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili yazılar

Sektörler Yarışında Türkiye

Gayrimenkul Sektöründe Değişim Başlıyor

Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları

Konut Sektörü ve Emlak Balonu

Mustafa Koç Küresel Etki Şampiyonu seçilmişti


BofA Merrill Lynch: Küresel ekonomiye güven azaldı

Danıştay kararı inşaat sektöründe şok yarattı


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.