Özel sektörün dış borcu artarak 218 Milyar dolara ulaştı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2017 yılı Ocak sonu itibariyle bir yıl öncesine göre arttı. Uzun vadeli kredi borcu 437 milyon dolar artarak 203 milyar dolara, ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 649 milyon dolar artarak 14,9 milyar dolara ulaştı. Borcun yüzde 52.3’ü finansal kuruluşlara, yüzde 47.7’si ise finans dışı kuruluşlara ait.

Özel sektörün dış borcu 218 Milyar dolara dayandı

Toplam 218 Milyar dolar dış borç

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini açıkladı. Buna göre; Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 437 milyon dolar artarak 203 milyar dolar oldu. Ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 649 milyon dolar artarak 14,9 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 347 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 66 milyon dolar azalışla 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.


Bankacılık dışı finans kuruluşlarının borcu azaldı

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 165 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 50 milyon dolar azalışla 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Finans dışı kuruluşların kredi borçları arttı

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 343 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Bankaların kredi borcu 10.7 milyar dolar

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da 2016 yılı sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 435 milyon dolar artışla 10,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 320 milyon dolar artışla 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 385 milyon dolar artarak 148,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 585 milyon dolar artarak 14,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Borcun yüzde 60.9’u dolar, yüzde 33.3’ü euro cinsinden

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9’unun dolar, yüzde 33,3’ünün euro, yüzde 3,9’unun Türk lirası ve yüzde 1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 14,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 49,1’inin dolar, yüzde 33,8’inin euro, yüzde 16,9’unun Türk lirası ve yüzde 0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Yüzde 52.3’ü finansal kuruluşların, yüzde 47.7’si ise finans dışı kuruluşların

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 203 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 47,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 14,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83’ünü finansal kuruluşların, yüzde 17’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektör 1 yıl içinde 66.1 milyar dolar borç ödeyecek


Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

İşsizlik verileri açıklandı: 7 yılın en yüksek seviyesi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.