Arabuluculuk sistemi nedir? Uyuşmazlıklara çözüm sağlıyor mu?

Arabuluculuk; başta iş ve işveren arasındaki sorunlar olmak üzere hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan son bulmasına olanak tanıyor.

Arabuluculuk sistemi nedir? Uyuşmazlıkların çözülmesine olanak sağlıyor mu?

Kazan – kazan ilkesi ile problemleri çözüme odaklanan Arabuluculuk sayesinde bugüne kadar Türkiye’de 8.000 üzerindeki uyuşmazlık çözülmüş durumda.

Bu sayının 3.000’den fazlası ise 2017 yılının ilk aylarında tamamlandı. Her iki taraf için kazanımlar sağlayan bir sistem olmasının dışında, yargının üzerindeki iş yükünü hafifletecek bu yöntem için hızla Arabuluculuk Merkezleri açılıyor.


Tüketici anlaşmazlıkları, sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar, ailevi ya da komşuluktan doğan uyuşmazlıklar gibi birçok konuda insanların çözüm tercihi olarak karşımıza çıkan Arabuluculuk; uzun yıllardır tüm dünyada etkin bir şekilde kullanılıyor.

Türkiye’de ise Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 22.06.2012 yılında yayımlanması ile hayatımıza giren Arabuluculuk, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ tarafından koordine ediliyor.

Tarafların kazanımları için ortak bir platform oluşturmayı hedefleyen Arabuluculuk sistemi, ‘kazan – kazan ilkesi’ ile her iki tarafın da masadan el sıkışarak kalkmasına olanak tanıyor.

Bu sistem sayesinde kendi çözümleriyle yol haritası çizen taraflar, hem çok daha hızlı hem de daha az maliyetle gizlilik esasıyla uyuşmazlık çözümüne ulaşabiliyor.

Adalet Bakanlığı’ndan alınan verilerde bu çözümün etkinliğini kanıtlar nitelikte. Araştırmaya göre; Türkiye’de 8.000 üzerindeki uyuşmazlık Arabuluculuk yöntemiyle çözülmüş durumda.


Bu sayının 3.000’den fazlası ise 2017 yılının ilk aylarında tamamlanmış. Arabuluculuğa başvurulan uyuşmazlıkların yüzde 90’ı çözüme ulaşırken yüzde 87’si yalnızca 1 günde çözümleniyor.

Arabuluculuk gönüllü bir süreç

Günümüzde sadece iş ve işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklı yılda 400.000 üzerinde dava görüldüğünü belirten FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.

Operasyon ve Proje Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Suat Dolu, bu yükün hafifletilebilmesinin en önemli yollarından birinin de Arabuluculuk sistemi olduğunun altını çizdi.

2017 yılında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemelerle Türkiye’de de Arabuluculuk sisteminin yaygınlaşacağı söyleyen Dolu, “Arabuluculuk yönteminde tarafların mahkemelerde olduğu gibi belirli bir usule uyma zorunlulukları bulunmuyor. Süreç tarafların aktif katılımı ile tamamen gizli olacak biçimde ve ticari ilişkileri bozmayacak şekilde yürütülüyor. Arabuluculuk gönüllü bir süreç olduğu için her iki tarafında uzlaşı masasında oturması gerekiyor. Aksi takdirde süreç yürümüyor ve yönetilemiyor” dedi.

“Arabuluculuk sistemi Adalet Bakanlığı’ndan yoğun bir biçimde destekleniyor”

Arabuluculuk sistemi

Yurt dışında Arabuluculuk faaliyetleri için profesyonel şirketler tarafından kurulan Arabuluculuk Merkezleri bulunduğunun altını çizen Dolu, Türkiye’de de bu merkezlerin hız kazanarak açılmaya başladığını söyledi.


Dolu, “Arabuluculuk sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için uluslararası standartlara sahip toplantı odaları, etkin koordinasyon sağlayabilmek için sekretarya hizmetleri gerekebiliyor. Arabuluculuk faaliyetlerinin bağımsız işletilen toplantı odalarında yapılması, aynı zamanda tarafsızlık anlamında bir güven oluşturulmasını sağlıyor. Sonuç olarak Arabuluculuk, ülkemizde yeni olmasına rağmen giderek yaygınlaşıyor. Bu anlamda Adalet Bakanlığı tarafından yoğun bir biçimde destekleniyor ve uyuşmazlıkların çok hızlı ve daha az masrafla çözülmesine yüksek oranda katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle yakın gelecekte sistemin hızla gelişerek hak ettiği yere ulaşacağını söylemek doğru olacaktır. Biz de bu sisteme destek olmak ve dünya standartlarını danışanlara ve Arabuluculara sunmak için çalışmalarımıza başladık. Buna özel oluşturduğumuz ekip ile mevcut mevzuat nezdinde Medyan DRC Arabuluculuk Destek Merkezi adı altında tarafları ağırlamak için hazırız.”

Arabuluculuk uygulaması: 1 yıl sürecek davalar 1 günde karara bağlanıyor!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.