YGS 2017 değerlendirmesi: Matematik zorladı

2 milyon 265 bin 902 adayın üniversiteli olmak için ter döktüğü Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) bugün gerçekleşti.

YGS 2017 değerlendirmesi: Matematik zorladı

Adayların 6 farklı puan türünde girdiği YGS’yi Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Nurcan Eğribaş değerlendirdi. Matematik testinde problem sorularının geçen yıla göre daha çok ve zorlayıcı olduğunu belirten Eğribaş, Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinin basit olduğunu söyledi.

Üniversiteye geçisin ilk adımı olan YGS geride kaldı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 160 sorunun yer aldığı YGS, tek oturumla gerçekleşti. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YGS’de en az 180 ve üzeri puan alanlar Lisans Yerleştirme Sınavları’na girecek. YGS’nin sonucu 28 Mart’ta açıklanacak.


Nurcan Eğribaş YGS hakkında; “Sınav soruları incelendiğinde en çok dikkat çeken noktalardan biri Sosyal Bilimler alanındaki Din Kültürü Ahlak Bilgisi soruların daha çok bilgiye dayalı olmasıydı.

Yoruma dayalı sorulara daha sık rastladığımız YGS’de özellikle Felsefe ve Coğrafya soruları bilgiyi ölçmeye yönelikti. Din Kültürü soruları ise bilgi ve yoruma dayalıydı. Ancak zaman açısından öğrencilerin zorlanmadıkları bir bölümden oluşuyordu.

Türkçe testlerine baktığımızda özellikle bu yıl anlatım bozukluğu sorularının olmadığını gördük. Paragraf soruları ortalama düzeyde, ne çok uzun ne çok kısaydı. Bu bölümün sorularını çözerken öğrenciler zorlanmadılar” dedi.

Matematik zaman aldı

YGS

Matematik testinde öğrencilerin zorlandığını belirten Eğribaş, “Matematik testinde ise problem sorular hem fazla hem de zorlayıcıydı. Bu yıl müfredata yeni eklenen karmaşık sayılar, parabol gibi konulardan soru gelmedi. Yalnızca polinomlardan soru soruldu. Bu yıl Geometri dersinden 11 soru geldi ve Matematik soruları kadar zorlayıcıydı. Fen Bilimleri’nde ise geçen yıllara oranla aynı düzeyde sorulardan oluşuyordu. Fizik sorularının geneli yorum içerirken, Kimya soruları bilgiyi ölçmeye yönelikti” dedi.

Türkçe sorularında sürpriz yaşanmadı

Kültür Eğitim Kurumları Türkçe Bölüm başkanı Taner Sümer YGS’deki Türkçe sorularını şöyle değerlendirdi.

Türkçe sorularının önceki yıllara kıyasla daha basit olduğu, müfredat dışı herhangi bir soruyla karşılaşılmadığı, paragraflarda çeldirici şık olmadığı, soruların YGS ve ÖSYM standartlarına uygun olduğunu gözlemledik.

Zaman aldırıcı nitelikte sorular yoktu. Dil bilgisi sorularının önceki yıllara göre artması ortalamayı kısmen düşürebilir. Aslında onlar da kolay sorulardı ama öğrencilerin önyargı ile yaklaştıkları sorular olduğu için başarıyı etkileyebilir. Tartışmaya açık soruya rastlamadık. Anlatım bozukluğundan bu yıl soru yöneltilmemiş olması sınavın sürprizlerinden biriydi diyebilirim.

Matematik soruları belirleyiciydi

Kültür Eğitim Kurumları Matematik Bölüm başkanı Metin Darıdereli YGS’deki Matematik sorularını şöyle değerlendirdi.

2017 YGS’de Temel Matematik testinde müfredat dışı soru bulunmamakta ve konu dağılımı YGS standartlarında. Bu yıl YGS müfredatına eklenen konulardan sadece Polinomlar konusundan soru geldi.

Sınavda en önemli değişiklik geometri soru sayısında oldu. Geçmiş yıllarda ortalama 8 geometri sorusu yöneltiliyorken, bu yıl Geometri soru sayısı 11’e yükseltilmiştir. Temel kavramlar ve işlem yeteneği ile ilgili sorular kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi.

Problem soruları düşünme gücü gerektiren ve çözümü zaman alıcı tarzda sorulduğundan bu yıl YGS’nin yine seçici soruları olarak karşımıza çıktığını gözlemledik. Matematik sorularında tartışmaya açık herhangi bir hataya rastlamadık.

Fizik soruları fazla zorlamadı

Kültür Eğitim Kurumları Fizik Bölüm başkanı Mustafa Çavuş YGS’deki Fizik sorularını şöyle değerlendirdi.

Sorular genel olarak YGS müfredatına uygundu. 9. ve 10. sınıf müfredatına dengeli bir şekilde dağıtılmış olup müfredat dışı bir soru ile karşılaşmadık. Genel olarak son 3 yılın fizik sorularına nazaran daha kolay bir sınav hazırlanmıştı.

Başarı düzeyi vasat ve vasat altı çocukların dahi yapabilecekleri sorular vardı. Sorular genel olarak bilgiden ziyade yoruma dayalıydı. Sayısal işlem gerektiren sorulara büyük ölçüde rastlamadık. Soruların zorlayıcılığı düşük olduğu için belirleyici bir rol oynayacak test olmayacağını söyleyebilirim.

Kimya soruları kolaydı

Kültür Eğitim Kurumları Kimya Bölüm başkanı Dr. İlknur Özlem Ergün YGS’deki Kimya sorularını şöyle değerlendirdi.

Kimya soruları oldukça kolay ve beklenen bir dağılım ve yöntemle sorulmuştu. Sürpriz bir soru ile karşılaşmadık. Sorular 9. ve 10. sınıf müfredatından seçilen, zaman kaybettirmeyen, işlem gerektirmeyen, yoruma dayalı sorulardı.

Çözeltilerle ilgili basit bir soru yöneltilmişti. Müfredatın soru gelme olasılığı yüksek olan konularına ağırlık verildiğini gördük. Genel bir kimya birikimi olan, bu derse hazırlık yapan adayların çelişkiye düşmeden rahat yapabilecekleri sorularla karşılaştık. Ortalamaların yükseleceği kanaatindeyim.


Biyoloji soruları kolay ama etkileyiciydi

Kültür Eğitim Kurumları Biyoloji Bölüm başkanı Hülya Kudde Çavuş YGS’deki Biyoloji sorularını şöyle değerlendirdi.

Bu seneki Biyoloji soruları genel olarak beklenenin ötesinde kolay bir nitelikteydi. 9. ve 10. sınıf müfredatı dışında 11. sınıfta işlenen sistem konusundan da 2 sorununun bulunması beklediğimiz bir dağılım olgusuydu.

Diğer fen bilimleri branşlarına göre daha geniş bir spektrumdan soru yöneltilmesi Biyoloji’nin son yıllardaki karakteristik özelliği oldu. Her ne kadar ortaokul düzeyi bir bilgi gibi zannedilse de 11. sınıf müfredatına doğrudan vurgu yapılmış olması önemliydi.

Biz de yıl içinde uyguladığımız sınavlarda bu öngörüden hareketle hemen her sınavımızda buna benzer sorular yönelttik. En son 2015 yılındaki YGS’de sistem sorusu yöneltilmişti.

Genel olarak temel düzeyde bir biyoloji nosyonuna sahip adayların zorlanmadan yapabilecekleri nitelikte sorular olduğunu söylemeliyim. Sadece 2 soru, biraz zaman alıcı nitelikteydi.

Genetikten 1 olan soru sayısının 2’ye çıkarılmış olmasını olumlu buluyorum. Diğer fen branşlarından farklı zorluk derecesinde bir biyoloji testine rastlamadım. Belirleyici bir test olmayacağını şimdiden söyleyebilirim.

Tarih sorularında bir kaç soru zorlayıcı nitelikteydi 

Kültür Eğitim Kurumları Tarih Bölüm başkanı Özlem Savrin YGS’deki Tarih sorularını şöyle değerlendirdi.

Tarihte yorum sorularının anlaşılır, bilgi sorularının ise net olduğunu gördük. Ağırlıklı olarak yoruma açık, tartışmaya kapalı ve kolay soruların geldiğini belirtmeliyim. Düzenli çalışan bir öğrenci için soruların yapılabilirliğinin yüksek olduğunu gözlemledim.

Müfredata uygun sorular olduğu, biçim ve yöntem bakımından alışılmışa uygun sorulardan oluştuğunu söyleyebilirim. Geçen seneki ve daha önceki yıllarda çıkmış sorularla eşdeğer zorluk ve biçimdeydi.

Sürpriz ve alışılmışın dışında soru gelmedi. Bizim de kullandığımız kaynaklar ve deneme sınavlarında adaylara sorduğumuz pek çok soru ile benzerlikler içeriyordu. Birkaç sorunun zorlayıcı ve eleyici nitelikte olması da her sınavın olmazsa olmazı… Bu tarz sorular çok değildi ama vardı.

Coğrafya soruları harita bilgisine sık vurgu yaptı

Kültür Eğitim Kurumları Coğrafya Bölüm başkanı Metin Taşkın YGS’deki Coğrafya sorularını şöyle değerlendirdi.

Sınavdaki 12 Coğrafya sorusunun 9’u Fiziki Coğrafyadan 3’ü Beşeri ve Ekonomik Coğrafyadan soruldu. Geçen yıllardan farklı olarak 10. sınıf müfredatından 5 soru geldiğini gözlemledik.

Bu 5 sorunun 3’ü Türkiye’nin Fiziki Coğrafyasıyla ilgiliydi. Diğer taraftan Dünya haritası üzerinden de 3 soru geldiğini gördük. Bu durum harita bilgisinin öğrenciler tarafından öğrenilmesini kaçınılmaz kılıyor.

Özellikle son yıllarda bu tür sorular çokça gelmeye başladı. Yine Türkiye’nin Fiziki Coğrafyasıyla ilgili sorular da harita üzerinden yorumlamayı gerektiriyordu. Sorular genel olarak kolay nitelendirilebilecek özellikte olsa da izohips ve yerel saat soruları biraz zorlayıcı nitelikteydi. Zaman alacak soruların olmaması da öğrencilere zaman kazanma avantajı sağladı. Tartışmaya açık ve belirsizlik içeren soruya rastlamadık.

Felsefe soruları yine zorlayıcıydı

Kültür Eğitim Kurumları Felsefe Bölüm başkanı Mesut Erdemir YGS’deki Felsefe sorularını şöyle değerlendirdi.

Felsefe YGS’de Sosyal Bilimler Testinin Geometrisi olmaya devam ediyor. Bu yıl yapılan YGS de felsefe sorularının zorluk derecesinin yine yüksek olduğunu görüyoruz.

Felsefede sorulan bazı soruların cevaplandırılması felsefeyle ilgilenen öğrencilerin yapabileceği tipten sorulardı.


Soruların kavram, akım ve bilgi ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk defa filozof isminin cevap olduğu bir soru tarzının yeniden denendiğini söyleyebilirim. Zorlayıcı ama tartışmaya açık soruya rastlamadık.

‘YGS’ soruları ve cevapları açıklandı: ÖSYM cevap anahtarı


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.