Mezopotamya Mitolojisi: Tarih alanında referans kitap

Eski Mezopotamyalılara ait mitoloji külliyatından bir derleme olan Mezopotamya Mitolojisi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Mezopotamya Mitolojisi: Tarih alanında referans olan kitap raflardaki yerini aldı!

Antik Yakın Doğu uygarlıkları söz konusu olduğunda ilk akla gelen uzmanlar Jean Bottéro ve Samuel Noah Kramer tarafından kaleme alınan eserde, bilinen en eski uygarlıklara beşik olmuş Mezopotamya’da keşfedilmiş en eski mitlerden günümüze gelebilmiş elli mitin çevirisi, derlemesi ve yorumu yer alıyor.

Alanında Türkçeye kazandırılmış en kapsamlı ve bütünlüklü derleme olan eserde, en eskisi milattan önce üçüncü bin yıla uzanan belgelerle insanların, başlangıçtan beri sordukları büyük ve evrensel sorulara kendi olanakları içinde verdikleri yanıtlar, canlılığını bugün de koruyan, çarpıcı bir üslupla aktarılıyor.


Bottéro ve Kramer’in bu eseri, sadece Mezopotamya mitolojisine ilgi duyanlar için değil Ortadoğu tarihi ile ilgilenen araştırmacılar için de büyük önem teşkil ediyor.

Mezopotamya Mitolojisi

Jean Bottéro (1914-2007),

Fransız tarihçi 1914 yılında Provence’ta dünyaya geldi. Papaz okulunda öğrenimini tamamladıktan sonra Dominiken rahipleri arasına katıldı.

Kitabı Mukaddes incelemesi, Eski Mezopotamya tarihi ve Sami dilleri üzerinde uzmanlaştı. Hammurabi kanunlarını Fransızcaya çevirdi. Bir süre sonra papazlığı bırakarak C.N.R.S.’te (Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi) çalışmaya başladı, Ortadoğu’da yapılan arkeolojik kazılara katıldı.

1958 yılından itibaren Asurbilim profesörü, daha sonra da Asurbilim kürsüsü araştırma başkanı olarak École Pratique des Hauts Études’de görev yaptı.


Çalışmalarından ötürü 1999 yılında Fransız Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. Mezopotamya, Evvel Zaman İçinde Mezopotamya, Kültürümüzün Şafağı Babil, Gılgamış Destanı, Mezopotamya – Yazı Akıl ve Tanrılar, Tarihte Tanrı Fikrinin Doğuşu, Eski Yakındoğu-Sümer’den Kutsal Kitap’a, İnancın En Güzel Tarihi adlı eserleri Türkçeye çevrilmiştir.

Samuel Noah Kramer (1897-1990),

Dünyanın önde gelen Asur bilimcilerinden ve dünya çapında tanınmış Sümer ve Sümer dili uzmanı.

1919’da ailesiyle birlikte ABD’ye yerleşti; Temple Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nde eğitim gördü. Sümer dili ve edebiyatı üzerine uzmanlaştığı kariyerine, 1930-31’de Irak’a yaptığı önemli yolculukla adım attı.

Bu sırada Sümer tabletlerinin kazı ve çözme çalışmalarını yürüttü. 1950’de Pennsylvania Üniversitesi müzesinin tablet koleksiyonlarından sorumlu oldu.


Son olarak İsrail’deki Bar-Ilan Üniversitesi bünyesinde kurulan “Asuroloji ve Eski Yakın Doğu Enstitüsüne” Kramer’in adı verilmiştir. Sümerler, Sümer Mitolojisi, Tarih Sümer’de Başlar, Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki adlı eserleri Türkçeye çevrilmiştir.

Dertleri sırtlayan adam: Odysseia’nın Atlas’ı