Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ön ödemeli konut satışlarında değişiklik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen “ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 11 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

ön ödemeli konut satışı

Bu düzenlemeye göre; artık ön ödemeli konut satışı ile ev sahibi olanlar bitimine son 1 yıl kala sözleşmeden cayamayacaklar. Sözleşmenin ilk 24 aya kadar olan dönemi içerisinde projeden cayılırsa da farklı oranlarda tazminat ödemek durumda kalınacak.

  • Önceki uygulamada, ön ödemeli konut satışlarında 36 aylık süre için imzalanan sözleşmelerde tüketici bu sürenin sonuna kadar sözleşmeden dönme hakkını yalnızca %2 tazminat ödeyerek projeden ayrılma hususunda kullanabiliyordu. Yeni düzenleme ile artık ön ödemeli konut satışlarında artık 36 aylık sözleşmenin ilk 24 ayından sonra yani ödemelerin tamamlanmasına 1 yıl kala tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı kaldırılmıştır.
  • Yeni düzenleme ile tüketicinin sözleşmeden dönmesi ile ödeyeceği tazminat oranları da dönem bazında değiştirilmiştir. Tüketici sözleşmeden ilk 3 ayda dönülürse proje tutarının %2’si, 6 aya kadar dönülürse %4’ü, 12 aya kadar %6’sı, 24 aya kadar dönülürse %8’i tazminat olarak ödenecektir.Bazı hallerde tüketici sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecektir.

    Bu haller;

  • Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,
  • Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi,
  • Tüketicinin ölmesi,
  • Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halleridir.

Ayrıca, bir konutun birden fazla tüketiciye satılması halinde tüketici, sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecektir.


Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Bu şartta herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.


Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde tüketiciye geri verilecektir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda ise, tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilecektir. Önceki düzenlemelerde bu süreler 90 gün olarak uygulanmaktaydı.


Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine, sözleşmenin akdedildiği zaman yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri uygulanacağını da belirtmekte yarar var.

IMF’den emlak balonu uyarısı: Türkiye fiyat artışında üçüncü


Kadri İnce
Doğma büyüme İzmirli, Avukat. Bisiklet sporcusu. Sivil toplum kuruluşlarında hak temelli savunuculuk ve girişimcilik projeleri üzerine çalışıyor. Sosyal bilimlerle, doğayla ve kitaplarla haşır neşir. İnsanlar arasında, insanlardan bir insanoğlu.