Marie Tussaud: Balmumunda can bulan efsaneler!

Marie Tussaud Londra’da dünyaca ünlü kişilerin balmu­mu heykellerinin sergilendiği Madame Tussaud Müzesi’nin kurucusudur.

Marie Tussaud: Balmumunda can bulan efsaneler!

Maria Tussaud 1761 yılında Strazburg, Fransa’da Marie Grosholtz olarak doğdu. Annesi, balmumu konusunda uzman olan Dr.Philippe Curtius evinde-Bern, İsviçre’de-hizmetçi olarak çalıştı.

Babası Joseph Grosholtz onun doğumundan kısa bir süre önce öldüğü için, İsviçre’nin Bern kentinde doktor olan amcası Philippe Curtius tarafından yetiştirildi. Daha sonra amcasıyla birlikte Paris’e giderek orada amca­sından balmumundan heykeller yapmayı öğ­rendi.


Tussaud ilk balmumu heykelini ( Voltaire’nin heykelini) 1777 yılında yaptı.

Voltaire

Balmumu heykel sanatında kısa sürede yeteneğini kanıtlayan Tussaud, dönemin bazı ünlü kişilerinin heykellerini yaparak genç yaşta ün kazandı. 1780’de Versailles Sarayı’nda Kral XVI. Louis’nin kız kardeşi Elisabeth’in sanat öğretmeni oldu.

1789’da patlak veren Fransız Devrimi sıra­sında kral yanlısı olduğu gerekçesiyle tutuk­landı. Amcasının uyarısı üzerine Versailles’dan ayrılarak Paris’e döndü.

Marie-Antoinette

Terör Dönemi’nde üç ay hapis yattı. O dönemde giyotinle kesilen kafaların balmumundan modellerini yapmakla görevlendirildi. Bu dönemde mo­delini yaptığı kesik başlar içinde Kral XVI. Louis’nin, Kraliçe Marie-Antoinette’in ve dev­rim önderlerinden Maximilien Robespierre, Georges Jacques Danton ve Jean-Paul Marat’nınki de bulunuyordu.

Bu korkunç dönemin ardından 1791’de amcasının ölümü üzerine onun iki balmumu heykel müzesinin başına geçti.

Atatürk

1795’te mühendis Francois Tussaud’yla ev­lendi. 1795’te evlendiği Maconlu mühendis François Tussaud’dan bir süre sonra ayrıldı.

1802’de, balmumu heykel koleksiyonunu da yanına alarak iki oğluyla birlikte İngiltere’ye gitti. Otuz üç yıl Britanya Adaları’nı dolaştıktan sonra Londra’da, Baker Sokağı’ndaki bir eve yerleşti; orada 1842’ye değin çalışmalarını sürdürdü. (Madame Tussaud Müzesi 1884’te Londra’daki Marylebone Yolu’na taşınmıştır.)

Michael Jackson

Yaşamının geri kalan bölümünü, kendi müzesini açtığı Londra’da geçirdi.  Bugün Tussaud’nun torunları tara­fından işletilen Madame Tussaud Müzesi, Napolyon’dan Michael Jackson’a kadar çok sayıda ünlü kişinin balmumu heykellerinin sergilendiği, dünyanın en ilginç müzelerinden biridir.


Kaynak: www.msxlabs.orgwww.wikipedia.org

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi Beyoğlu’nda


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.