Selin Sayek Böke: Varlık Fonu değil, AKP’nin ipotek fonu

Hazineye ait dev şirketlerin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesi kararı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, “6 ay önce uyarmıştım” diyerek video paylaştı.

“AKP’nin adına Türkiye Varlık Fonu dediği fon, halktan alıp yandaşa veren çürümüş rant ekonomisi”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke şöyle konuşmuştu:

AKP’nin adına “Türkiye Varlık Fonu” dediği fon, halktan alıp yandaşa veren çürümüş rant ekonomisini sürdürebilmek için atılan bir adımdan ibaret! Halka ait gelirleri, bütçe dışına taşıyarak yandaş sermayeye kaynak aktarmayı hedefleyen bu fona Varlık Fonu değil, İpotek Fonu ismi daha uygun!


AKP halka ait kaynakları ve Türkiye’nin geleceğini ipotek ettirerek büyük bir telaşla rant ekonomisine kaynak aktarma gayretinde.

Bu ipotek fonu, ülkenin gelirlerine el koyarak paralel bir hazine yaratmanın yanı sıra, kamu kaynaklarının da denetimsiz ve keyfi kullanılmasının yolunu açmış, bütçe dışı denetimsiz faaliyetleri arttırarak Türkiye ekonomisinin mevcut kırılganlığını daha da arttıracak mali disiplinsizliğe kapı aralamıştır.

chp selin sayek böke 2017 ekonomik kriz akp

“Batık tüccar gibi”

Kamu İhale Kanunu’nu delik deşik edilerek FETÖ ile ilişkili olanlar da dâhil olmak üzere birçok yandaş şirkete para aktarmış olmanın acıları bugün taptaze yaşanırken, bu fonla yeni paraleller, yeni yandaşlar yaratmanın, üstelik bunu halka ait kaynaklarla yapmanın önü açılmıştır. AKP adeta batık tüccar gibi davranarak, halkın kaynaklarını tüketmektedir.


Türkiye İpotek Fonu kurularak, yandaş düzeninde ısrar edilmesi, bir kez daha, AKP’nin önceliğinin hangi toplum kesimleri olduğunu açıkça ortaya koymuştur.”

Dev kamu şirketleri ve arazileri Türkiye Varlık Fonu’na devredildi

Mülkiyetleri devlet hazinesine ait olan kamu şirketleri ve arazileri Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Buna göre Ziraat Bankası, BOTAŞ, Türksat Kablo TV, PTT, Eti Maden, Çaykur ve Borsa İstanbul’un hazine hisselerinin tamamı Varlık Fonu’na devredildi.

Doç. Dr. Uğur Emek‘in verdiği bilgiye göre; devletin tamamına sahip olduğu Türkiye Varlık Fonu’nun borçları devletin resmi mali tablolarında ve borç istatistiklerinde gösterilmeyeceği için Türkiye’nin resmi kamu borcu düşecek ve özel borcu artacaktır. Ancak mali disiplinsizliği de zirve yapacaktır.


En az 5 kişiden oluşacak Türkiye Varlık Fonunun yönetim kurulu, başkan ve üyeleri ile genel müdürü Başbakan tarafından atanmaktadır. Ayrıca Varlık Fonuna devredilen kurumların tüm lisans haklarını kullanma, devretme, kiralama da Türkiye Varlık Fonuna aittir.

Varlık Fonu’na devredilen kamu kuruluşları ve arazileri

Osmanlı’nın çöküşünü hızlandıran ‘varlık fonu’ nedir? Nasıl çalışır?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.