Mustafa Koç Küresel Etki Şampiyonu seçilmişti

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin HeForShe kampanyasıyla belirlediği “Küresel Etki Şampiyonları” Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda ilan edildi. Etkinlikten bir gün önce hayatını kaybeden Küresel Etki Şampiyonları arasında olan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç zirvede anılarak daha önce hazırladığı mesajı da okundu.

mustafa koç davos Küresel Etki Şampiyonları şampiyonu birleşmiş milletler kadın birimi

BM Kadın Birimi geçen yıl Davos’ta, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla dünya çapında 10 devlet başkanı, 10 üniversite ve 10 şirket liderini değişimin savunucuları olarak harekete geçirecek HeForShe 10X10X10 ETKİ (IMPACT) Programı‘nı başlatmıştı.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden 10’u, HeForShe Eşitlik Raporu çerçevesinde liderlik kadroları ve yönetim kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere iş gücünde cinsiyet dağılımına ilişkin son rakamlarını açıkladı.


Programın küresel etki şampiyonları, kampanyaya katıldıkları günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal bir öncelik haline getirdi. Davos’ta sergilenen şeffaf tavır da, şampiyonlara taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerini ölçmelerinde ve diğer işverenlere ilham vermelerinde yardımcı oluyor.

10 Küresel Etki Şampiyonu

1. AccorHotels

AccorHotels Başkanı & CEO’su Sébastien Bazin: “Kadınlara kariyer hedeflerini gerçekleştirme konusunda fırsat tanınması ve erkek meslektaşlarıyla aynı olanakların sunulması gerektiğine yürekten inanıyorum. AccorHotels’in CEO’su olarak, gerçek bir değişim yaratmak için mevkiimin sağladığı tüm olanakları kullanmayı bir görev addediyorum”.

2. Barclays

Barclays’in CEO’su Jes Staley: “Bir lider, bir eş ve bir baba olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini fiilen tesis etmenin hepimizin ortak görevi olduğuna inanıyorum. Barclays’in BM ile yürüttüğü işbirliği ve HeForShe kampanyasına verdiği destek, şirketimizin kadınların topluma, sanayiye ve küresel ekonomiye tam anlamıyla katkıda bulunmasını sağlamak yönündeki taahhüdünün ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesidir”.

3. Koç Holding

Mustafa V. Koç şirket CEO’ları ve BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka tarafından etkinliğin başında anıldı. Koç’un toplantıya katılabilseydi vereceği mesajlar ve konuşması da okundu.

“BM Kadın Birimi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un etkinlikten bir gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiştir. BM Kadın Birimi’nin ve HeForShe kampanyası’nın Türkiye’deki önemli destekçilerinden olan Mustafa V. Koç, HeForShe Etki Programına en başından beri kendisini adamış ve eşitlik raporunun hazırlanıp Davos’ta sunulması icin büyük katkılarda bulunmuştur.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç Davos’ta aşağıdaki mesajı verecekti:

“Gelişmekte olan bir ülkenin temsilcisi olarak, benzer kültürlerden başka liderleri de bu konuya sahip çıkmaları yönünde cesaretlendirmek istiyorum. Unutmayalım ki, kadınların yeterince özgürleşmediği, güçlenmediği, ve eğitim ve istihdam olanaklarına erişemediği bir dünyada kalkınma da mümkün olmayacaktır.”

4. McKinsey & Company

McKinsey & Company Başkanı Dominic Barton: “Çeşitlilik ve farklılıkları kapsayan şirket kültürümüz, firmamızın geçmişi ve günlük uygulamalarının bir parçasıdır. Bana sorarsanız hedeflerin açıkça belirlenmesi ve kolay olmayacağı bilinse dahi, bu hedeflere ulaşma konusunda gayret gösterilmesi yöneticilerin işidir”.

5. PricewaterhouseCoopers

PWC International Başkanı Dennis Nally: “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kayda değer bir çalışma gerçekleştirme hususunda kendi kendime bir söz verdim. PwC olarak HeForShe hareketi kapsamında kapsayıcılığın teşvik edilmesi ve eşitliğin arttırılması için ağımızın büyük gücünden yararlanacağız”.

6. Schneider Electric

Schneider Electric CEO’su Jean Pascal Tricoire: “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya yaratılmasında şirketlere “değişimin öncüleri” olarak büyük rol düşmektedir ki bu rol de kararlılık gerektirmektedir. Bu konuda örnek olmak ve bu zorlukları aşmada daha fazla erkeğin katılımını sağlamak en önemli önceliklerimden biri olacaktır”.

7. Tupperware Brands

Tupperware Brands CEO’su Rick Goings: “Bazı şeyler bekleyemez. Artık erkeklerin kadın-erkek eşitliğini savunma zamanı gelmiştir. Ben neden bir HeForShe destekçisi oldum? Yalnızca bekleyemediğimden değil, beklemeyeceğimden de…”.

8. Twitter

Twitter COO’su Adam Bain: “Twitter olarak HeForShe’nin bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Kızım ve oğlumun, kadınların da erkekler kadar fırsata sahip olduğu bir dünyada iş gücüne katılım göstereceği günü sabırsızlıkla bekliyorum”.


9. Unilever

Unilever CEO’su Paul Polman: “Unilever’ın 2020’ye kadar 5 milyon kadını güçlendirme amacı ile aynı doğrultuda olan HeForShe hareketi benim için kişisel bir tutku.  Buradan oğullara, eşlere, erkek kardeşlere ve babalara destek vermeleri ve harekete geçmeleri için sesleniyorum”.

10. Vodafone

Vodafone CEO’su Vittorio Colao: “Vodafone olarak çalışanlarımız arasında cinsiyet eşitliğinin artırılması konusunda kararlıyız. HeForShe hareketini savunan tüm çalışanlarımın da desteğiyle girişimleri ileriye taşımaya devam edeceğime ve vermiş olduğumuz taahhütleri kişisel olarak da destekleyeceğime söz veriyorum.”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Emma Watson ile Etki Sampiyonlari CEOlari ile birlikte: PWC International Başkanı Dennis Nally Schneider Electric CEO'su Jean Pascal Tricoire Tupperware Brands CEO'su Rick Goings Unilever CEO'su Paul Polman Twitter COO'su Adam Bain AccorHotels Başkanı & CEO'su Sébastien Bazin McKinsey & Company Başkanı Dominic Barton
Küresel etki şampiyonları: PWC International Başkanı Dennis Nally, Schneider Electric CEO’su Jean Pascal Tricoire, Tupperware Brands CEO’su Rick Goings, Unilever CEO’su Paul Polman, Twitter COO’su Adam Bain, AccorHotels Başkanı & CEO’su Sébastien Bazin, McKinsey & Company Başkanı Dominic Barton

Şirketlerde kadın üst düzey yönetici oranı düşük

Raporda yer alan rakamlar, hem iş gücünün genelinde hem de lider kadrolarda kadınların temsiline ilişkin büyük bir uçurum bulunduğuna işaret ediyor. On şirket içerisinde kadın temsiline ilişkin genel oran %39.7 olmasına karşın, kadın üst düzey yönetici oranı en düşük %11 ve en yüksek %33 arasında değişiyor.

Grupta yer alan şirketlerin verileri dünya ortalamasının üzerinde olsa da, BM Kadın Birimi 2030’a kadar toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefliyor ve şirketlerin taahhütleri de bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik bir dizi yol haritası içeriyor.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka, zirvede yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

“Bu grup küresel bir gerçeği açıkça ortaya koydu: Kadınlar liderlik rollerinde ve kayıtlı istihdam genelinde yeterince temsil edilmiyorlar. Küresel Etki Şampiyonu şirketlerin deneyimleri sayesinde sektörleri dönüştürüp, eşit bir dünyaya ulaşmak için gereken çözümleri belirleyebiliriz. Onlar, bu konuda kurumsal liderliğin nasıl olması gerektiğini belirliyorlar.”

Raporda yer alan bazı bulgular

• Tupperware Yönetim Kurulu’nun %40’ı ve yeni istihdam edilen personelin %61’i kadınlardan oluşuyor; Tupperware, bu on şirket arasında bu alanlarda eşitliği sağlamaya en yakın şirket olarak öne çıkıyor.

• AccorHotels ve Tupperware bugün (%40 ile %60 arasında değişen oranlarla) yönetim kurulunda temsil konusunda eşitliği sağlamış bulunuyor.

• Küresel etki şampiyonları içerisinde, Yönetim Kurulu’nun %28,6’sı kadınlardan oluşuyor.

• Şirketler tarafından yeni istihdam edilen toplam personelin %39,9’unu kadınlar oluşturuyor. Yeni istihdam edilen personel konusunda şirketlerden dördü eşitliği yakalamış durumda: Barclays, PwC, Tupperware ve Unilever.

HeForShe nedir?

BM Kadın Birimi tarafından başlatılan ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bir dayanışma hareketi olan HeForShe, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında her yaştan erkeğin sürece katıldığı ve değişimin savunucuları olarak faaliyet gösterdiği sistematik bir yaklaşım ve hedefe yönelik bir platform sunmaktadır. HeForShe her yaştan erkeği, kadınlarla eşit olarak kadın hareketine katkıda bulunmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda tüm insanlığa hizmet edecek ortak bir vizyon oluşturmaya ve geliştirmeye davet etmektedir.

İlgili yazılar

Sektörler Yarışında Türkiye

Türkiye’de kadın olmak


Cinsiyetçi şakalaşmalar kadına şiddeti körüklüyor

Mustafa Koç hayatını kaybetti