Sınır ötesi harcamalara İçişleri Bakanı onay verecek: ÖSO’ya polislik eğitimi iddiası

Bakanlar Kurulu kararı ile İçişleri Bakanı’na sınır ötesi görev kapsamında mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde ihalesiz onay yetkisi tanınması Meclis gündemine taşıdı. ÖSO mensuplarına Türkiye’de polislik eğitimi veriliyor iddiası yeniden gündeme geldi.

Sınır ötesi görev harcamaları İçişleri Bakanı onayına bağlandı

ÖSO mensuplarına Mersin’de polislik eğitimi veriliyor iddiası

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Bakanlar Kurulu kararı ile İçişleri Bakanı’na sınır ötesi görev kapsamında mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde ihalesiz onay yetkisi tanınmasını Meclis gündemine taşıdı. Yılmaz, söz konusu kararın ÖSO mensuplarına Mersin’de verilen eğitimlere yasal dayanak oluşturma amacıyla olduğu iddialarını da dile getirdi.

Bakanlar Kurulu kararı ile sınır ötesi görev harcamaları İçişleri Bakanı onayına bağlandı.

Geçtiğimiz günlerde 24 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile İçişleri Bakanlığı’na sınır ötesi görevler ile ilgili ayrıcalıklı yetki verildi. CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın Meclis gündemine taşıdığı karar ile “İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında, yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işi” ihale yapılmaksızın bakan onayına bağlandı ve gerekli kaynaklar da bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca karşılanacağı düzenlendi.


Yılmaz, kararın sebebinin sınır ötesi bir operasyon olacağı ve bu operasyonun hazırlıklarının kanuni alt yapısının hazırlandığı ile ilgili olduğuna dair haberlerin basında yer aldığını ifade etti. Yılmaz, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununda istisnalar kısmında düzenlenmiş olan 3. madde (b) fıkrasında belirtilen savunma ve güvenlik harcamaları ve özel güvenlik tedbirleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarının ve (d) fıkrasında belirtilen idarenin yabancı ülkelerdeki kuruluşların mal ve hizmet alımları ile yapım işleri hâlihazırda kanunda istisna olarak düzenlenmişken böyle bir düzenleme yoluna gidilmiştir” dedi.

MİT için tanınan ayrıcalık İçişleri Bakanlığına da mı tanınacak?

Benzeri bir düzenlemenin daha önce de yapıldığını dile getiren Yılmaz, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği’nde” 2016 yılında yapılan değişiklik sonrasında MİT’in görev alanında kullanılmak üzere satın alacağı cihaz, silah ve taşıt gibi taşınır malların “kayıt altına almama” ayrıcalığına sahip olduğu söyledi. Söz konusu kanuni düzenlemenin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Türkiye’de, Mersin’de Türk Polis Teşkilatı’ndan aldığı eğitimlere yasal dayanak oluşturmak için yapıldığı ile ilgili iddiaları gündemde olduğuna değinen Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım’a iddiaların doğruluk payı olup olmadığını sordu.


Referandum öncesi yeni bir sınır ötesi operasyon iddiası  

Yılmaz, Başbakanın yanıltması için verdiği önergede “söz konusu kararda “sınır ötesi” ifadesindeyle kastedilen Suriye topraklarında devam eden operasyonlar mıdır? Hükümetinizin bunun dışında başka bir sınır ötesi operasyon planı mı bulunmaktadır? Referandum öncesinde İçişleri Bakanı’nın bu kanun kapsamında karar vereceği başka bir sınır ötesi operasyon hazırlığı mı bulunmaktadır?” sorularını yönelterek düzenlemenin kamuoyuna neden duyurulmadığını dile getirdi.

Alınan bu karardaki “İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında” ifadesinin mahiyetini soran CHP Parti Meclisi üyesi Yılmaz, “Hükümetiniz böyle bir kararı neden sadece İçişleri Bakanı’nın onayına bağlamıştır? Ülke güvenliğini ilgilendiren bir meselenin tek bir kişinin onayına bırakılması ne derece doğrudur?  İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu düzenleme öncesinde herhangi bir talebi olmuş mudur? Sayıştay’dan düzenleme öncesinde görüş alınmış mıdır?” dedi.

Yılmaz, “Türkiye’nin geçmişinde “Beyaz Toroslar”, faili meçhuller, siyasi cinayetler ve bunlardan sorumlu tutulan “gladyo”, “JİTEM” ve “kontrgerilla” gibi adlar ile anılan derin yapılanmalar olduğu düşünülürse, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ortadan kaldıran bu düzenleme ile benzer yapılar sınır ötesine mi taşınmak istenmektedir?” sorularını sorarak derin yapılanmalara kapı aralanabileceğine dikkat çekti.

ÖSO mensuplarına Türkiye’de polislik eğitimi veriliyor iddiası


Önergesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Türkiye’de Mersin’de eğitildiği iddialarını da gündeme taşıyan Yılmaz bu iddiaların doğru olup olmadığını Başbakan’a sordu. Yılmaz sorularında ÖSO mensuplarına verildiği iddia edilen eğitimleri de vurgulayarak,  “Bugüne kadar iddialarda geçen eğitimler kapsamında kaç Özgür Suriye Ordusu personeline eğitim verilmiştir? Eğitilen bu kişiler hangi amaçla eğitilmiş, bu eğitimler ile ilgili herhangi bir protokol imzalanmış mıdır? Yapıldığı iddia edilen bu eğitimlerin katılımcılarının Türkiye’deki kamplarda barınan sığınmacılardan sağlandığı iddiaları doğru mudur? İddia edilen eğitimler doğru ise katılımcılar gönüllülük esasına göre mi belirlenmektedir? Kendilerine bir ücret veya maaş ödenmekte midir? Ülkemize sığınan kişilere reva görülen bu uygulamanın ahlaki ve vicdani yönü düşünülmüş müdür? İddia edilen eğitimler doğru ise sığınmacılardan oluşan yeni bir polis teşkilatı mı kurulmak istenmektedir? Öyle ise güvenlik faaliyetinin kamu hizmeti olduğu düşünüldüğünde bu oluşumun hukuksal dayanağı nedir?” dedi.

Güvenlik ile ilgili önemli bir konuda saklı gizli bir düzenleme yapılmasına dikkat çeken Yılmaz önergesinde şu sorulara da yer verdi:   

 1. Söz konusu kararda “sınır ötesi” ifadesinden kastedilen Suriye topraklarında devam eden operasyonlar mıdır? Hükümetinizin bunun dışında başka bir sınır ötesi operasyon planı mı bulunmaktadır? Referandum öncesinde İçişleri Bakanı’nın bu kanun kapsamında karar vereceği başka bir sınır ötesi operasyon hazırlığı mı bulunmaktadır?
 2. Söz konusu düzenleme ile ilgili kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme yapılacak mıdır?
 3. Söz konusu kararda “İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında” ifadesinin mahiyeti nedir? Hükümetiniz böyle bir kararı neden sadece İçişleri Bakanı’nın onayına bağlamıştır? Ülke güvenliğini ilgilendiren bir meselenin tek bir kişinin onayına bırakılması ne derece doğrudur?
 4. İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu düzenleme öncesinde herhangi bir talebi olmuş mudur? Sayıştay’dan düzenleme öncesinde görüş alınmış mıdır?
 5. Türkiye’nin geçmişinde “Beyaz Toroslar”, faili meçhuller, siyasi cinayetler ve bunlardan sorumlu tutulan “gladyo”, “JİTEM” ve “kontrgerilla” gibi adlar ile anılan derin yapılanmalar olduğu düşünülürse, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ortadan kaldıran bu düzenleme ile benzer yapılar sınır ötesine mi taşınmak istenmektedir?
 6. Söz konusu düzenleme ile Bakanlık bünyesinde yapılan harcamalar için Bakanlık özelinde bir örtülü ödenek mi oluşturulmak istenmektedir?
 7. Kamu İhale Kanununda olağanüstü dönemler ve özel güvenlik tedbirlerine dair istisnalar tanımlanmış olmasına, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı zaten bu istisnalardan faydalanıyor olmasına rağmen, neden sadece İçişleri Bakanlığı özelinde böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur?
 8. Söz konusu düzenleme kapsamında Milli Güvenlik Kurumu’nun herhangi bir kararı var mıdır? Bu düzenleme ile Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın görev tanımları ve işleyişleri değiştirilmek mi istenmektedir?
 9. Sınır ötesi operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığı personeline de görev verilmek mi istenmektedir? Sınır ötesine yönelik bir operasyon planı var ise böyle bir düzenleme yapılarak, yabancı ülkelere asker gönderme yetkisine sahip TBMM’nin yetkisi gasp edilmek mi istenmektedir?
 10. Geçtiğimiz günlerde Özgür Suriye Ordusu personelinin Türkiye’de Mersin’de Türk Polis Teşkilatından eğitim aldığı haberleri basına yansımıştır, basına yansıyan bu haberlerin herhangi bir doğruluk değeri var mıdır? Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının bu eğitimler ile bir ilişkisi var mıdır?
 11. Bugüne kadar iddialarda geçen eğitimler kapsamında kaç Özgür Suriye Ordusu personeline eğitim verilmiştir? Eğitilen bu kişiler hangi amaçla eğitilmiş, bu eğitimler ile ilgili herhangi bir protokol imzalanmış mıdır?
 12. Yapıldığı iddia edilen bu eğitimlerin katılımcılarının Türkiye’deki kamplarda barınan sığınmacılardan sağlandığı iddiaları doğru mudur? İddia edilen eğitimler doğru ise katılımcılar gönüllülük esasına göre mi belirlenmektedir? Kendilerine bir ücret veya maaş ödenmekte midir? Ülkemize sığınan kişilere reva görülen bu uygulamanın ahlaki ve vicdani yönü düşünülmüş müdür?
 13. İddia edilen eğitimler doğru ise sığınmacılardan oluşan yeni bir polis teşkilatı mı kurulmak istenmektedir? Öyle ise güvenlik faaliyetinin kamu hizmeti olduğu düşünüldüğünde bu oluşumun hukuksal dayanağı nedir?
 14. Söz konusu düzenlemeden sonra, kayıt dışı silah ve malzemenin ülkemizde ve bölgemizde faaliyet gösteren terör örgütlerine aktarılması ve eğitim alacağı iddia edilen bu kişilerin yurt içindeki ve yurt dışındaki terör örgütlerine katılma ihtimali nasıl ortadan kaldırılacaktır?
 15. Bu düzenleme, kişi güvenliği, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti ilkesi açısından değerlendirildiğinde, ulusal düzeyde güvenlik zafiyetine sebep olabileceği düşünülmüş müdür? Yanı sıra dış politikamız, uluslararası ilişkilerimiz ve milli menfaatlerimizle çelişecek ve sıkıntıya sebebiyet verecek keyfi uygulamalara kapı aralayacağı düşünülmekte midir?
 16. Söz konusu düzenleme uluslararası hukuk kurallarına ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara uygunluk taşımakta mıdır?
 17. Söz konusu düzenleme ile bir kişinin onayına bırakılan ve denetim dışına çıkarılan uygulamanın bundan yararlanacak kurumsal iradeyi de hedef alabileceği öngörülmüş müdür?

MİT’in (Milli İstihbarat Teşkilatı) Milli Olma Mücadelesi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.