Uzmanlardan 2017 YGS değerlendirmesi

Bahçeşehir Koleji Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Gülgün Bakkal’ın 2017 YGS Türkçe bölüm değerlendirmesine göre; Müfredat dışı bir soruyla karşılaşılmamıştır.

Uzmanlardan 2017 YGS değerlendirmesi

Geçmiş yıllarda olduğu gibi çoğunluklu olarak anlamaya ve yorumlamaya yönelik sorular sınavda yer almıştır.

Paragraf sorularına baktığımız zaman ise, paragraf sorularının çoğu orta uzunluktadır. Ancak, bazı soruların çeldiricilerinin çok yüksek, anlatımının yoğun olması öğrencileri zorlamıştır.


Karma dil bilgisi sorularında cümle türlerine, kurallı birleşik fiillere, sözcükte yapıya, eylemde çatıya, zamirlere, zarflara, fiilimsilere, edat ve bağlaçlara yer verilmiştir.

Bu soruların, zor olmadığı görülmektedir. Ancak sorular, öğrencilerin tüm dil bilgisi kurallarına hakim olmasını gerektirmektedir. Bu durum soruların yapılma yüzdesini düşürecektir.

2016 YGS’deiki tane anlatım bozukluğu sorulmuş, beklenenin aksine bu yıl anlatım bozukluğu sorularına yer verilmemiştir.

13. soruda tür bakımından aynı sözcükler sorulmuş ve C seçeneği doğru cevap olarak verilmiştir fakat B seçeneğindeki “yalnız” sözcüğünün ilk cümledeki görevinin zarf olduğu gözlenirken aynı sözcüğün ikinci cümlede verilen görevinin de TDK’de belirtilen göreviyle örtüşmediği dikkat çekmiştir.

Bu sözcük, TDK sözlüğünde “yalnızca” yani “sadece” anlamıyla tür bakımından zarf olarak belirtilmiş ve örnek olarak şu cümle verilmiştir:

Yalnız: 3 Zarf. Yalnızca

“Kendisini yalnız Bombay’a kadar götürecek tren parası vardı.” F.Rıfkı Atay

13. sorunun B seçeneğindeki ikinci cümle olarak verilen “Yarınki toplantıyla ilgili düşüncelerimi yalnız sen biliyorsun.” cümlesinde de “yalnızca” anlamını karşılıyor olması bu sözcüğün TDK’ye göre sözcük türünün zarf olduğu sonucunu doğurur.

Bu durumda ÖSYM’nin bu soruda edat olarak kabul ettiği sözcüğün TDK sözlüğünde “zarf” olarak belirtildiğini görmekteyiz.

Problemlerin çoğunun uzun metinli olması sebebiyle soruların anlaşılması ve çözümü zaman almıştır.”

Bahçeşehir Koleji Matematik – Geometri Bölüm Başkanı Fehmi Ekici – Ömer Arat’ın 2017 YGS Matematik bölüm değerlendirmesine göre;

ygs

Matematik testinde soruların tamamı müfredata uygun hazırlanmış olup 29 matematik, 11 geometri sorusu sorulmuştur. Bu sene YGS matematik müfredatına yeni eklenen konulardan sadece polinomlardan 1, vektörlerden 1 soru sorulmuş.

Önceki yıllarda olduğu gibi temel matematik testinde ağırlıklı yere sahip olan problemler konusundan 11 soru sorulmuştur.

Bu problemlerin çoğunun uzun metinli olması sebebiyle soruların anlaşılması ve çözümü zaman almıştır. Geometriden geçen sene 8 soru sorulmasına karşılık bu sene 11 soru sorulmuş ve sorular geçen seneye göre daha zor hazırlanmıştır.

Geometri testi ezberden çok yorum ve işlem becerisi gerektiren sorulardan oluşmuştur. ÖSYM’nin son yıllarda sınavlarında sık sık yer verdiği özel tanımlanmış sayı sorusu bu sene özel tanımlanmış küme sorusu olarak yer bulmuş olup geometride de katlama sorusu yer almıştır.

Sınavın geneli düşünüldüğünde; son yıllarda olduğu gibi bu yıl da problem ve geometri sorularının, temel matematik testinin belirleyici sorularına aday olduğu görülmektedir. Temel matematik testinde kolay soruların az sayıda olduğu,soruların çoğunun, matematik yeteneği ortalama ve üstü olan öğrencilere hitap ettiği söylenebilir.

“Bilgi gerektiren soru sayısı diğer yıllara göre fazladır.”

Bahçeşehir Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Melike Gürer Pamukçu’nun 2017 YGS Felsefe bölüm değerlendirmesine göre; Bu yıl ki sınavda sorulan sorularla, öğrencilerin kavram ve felsefi akımlara ilişkin bilgileri ölçülmüştür.

Daha önceki yıllarda ağırlıklı olarak yorumla yapılabilen sorular sorulurken her geçen yıl bilgi ağırlıklı soru sayısı artmaktadır. 2017 YGS sorularında da bilgi gerektiren soru sayısı diğer yıllara göre fazladır.


Bilgi eksiği olan öğrenciler sorularda zorlanmış, temel felsefe bilgisine sahip öğrenciler ise soruları rahatlıkla yapabilmiştir. Sorular ve cevaplar oldukça net olup; çelişkili sorular bulunmamaktadır. Geçen yıldan farklı olarak Din Felsefesinden soru gelmemiştir. Müfredat dışında da soru sorulmamıştır.

“Sorular basite indirgenmiştir”

Bahçeşehir Koleji Tarih Bölüm Başkanı İbrahim Yılmaz’ın 2017 YGS Tarih bölüm değerlendirmesine göre; 2017 YGS Tarih soruları geçmiş yıllardan farklı değildir. Sorulardan iki tanesi bilgi ağırlıklıdır (13.ve 14. Sorular). Bunun dışında soruların konu dağılımı ise şu şekildedir.

4 Soru 9. Sınıf müfredatından
5 Soru 10. Sınıf müfredatından
6 soru 11. Sınıf müfredatından gelmiştir.

Bu soru dağılımı önceki yıllarla paralellik göstermektedir. Çıkan soruların birçoğu denemelerimizde veya soru bankalarında çıkan sorulara benzerlik göstermektedir. Öğrencilerimizin Tarih sorularını çözerken zorlanmadıkları kanısındayız.

Soruların biraz basite indirgenerek sorulması branşımızın öğrenci gözünde ciddiyetini azaltmaktadır. Bilgi soruları gibi görünen sorular aslında çıkarımda bulunmaya yönelik sorulardı.

“Coğrafya bölümü orta düzeyde sorulardan oluşturulmuştur.”

Bahçeşehir Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Ahmet Ergüç’ün 2017 YGS Coğrafyabölüm değerlendirmesine göre; Sorular müfredata ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Sorular temel olarak bilginin yorumlanmasına dayalı olarak öğrencilere sunulmuştur. Bu yılki sınavda, harita bilgisini ve coğrafyanın dağılış ilkesini sorgulayan, yorumlama, analiz ve sorgulama becerisi gerektiren sorulara da yer verilmiştir.

Çeldirici ve seçici sorulara yer verilse de genel olarak orta düzeyde bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Sadece, yerel saat sorusu, izohips sorusu ve nüfus piramidi sorusu öğrencileri zorlamıştır. Sınavın kapsam geçerliliği yüksek ve sorular konulara göre dengeli dağılmıştır. Beklenmeyen bir soru tipi ile karşılaşılmamıştır.

Coğrafya bölümünde çıkan konu başlıkları; İklim Bilgisi, Harita Bilgisi (İzohipsler), Yerel Saat ve zaman Hesaplamaları, Doğa ve İnsan, Nüfus Piramitleri, Dış Kuvvetler (Akarsu), Türkiye’nin yer şekilleri, Doğal Afet ve Küresel ortam bölgeleridir.

“Özellikle hayatımızdaki fizik bazı sorularda kendini göstermektedir.”

Bahçeşehir Koleji Fizik Bölüm Başkanı Işıl Bulungiray’ın 2017 YGS Fizik bölüm değerlendirmesine göre; Bu yıl sorulan fizik soruları 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Özellikle hayatımızdaki fizik bazı sorularda kendini göstermektedir. İki tane işlem sorusu kalanı bilgiyi sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. 10. Sınıf müfredatında son ünite olarak yer alan optik konusundan 2 soru gelmiş ve her yıl müfredatın eksiksiz, kazanımlara uygun olarak tamamlanması gerektiği vurgulanmıştır.

“Müfredat dışı sürpriz soru bulunmamaktadır.”

Bahçeşehir Koleji Kimya Bölüm Başkanı Gülin Akalın Pamukçu’nun 2017 YGS Kimya bölümü değerlendirmesine göre; Bu yılki sınavda da kimya sorularının temel bilgi düzeyini ölçen, işlem gerektirmeyen, öğrencinin fen netlerinin yükselmesini sağlayacak kolaylıkta olduğu görülmektedir.

2013-2014 yılında uygulanmaya başlanan kimya öğretim programının ilk sınavı olan 2017 YGS ,soru gelme olasılığı yüksek olan konulardan ve kazanımlara uygun sorulardan oluşmuştur.

Müfredat dışı sürpriz soru bulunmamaktadır. Sınava giren sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki tüm öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri sorulardır. Öğrenciler unutmamalılar ki, kimya dersi adına belirleyici sınav LYS’dir. Konu sayısı ve kapsamı açısından çok daha geniş olan bu sınava vakit kaybetmeden başlamalarını öneriyorum.

Her sene gelmesini doğru bulmadığımız 11.sınıf konusu olan sistemlerden 2 adet soru gelmiştir.

Bahçeşehir Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Berna Çelik’in 2017 YGS Biyoloji bölüm değerlendirmesine göre; Bu yıl 13 sorudan oluşan biyoloji bölümü sorularının daha çok 9 ve 10.sınıf konularından oluştuğu görülmektedir.


Genel anlamda kolay ve orta zorluk düzeyinde sorular yer almaktadır. Sorular yorumdan daha çok temel bilgi düzeyini ölçen basit sorulardan oluşmaktadır. Ancak her sene gelmesini doğru bulmadığımız 11.sınıf konusu olan sistemlerden 2 adet soru gelmiş fakat bu soruların da ortaokul düzeyinde basit haliyle sorulması bir teselli olmuştur.

‘YGS’ 2017 değerlendirmesi: Matematik zorladı


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.