Galeri İlayda 25 Grup sergisine ev sahipliği yapıyor

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Galeri İlayda 14 Nisan – 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında çağdaş sanat üretiminden bir seçkiyle şekillenen “25” adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor.

Galeri İlayda: "25" Grup sergisine ev sahipliği yapıyor

Değişkenlerin çok sayıda olduğu ve hızlı gelişmelerin yaşandığı yakın dönem sanat ortamımızda 25 yıllık bir çizginin devamcısı olan Galeri İlayda, çeyrek yüzyıla yayılan temsiliyet deneyimini, güncel olana kapılarını açarak selamlıyor.

Galeri Ankara’da kurulduğu 1992 yılından bugüne yenilikçi bir anlayışla hep çağdaş olanı temsil etti. 2002’de İstanbul’a taşınmasının ardından aynı yaklaşımı farklı disiplinler ve genç kuşaklarla işbirliği içinde günümüze dek sürdürdü.


Sanat tarihsel anlamda kısa ama bir mekanın çizgisinin oluşması ve tutarlı devamı anlamında uzun bu sürede, yoğun bir deneyimin varlığı söz konusu.

Bu deneyimin odağında ise kuruluşundan bugüne yola çıktığı sanatçılarla güvene dayalı ve yıllara yayılan uzun soluklu birlikteliğin yer aldığını söyleyebiliriz.

Bu açıdan gerek solo gerek grup sergilerinde, temsil edilen sanatçılarda, gerçekleştirilen proje ve yayınlarda, yakın geçmişin iş yapma biçimlerine olduğu kadar üretimlerine de duyarlı bir şekilde gelişen kimlik değişimini okumak mümkün.

Zira parametrelerin çok olduğu ve sürekli değiştiği sanatsal alanda,  tıpkı sanatçı gibi bir mekanın da kendi kariyerini istikrarlı şekilde yenileyebilmesi önemli.

Bu yenilenmenin diğer bir unsuru ise izleyicinin ilgi ve takibi olduğu kadar, galerinin kendi koleksiyonerini yaratan bir stratejiyle, genç kuşak koleksiyonerlere verdiği önemden geçiyor.

Galeri İlayda 25. yılını sanatseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor.

“25” te yer alan isimler;

Galeri İlayda

Ardan Özmenoğlu, Atilla Galip Pınar, Aysel Alver, Barış Cihanoğlu, Caner Şengünalp, Damla Özdemir, Gazi Sansoy, Kerim Yetkin, Mehmet Turgut, Nurdan Likos, Özcan Uzkur, Volker März


Sergi, 20 Mayıs 2017’ye kadar Galeri İlayda’da görülebilir.

Ahmet Güneştekin’in sergisi Güneş Yolu Berlin’de


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.