Genç iş adamları ekonomik beklenti raporu: Dolar 4 TL’in üzerine çıkar mı?

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİAD) gerçekleştirdiği ekonomik beklenti anketine göre, üyelerin yüzde 41’i, işler açısından 2017’nin daha iyi bir yıl olacağı düşüncesinde.

Genç iş adamları ekonomik beklenti raporu: Dolar 4 TL'in üzerine çıkar mı?

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiği ekonomik beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. 2017 yılında yeni yatırım planlayanların oranı ise yüzde 46’yı buluyor.

Farklı sektörlerden GYİAD üyelerinin görüşlerini paylaştığı ankete ilişkin bilgi veren GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sevim, “Çalışmaya katılan üyelerimizin yüzde 41’i, işleri açısından 2017’nin 2016’dan daha iyi olacağı düşüncesinde. Yüzde 30’luk bir kesim ise 2016 ile benzer bir yıl olacağını düşünüyor. Üyelerimizin yüzde 40’ından fazlası 2016 yılında satışların sınırlı ölçüde arttığını belirtirken, satışlarında önemli oranda artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 12” dedi.


Anketin en çarpıcı sonuçlarından birinin yeni yatırımlar konusunda olduğuna dikkat çeken Sevim, “Üyelerimizin yüzde 46’sı ‘2017 yılında mevcut veya yeni iş alanlarında yeni yatırım planlıyor musunuz?’ sorusuna evet yanıtı verdi.

Yüzde 29 ise gelişmelere göre karar vereceğini belirtti. Katılımcıların yaklaşık yarısının ‘Yeni yılda yeni yatırım’ parolası ile yola çıkması, Türkiye ekonomisine olan güvenin sürdüğünün önemli bir işareti” diye konuştu.

Ar-Ge ikinci planda

GYİAD’ın anketine göre, şirketlerin 2017 yılında önem verecekleri konu başlıklarında ilk sırada yüzde 48 ile yeni müşterilere ulaşma geliyor.

“Verimlilik artışına odaklanmak” (yüzde 25) ve “maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek” de (yüzde 20) diğer başlıklar olarak sıralanıyor.


“Yeni ürün/hizmet geliştirme” yanıtını verenlerin yüzde 5 gibi düşük bir oranda kalması, şirketlerin Ar-Ge çalışmalarını ikinci plana attığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

“2017 yılında sektörünüz ve firmanız için çözülmesine öncelik verilmesi gereken konu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 36’sı “İç talebin canlandırılması” yanıtını verirken, “Döviz kurlarına istikrar kazandırılması” (yüzde 29) ve “Ödeme/alacak sorununun çözülmesi” (yüzde 20) öne çıkan diğer yanıtlar oldu.

Ekonomi dışı alanda en büyük risk toplumsal gerilim

“2017 yılında, ekonomi dışı alanlarda şirket hedeflerinizin önünde en önemli risk olarak neyi görüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren GYİAD üyelerinin yüzde 43’ü referandum öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek toplumsal gerilime dikkat çekti.

Yüzde 27’lik bir kesim ise en büyük riskin referandum sonrası siyasi istikrarsızlık ve yeni bir seçimin gündeme gelmesi olduğunu belirtirken; ABD, AB ve Rusya gibi aktörlerle dış politikada yaşanabilecek sorunlardan yana görüş belirtenlerin oranı yüzde 18 oldu.

GYİAD üyelerinin 2017 yılı ekonomik öngörüleri


2017 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde kaç büyüyeceğini öngörüyorsunuz?

Büyüme Oranı %
Yüzde 2-3 44,6
Yüzde 0-1 17,9
Küçülme 17,9
Yüzde 4-5 14,3
Yüzde 5 üzeri 5,3

2017 yıl sonu dolar kurunu nasıl öngörüyorsunuz?

Tahmin %
4,00 TL üzeri 58,9
3,75 – 4,00 TL arası 32,1
3,50 – 3,75 TL arası 5,4
3,50 TL 1,8
3,50 TL altında 1,8

Türkiye ekonomisi için 2017 yılında en önemli risk nedir?

Tahmin %
Referanduma bağlı yaşanabilecek siyasi belirsizlikler 28,6
Piyasalardaki güven sıkıntısının sürmesi 26,8
Yüksek döviz kurları nedeniyle reel sektör şirketlerinin sıkıntıya girmesi 21,4
Piyasalardaki ödeme sıkışıklığının sürmesi 14,3
Dış politik ve jeopolitik bağlı yaşanabilecek olumsuzluklar 8,9

Referandumun öncesi ve sonrasında ekonomi nasıl etkilenecek?

Tahmin %
Olumlu etkilenecek 25
Etkisi olmayacak 10,7
Olumsuz etkilenecek 64,3

Dolardan kaçan yatırımcı altına yönelebilir


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.