CFO’ların yeni görevi: Hızlı değişim ortamında güveni korumak

Yeniliğin şampiyonu ve değişim liderleri CFO’ların yönetim anlayışları mercek altında. CFO’lar değişimleri yaparken çalışanlarının zihninde güven kazanmakla da yükümlüler.

CFO'ların yeni görevi: Hızlı değişim ortamında güveni korumak

Üstelik çalışanlara güven aşılayabilmek için, işlevlerinin vizyonu hakkında şeffaf olmalılar.

PageGroup çatısı altında yer alan üst düzey işe alım ve danışmanlık şirketi Page Executive Danışmanları dijital dönüşüm çağında CFO’ların iş yaşamını mercek altına aldı.


Elde edilen sonuçlar sadece mali krizlerde değil, değişim zamanında da CFO’lara yani finansal direktörlere önemli görevler düştüğünü gösteriyor.

Gelecek yıllarda etkisinin katlanarak artması beklenen dijital dönüşüm geleneksel çalışma yöntemlerini yeniden biçimlendiriyor. Bu rüzgara kapılan finans sektörü de teknolojiyle köklü bir değişime ayak uyduruyor.

PageGroup’un geçtiğimiz dönemlerde hazırladığı CFO & Finansal Liderlik Barometresi, CFO’ların değişimin liderleri olduğunu zaten gösteriyordu.

Artık üzerlerinde dahili ve harici güven seviyesini korumak ve geliştirmek baskısı da var. Üstelik bu süreç, bilgi teknolojilerinin yasal riskler açısından daha büyük etkileri olduğu bir zamanda yaşanıyor.

PageGroup Türkiye Ülke Müdürü Hugo Campo “CFO’lar mali direktörlüğün yanı sıra, sistemlerin entegrasyonu ile şirketi daha ileriye taşıyorlar. Bu hızlı değişim ortamında güveni koruyabilmek liderlere düşüyor. Güven inşa edemeyen şirketler, personel ilişkileri ve yeni yetenekleri bünyelerine kazandırma konularında sorunlar yaşayabiliyor. Dijitalleşme yoluyla elde edilen analitik veriler şirketlere daha fazla görünürlük, performans ve dolayısıyla güven kazandırmaya yardımcı oluyor.” diyor.

Sektörlere güven konusunda, Edelman tarafından 33.000 den fazla kişiyle gerçekleştirilen Güven Barometresi, teknoloji sektörünün, otomotiv ve telekomünikasyondan bile daha güvenilir sektör olduğunu işaret ediyor.


İnovasyon gelişince iş gücü ihtiyacı azalmıyor

inovasyon

Teknolojiyle köklü bir değişim geçiren finans sektöründe, otomasyonun yaygınlaşmasıyla, iç denetimler, arşivleme gibi zaman alıcı manuel süreçler de kısalıyor.

Hugo Campo “inovasyonlar işin insan gücü tarafını etkiliyor. Otomasyon tarafından getirilen değişikliklerin ortasında, İnsan Kaynakları yöneticilerinin, güveni sağlamak ve korumak için birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Teknoloji makinalarla ilgili gibi görünse de işin özünde yine insan faktörü var. Bu yüzden finans sektörü, yüksek seviyelerde otomasyona ayak uyduracak ve efektif kontrol sağlayacak, kalifiye elemanlardan oluşan bir ekosisteme ihtiyacı duyuyor.” diyor.

Değişimin kaçınılmaz olduğu gerçeği karşısında, CFO ların bu sürece hazır olmaları gerekiyor. CFO ların gerçek liderlik örneği sergileyerek, takımlarında güven oluşturmaları ve daha geniş bir iş gücüne vizyonu açıkça anlatmaları bekleniyor.

Mevcut durum hakkında dürüstlük ve vizyon üzerinde netlik gibi meziyetler değişim sürecine yardımcı oluyor. Çalışanları bu sürece dahil etmek, onları gelişmelerden haberdar ederek, başarıları kutlamak güven kazanmanın yanı sıra onları geleceğe hazırlıyor. Bu tutum çalışanların kuruma daha sıkı bağlanmalarına yol açıyor.

Teknoloji bir kolaylaştırıcı, önemli olan insanların teknolojiyle ne yaptığı

CFO’ların insan faktörünü göz önünde bulundurarak, teknolojinin gereklerini yerine getirmesi bekleniyor. Çünkü, yüksek teknoloji beraberinde, üst seviyelerde insan etkileşimini de getiriyor.

Otomasyon, süre alan bazı işlerin sona ermesi anlamına gelmekle birlikte, teknoloji alanında yeni yeteneklerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. İnsanların bu yeni otomasyon süreçlerini benimsemesi ve adapte olması gerekiyor.


Güven seviyelerini koruyabilmek için CFO’ların iş gücünde iyileşmeye özen göstererek, çalışanların yetenek gelişimlerini desteklemeleri de bekleniyor.

Dünyanın en yenilikçi şirketleri hangileri?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.