Maçka Parkı için ‘Durdurun’ başvurusu

Maçka Parkı Hepimizin Platformu üyeleri, karayolu tünelinin Maçka Parkı’nda yapılmak istenen kısmıyla ilgili Kurul kararlarını dayanak göstererek İBB’den çalışmaları durdurmasını istedi.

Maçka Parkı için 'Durdurun' başvurusu
Macka Park, Istanbul

Bianet’in haberine göre, Maçka Parkı Hepimizin Platformu üyeleri Dolmabahçe ile Levazım arasında yapılacak karayolu tünelinin Maçka Parkı’nda yapılmak istenen kısmıyla ilgili Kurul kararlarını dayanak göstererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çalışmaları durdurmasını istedi.

CHP’li Meclis üyelerinden ret oyu

İstanbul’da Dolmabahçe ile Levazım arasında yapılacak karayolu tüneli kapsamında Maçka Parkı’nın etrafı çitlerle çevrildi. Projeye dair itirazlar üzerine geçtiğimiz hafta İBB Belediye Meclisi’nde tünelin güzergahı değiştirilerek kuzeye kaydırıldı. Ancak CHP’li Meclis üyeleri bunu yeterli bulmayarak ret oyu kullandı.


Bu esnada şikayetler üzerine İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu alanı inceledi. Kurul kararında proje kapsamında parkın panellerle kapatıldığı, cadde üstünde bulunan aydınlatma panolarının inşai uygulama yapılmak üzere taşınma aşamasında olduğunun tespit edildiğini ve söz konusu uygulamaya ilişkin herhangi bir kurul kararına rastlanmadığını belirtti.

Kararda, şikayet konusu Kurulca değerlendirilinceye kadar Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit Alanı ve İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile belirlenen koruma alanı içerisinde konu uygulamanın durdurulması fiziki müdahalelere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin, koruma sahasına ilişkin mer’i planları ile birlikte iletilmesi talep edildi.


İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında da Tünel Projesi’nin Ortaköy ayağıyla ilgili Boğaziçi Sit alanında kalması nedeni ile alanda herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması ve kurul kararı olmadan fiziki müdahale yapılmaması gerektiği belirtildi.

‘Müdahale durdurulmalı’

İBB’ye verilen dilekçede Tünel Projesi’nin Maçka ve Ortaköy ayağına ilişkin Koruma Kurullarından herhangi bir izin alınmadığı açıkça ortaya koyulduğu belirtilerek müdahalelerin durdurulması talep edildi.


“İstanbul 2 ve 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri’nin ilgili yazıları doğrultusunda, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na ve Müdürlük tarafından da atıf yapılan Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar başlıklı İmar Kanunu’nun 32. Maddesine aykırı olarak Ortaköy Vadisi’nde ve Maçka Parkı’nda hukuka aykırı devam eden Tünel Projesi çalışmalarına ivedilikle son verilmesi ve alanların eski haline getirilmesi talep edilir.”

İBB, ‘Maçka Parkı için açıklama yaptı