Terör ve ruhsal travma ile başa çıkmanın yolları neler?

Teröre karşı birey ve toplum olarak daha sağlıklı, birleştirici, bütünleştirici tepkiler ve davranışlar geliştirilmesi amacıyla konferans düzenlendi.

Terör ve ruhsal travma ile başa çıkmanın yolları neler?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin psikoloji alanında uzman akademisyenleri, terörün yarattığı ruhsal travma, şiddet ve yasla başa çıkabilmenin farklı yollarını paylaşmak üzere “Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkarız” başlıklı konferansta bir araya geldi.

Konferanstan elde edilen gelir ise, terör şehitlerinin yakınlarına ve mağdurlarına psiko-sosyal destek veren Türk Psikologlar Derneği’ne bağışlandı.


Terör ve ruhsal travma

Teröre karşı birey ve toplum olarak daha sağlıklı, birleştirici, bütünleştirici tepkiler ve davranışlar geliştirilmesi amacıyla “Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkarız” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Psikoloji alanında uzman akademisyenler; Doç. Dr. Ayten Zara, Prof. Dr. Tamer Aker, Yrd. Doç. Dr. Murat Paker ve Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göcek, yaşanan terör saldırılarının yarattığı tahribatın yanı sıra ortaya çıkan öfke, korku, güvensizlik, çaresizlik, keder ve kaygı gibi duygularla başa çıkabilmenin yollarını katılımcılarla paylaştı.

İnsanın insan olabilmesi için, insanlığa ihtiyacı var

BİLGİ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara, “Travmatik Kayıplar, Etkileri ve Matem Süreci: Nasıl Daha İyi Başa Çıkabiliriz?” başlığıyla bir konuşma yaptı. İnsanın insan olabilmesi için, insana sığınmasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Zara, “Nesiller arası barış ve umut dolu bir yaşam için travma ve kayıpların yaslarının tutulması çok önemlidir. Geçmiş hala incitiyorsa geçmemiş demektir. Bu nedenle travma hafızası bir sonraki nesiller tarafından sahiplenilir ve yeniden yaşanılır. Travmatik olayların sonrasında, acı ve yas süreci kolektif olarak paylaşılmalıdır. Bu kayıpların, acıların bir daha asla yaşanmaması ve kolektif bilinç için anıtlar ve müzeler gibi hatırlatıcılara ihtiyacımız var” dedi.

Prof. Dr. Tamer Aker: “Savaş ve terörün önüne geçmek en etkili koruma biçimidir”

Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. Tamer Aker ise, “Savaş ve Terörün Değişen Yüzü: Türkiye’deki Etkileri ve Toplumsal Travma Çalışmaları” başlıklı konuşmasında, travma sonrasında erken dönemde ruhsal açıdan koruyucu ve önleyici hizmetlerin düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Aker, şöyle konuştu: “Koruyucu hizmetler kapsamında yaşanan terör eylemi ve travma sonrasında, olup biten ile ilgili olarak hızlıca bilgi toplanmalı ve toplumla paylaşılmalıdır. Travma yaşayan kişileri korumaya yönelik ilk aksiyon ise, travma alanının hızlıca eski haline getirilme çalışmalarının organize edilmesi ve ardından travmaya maruz kalan kişilerin hızlıca o ortamdan uzaklaştırılmasıdır.”


Terör, insanın bedensel ve ruhsal bütünlüğüne karşı işlenen bir suçtur

Terör

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Program Direktörü Yrd. Doç. Dr. Murat Paker’in konuşma başlığı ise “Psiko-Politik Açıdan Terör ve Türkiye” idi.

Paker, şunları söyledi: “Herhangi bir travmatik olayla başa çıkmanın en önemli yollarından biri bunu anlamlandırmaktır. Özellikle son günlerde Türkiye gündeminde yaşanan terör olayları doğrultusunda, güven ve öngörülebilirlik duygusu sarsılmaktadır. Aslında terör kelimesi için herkesin kesin olarak katıldığı tek bir anlam olmamakla beraber, en önemli noktası insanlığa; insanın bedensel ve ruhsal bütünlüğüne karşı işlenen bir suç olmasıdır” dedi.

Terörizmin çok değişkenli, oldukça karmaşık bir süreç olduğunu vurgulayan Paker, bu meseleyi daha iyi kavrayabilmek için bireysel faktörlerin yanında bu yöntemleri kullanan gruplara özgü ve bu grupların ortaya çıkmasını besleyen sosyo-politik faktörleri de değerlendirdi. Bu faktörler arasında eşitsizlik, sosyal adaletsizlik, ayrımcılık ve demokrasi eksikliğine dikkat çekti.

Terörle başa çıkmak için neler yapılması gerektiği hakkında da bilgiler paylaşan Paker, bireylerin politik katılımlarının olmasının gerekliliğine değinerek, öz bakımın, paylaşımın, güçlü sosyal ilişkiler kurmanın ve sanatın bu süreçteki önemini vurguladı.

“Şiddete şahit olmak ve maruz kalmak, çocukları koruyamadığımızın işaretidir”

Klinik Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Çocuk-Ergen Alt Dal Program Direktörü Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göcek ise, “Çocuklar ve Terör: Terör ile Büyümek” başlıklı konuşmasında, dinleyicilere önerilerde bulundu.

Göcek “Toplum olarak, çocukları ihmal ediyoruz. Çocukların travma yaratan ortamlarda büyümeleri onların ileride kızgın, endişeli, duygularını düzenlemede zorlanan, insanlara güvenmeyen yetişkinler olmalarına yol açacaktır. Çocukların şiddete şahit olması veya maruz kalması acil olarak durdurulmalıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile belirlenen çocukları korumaya yönelik temel ilkelerin tam anlamıyla doğru bilinmediğinin ve yeterli olarak uygulanmadığının altını çizen Göcek, travma sonrasında çocukların şiddet içerikli olayları yetişkinlere göre anlamlandırmada farklı olduklarını belirtti.


Çocuklarla yapılan travma sonrası çalışmalarda ailelerin de mutlaka tedavi sürecine katılmalarını ve yaşanılanların konuşulmasının önemini vurguladı. Ayrıca, çocukların tanık oldukları olayları oyunlaştırmalarına yardımcı olacak oyuncakların ve oyun ortamlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Terör olayları insanları nasıl etkiliyor?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.