Deniz Beşer sergisi: Attention Wars // İlgi Savaşları

Resim, fanzin, fotoğraf, video ve hazır nesneler üzerine çalışan Deniz Beşer, Viyana’daki ilk kişisel sergisi ile New Jörg’de.

Deniz Beşer sergisi: Attention Wars // İlgi Savaşları

İstanbul’un fanzin ve graffiti çevresinde aktif çalışmalar gerçekleştiren Beşer, alt kültür hareketlerinden ilham alan işler üretmektedir.

Deniz Beşer, popüler kültürün toplum üzerindeki etkileri, yerel ve evrensel politikaların eleştirileri, günlük hayatın detaylarını mizahi bir algıda sunmayı sorunsal edinir.


“Attention Wars // İlgi Savaşları”

Yeni İstanbul

Beşer, “Attention Wars // İlgi Savaşları” isimli sergisinin temelinde “dikkat çekme” eğilimlerine sahip bireyleri, şehir ve internet hayatının detaylarında yatan hikayeleri açığa çıkartmaya çalışıyor.

İlgi Savaşları içerisinde kimlik krizinde olan kişiler, siyasete yönelirse uç siyaset yapma olasılığı yükselir.

Sürekli gerginlik çıkartarak dikkat çekme eğiliminde olan kimi siyasetçilerin kontrol mekanizmalarının sonuçları ise toplum üzerinde kendini göstermektedir.

Histrionik kişilik bozukluğuna (dikkat çekme davranışları ile ilgili kişilik bozukluğu) sahip bireyler, rekabet içerisinde önde olma isteği, takdir arzusu ve ihtiyaçlarına ulaşmak için sürekli psikolojik manipülasyonda bulunurlar.

Bulunduğumuz internet çağı itibariyle bu yönelimleri arttıran sosyal medya ve onun yarattığı figürlerle yaşanan ilgi savaşlarının kendi çıkmazlarını oluşturmasıyla da ilgilenen Beşer, bu durumu.


“İnternet, ayakta kalma stratejileri sunduğu gibi sonsuz bir deniz kadar gariplik ve absürdlükleri de önerir. Politik güçlendirme, kendini gösterme ve takdir isteği doğrultusunda bir araç olarak çeşitli olanaklar sağlayan bu yapı, krizlerin ve Trumpizm’in zamanlarında radikal siyaset için bir platform olduğu kadar aynı zamanda histrionik davranışların yer aldığı yegane bir alan olarak karşımıza çıkıyor.” diye açıklıyor.

Biyografik çalışmalarına da yer veren Beşer’in çalışmasını Deniz Güvensoy, “kontrast serisi resim yerleştirmesi, metni imgeye çevirerek, gördüğümüz ve dile getirdiğimiz arasındaki geçişleri araştırır. Bu bağlamda Beşer’in Viyana ve İstanbul’un arasında sürdürdüğü göçebe hayatının geçişlerini ve grift yapısını hikaye eder.” diye anlatıyor.

Viyana- İstanbul

Bunun yanı sıra Beşer, kurucularından biri olduğu görsel sanat içerikli bağımsız fotokopi yayın oluşumu Heyt be! Fanzin’e ait bir seçki ve “Attention Wars // İlgi Savaşları” sergisine yönelik özel bir fanzin paylaşıyor olacak.

Deniz Beşer (d.1986) 

Deniz Beşer

Viyana ve İstanbul’da yaşayıp çalışan Deniz Beşer, Universidad de Sevilla (İspanya) Resim Bölümü’nde eğitim görmüş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur.

FanzineIST Festival – Zine Fest Of Istanbul ve Açık Stüdyo Günleri’nin eş koordinatörü olan Beşer, aynı zamanda Heyt be! Fanzin ve Nase Zine gibi sanat kolektiflerinin kurucularından biridir.

Görsel sanatçı olarak Beşer’in yer aldığı ulusal ve uluslararası sergilerden bazıları; “Ein anderes Land”, VBKÖ, Viyana, AT (2016);


“Aporias”, Friday Exit Gallery, Viyana, AT (2016); Odessa-Bienali paralel etkinliği; “Now we make our own TV”, Ukrayna (2015); “Indie-Line”, artSümer Gallery, İstanbul, TR (2015); “Underground. Revues alternatives, une sélection mondiale de 1960 à aujourd’hui”, Cité internationale des arts, Paris, FR (2015); “Ne Fest”, Sofya, BG (2014); “Revolution”, Scotty-Enterprises Gallery, Berlin, DE (2013); “Transformation des Geschehens”, Shedhalle, Tübingen, DE (2013); “Gerçeklik Terörü”, Depo, Tophane, İstanbul, TR (2012); “Bio-Cultural Heritage and Identity”, Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi, Bişkek, KG (2012); “Magic Words”, Stanica, Zilina, SK (2009)

Muhsin Kut’un retrospektif sergisi: Bir seyyahın resimli güncesi