Deniz Beşer sergisi: Attention Wars // İlgi Savaşları

Resim, fanzin, fotoğraf, video ve hazır nesneler üzerine çalışan Deniz Beşer, Viyana’daki ilk kişisel sergisi ile New Jörg’de.

Deniz Beşer sergisi: Attention Wars // İlgi Savaşları

İstanbul’un fanzin ve graffiti çevresinde aktif çalışmalar gerçekleştiren Beşer, alt kültür hareketlerinden ilham alan işler üretmektedir.

Deniz Beşer, popüler kültürün toplum üzerindeki etkileri, yerel ve evrensel politikaların eleştirileri, günlük hayatın detaylarını mizahi bir algıda sunmayı sorunsal edinir.


“Attention Wars // İlgi Savaşları”

Yeni İstanbul

Beşer, “Attention Wars // İlgi Savaşları” isimli sergisinin temelinde “dikkat çekme” eğilimlerine sahip bireyleri, şehir ve internet hayatının detaylarında yatan hikayeleri açığa çıkartmaya çalışıyor.

İlgi Savaşları içerisinde kimlik krizinde olan kişiler, siyasete yönelirse uç siyaset yapma olasılığı yükselir.

Sürekli gerginlik çıkartarak dikkat çekme eğiliminde olan kimi siyasetçilerin kontrol mekanizmalarının sonuçları ise toplum üzerinde kendini göstermektedir.

Histrionik kişilik bozukluğuna (dikkat çekme davranışları ile ilgili kişilik bozukluğu) sahip bireyler, rekabet içerisinde önde olma isteği, takdir arzusu ve ihtiyaçlarına ulaşmak için sürekli psikolojik manipülasyonda bulunurlar.

Bulunduğumuz internet çağı itibariyle bu yönelimleri arttıran sosyal medya ve onun yarattığı figürlerle yaşanan ilgi savaşlarının kendi çıkmazlarını oluşturmasıyla da ilgilenen Beşer, bu durumu.


“İnternet, ayakta kalma stratejileri sunduğu gibi sonsuz bir deniz kadar gariplik ve absürdlükleri de önerir. Politik güçlendirme, kendini gösterme ve takdir isteği doğrultusunda bir araç olarak çeşitli olanaklar sağlayan bu yapı, krizlerin ve Trumpizm’in zamanlarında radikal siyaset için bir platform olduğu kadar aynı zamanda histrionik davranışların yer aldığı yegane bir alan olarak karşımıza çıkıyor.” diye açıklıyor.

Biyografik çalışmalarına da yer veren Beşer’in çalışmasını Deniz Güvensoy, “kontrast serisi resim yerleştirmesi, metni imgeye çevirerek, gördüğümüz ve dile getirdiğimiz arasındaki geçişleri araştırır. Bu bağlamda Beşer’in Viyana ve İstanbul’un arasında sürdürdüğü göçebe hayatının geçişlerini ve grift yapısını hikaye eder.” diye anlatıyor.

Viyana- İstanbul

Bunun yanı sıra Beşer, kurucularından biri olduğu görsel sanat içerikli bağımsız fotokopi yayın oluşumu Heyt be! Fanzin’e ait bir seçki ve “Attention Wars // İlgi Savaşları” sergisine yönelik özel bir fanzin paylaşıyor olacak.

Deniz Beşer (d.1986) 

Deniz Beşer

Viyana ve İstanbul’da yaşayıp çalışan Deniz Beşer, Universidad de Sevilla (İspanya) Resim Bölümü’nde eğitim görmüş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur.

FanzineIST Festival – Zine Fest Of Istanbul ve Açık Stüdyo Günleri’nin eş koordinatörü olan Beşer, aynı zamanda Heyt be! Fanzin ve Nase Zine gibi sanat kolektiflerinin kurucularından biridir.

Görsel sanatçı olarak Beşer’in yer aldığı ulusal ve uluslararası sergilerden bazıları; “Ein anderes Land”, VBKÖ, Viyana, AT (2016);


“Aporias”, Friday Exit Gallery, Viyana, AT (2016); Odessa-Bienali paralel etkinliği; “Now we make our own TV”, Ukrayna (2015); “Indie-Line”, artSümer Gallery, İstanbul, TR (2015); “Underground. Revues alternatives, une sélection mondiale de 1960 à aujourd’hui”, Cité internationale des arts, Paris, FR (2015); “Ne Fest”, Sofya, BG (2014); “Revolution”, Scotty-Enterprises Gallery, Berlin, DE (2013); “Transformation des Geschehens”, Shedhalle, Tübingen, DE (2013); “Gerçeklik Terörü”, Depo, Tophane, İstanbul, TR (2012); “Bio-Cultural Heritage and Identity”, Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi, Bişkek, KG (2012); “Magic Words”, Stanica, Zilina, SK (2009)

Muhsin Kut’un retrospektif sergisi: Bir seyyahın resimli güncesi


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.