Türkiye’de geri dönüşüm konusunda toplumsal bilinç nasıl artırılır?

ÇEVKO Vakfı’nın ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda tüketici tutum ve davranışlarını ölçmeyi amaçlayan “İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Yapılan Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Türkiye'de geri dönüşüm konusunda toplumsal bilinç nasıl artırılır?

ÇEVKO Vakfı’nın İstanbul’da 11 ilçede (Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Şişli, Zeytinburnu) yaşayan tüketicilerle yüz yüze görüşme yöntemiyle 503; Türkiye halk geneli tüketici nezdinde ise dijital ortamda 1.133 kişiyle görüşülerek yapılan “İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması” sonuçlandı.

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya; İstanbul’da %48’i, Türkiye genelinde ise %34’ü kadın olmak üzere, 18 yaş üstü ve yaş ortalaması yaklaşık 35 olan; AB, C, DE sosyo-ekonomik statüdeki tüketiciler katıldı.


Tüketicilere; doğaya karşı duyarlılıkları ve bu duyarlılıklarını tüketim alışkanlıklarına nasıl yansıttıkları, ambalaj atıklarını ayrı biriktirip biriktirmedikleri, bağlı bulundukları ilçe belediyesi tarafından ambalaj atıklarının ayrı toplanıp toplanmadığı konusundaki bilgi yeterlilikleri soruldu.

İstanbul geneli tüketici nezdindeki sonuçlar!

İstanbul genelinde yapılan “Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması”nda, tüketicilerin %23’ü “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım” derken; “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim” diyenlerin oranı ise %15 oldu.

İstanbul genelindeki tüketicilerin %32’si ise “Ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktiririm, geri dönüşüm kutularına atarım” dedi.

İstanbul’da, yaşadıkları bölgede ambalaj atıklarının ilçe belediyesi tarafından ayrı toplanıp toplanmadığı sorulan tüketicilerin %47’si ayrı toplandığı bilgisine sahip olduğunu ifade ederken, %40’ı bu konuda bilgisi olmadığını, %13’ü ise bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplamadığını belirtti.

Ambalaj atıklarını ayrı toplamada sorumluluklarını yerine getiren ilçe belediyelerinin bölgelerinde yaşayan tüketicilere bu konudaki çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgilendirme yapması gerektiği analizine ulaşılan araştırmada; ambalaj atıklarını ayrı biriktiren İstanbullu tüketicilere, muhteviyatı nedeniyle toplanmasında ayrı bir özen ve dikkat isteyen cam ambalaj atıklarını ayrı toplayıp toplamadıkları da soruldu.

Ambalaj atıklarını ayrı topladığını belirten tüketicilerin %51’i, cam ambalaj atıklarını da diğer ambalaj atıkları ile birlikte topladığı bilgisini verdi.

Dijital dünya kullanıcısı tüketicilerde oranlar daha yüksek!

geri dönüşüm

Dijital araştırma ile Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarının analizinde; dijital dünya kullanıcılarının çevre ve doğaya karşı daha duyarlı tutum sergilediği, doğaya duyarlılıkta ve ambalaj atıklarını ayrı toplamada oranlarının yükseldiği görüldü.


Bu grubu oluşturan tüketicilerin %62’si “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım” derken, “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim” diyenlerin oranı ise %44 oldu.

İstanbul genelinde ambalaj atıklarını ayrı toplayan genel tüketici oranı %32 iken, İstanbul’daki dijital dünya kullanıcıları tüketicilerde ambalaj atıklarını ayrı toplama oranı %70’lere vardı.

Ayrıca, cam atıkları ayrı diğer ambalaj atıklarından ayrı biriktirenlerin oranı da, dijital dünya kullanıcısı tüketicilerde %57’lik oranla daha yüksek çıktı. İstanbul’da yaşayan dijital dünya kullanıcılarına da bağlı oldukları ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplayıp toplamadığı da soruldu.

Bu sorunun “Evet, ayrı topluyor” yanıtının oranı %71, “Hayır, ayrı toplamıyor” yanıtının oranı ise %29 oldu.

Ambalaj atıklarının kaynak olarak geri dönüşüme kazandırılması için toplumsal bilinç artmalı!

Araştırmayı değerlendiren ÇEVKO Vakfı (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) Genel Sekreteri Mete İmer; “İstanbul’da en kalabalık kitlelerin bulunduğu 11 büyük ilçede yaşayan 503 tüketici ile yüz yüze; Türkiye halk geneli tüketici nezdinde ise 1.133 kişi ile dijital ortamda yapılan görüşmeler, istatistiki olarak anlamlı verileri elde etmemizde yeterli sonuçlara ulaşmamızı sağladı. Birçok önemli verinin yanı sıra her üç kişiden sadece bir kişinin ambalaj atıklarını ayrı topladığını ortaya koyan araştırma, bu konuda toplumsal bilincin daha fazla artması gerektiğini ifade ediyor” dedi.

Ambalaj atıklarının ayrı biriktirilerek geri dönüşüme kazandırılmasının hayati önemine dikkat çeken Mete İmer, dünya’yı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadelede, atıkların kaynak olarak geri dönüşüme kazandırılması ve tüketicilerin nezdinde, toplumun her kesiminde bu farkındalığın artması gerektiğini kaydetti.

İmer ayrıca, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminde, cam ambalaj atıklarının diğer ambalaj atıklarından ayrı toplanması ve geri dönüşüme sağlıklı bir şekilde sevk edilmesinin önemine de dikkat çekti.

Mete İmer, yapılan araştırma kapsamında tüketicilere yöneltilen sorularla; ülkelerin gelişmişliğinin göstergelerinden biri olarak değerlendirilen sürdürülebilir geri kazanım sisteminin Türkiye’deki gelişimi için vakıf olarak yürüttükleri çalışmaların da tüketici nezdinde takdir gördüğü sonucuna ulaştıklarını da belirtti.


Tüketici nezdinde, çevre koruma alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında ÇEVKO Vakfı’nın %70 bilinirlik oranının kendilerini motive eden ayrı bir itici güç unsuru oluşturduğunu ifade eden Mete İmer, “ÇEVKO Vakfı olarak, ülke refahımızı artıracak, çevreye, doğaya ve ekonomimize yüksek faydalar sağlayacak sürdürülebilir geri dönüşüm sistemi için çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki ilgili tüm taraflar da bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirsin” dedi.

Raf ömrü geçmiş gıdaların ‘geri’ dönüşümü mümkün mü?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.