Galeri İlayda 25 Grup sergisine ev sahipliği yapıyor

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Galeri İlayda 14 Nisan – 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında çağdaş sanat üretiminden bir seçkiyle şekillenen “25” adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor.

Galeri İlayda: "25" Grup sergisine ev sahipliği yapıyor

Değişkenlerin çok sayıda olduğu ve hızlı gelişmelerin yaşandığı yakın dönem sanat ortamımızda 25 yıllık bir çizginin devamcısı olan Galeri İlayda, çeyrek yüzyıla yayılan temsiliyet deneyimini, güncel olana kapılarını açarak selamlıyor.

Galeri Ankara’da kurulduğu 1992 yılından bugüne yenilikçi bir anlayışla hep çağdaş olanı temsil etti. 2002’de İstanbul’a taşınmasının ardından aynı yaklaşımı farklı disiplinler ve genç kuşaklarla işbirliği içinde günümüze dek sürdürdü.


Sanat tarihsel anlamda kısa ama bir mekanın çizgisinin oluşması ve tutarlı devamı anlamında uzun bu sürede, yoğun bir deneyimin varlığı söz konusu.

Bu deneyimin odağında ise kuruluşundan bugüne yola çıktığı sanatçılarla güvene dayalı ve yıllara yayılan uzun soluklu birlikteliğin yer aldığını söyleyebiliriz.

Bu açıdan gerek solo gerek grup sergilerinde, temsil edilen sanatçılarda, gerçekleştirilen proje ve yayınlarda, yakın geçmişin iş yapma biçimlerine olduğu kadar üretimlerine de duyarlı bir şekilde gelişen kimlik değişimini okumak mümkün.

Zira parametrelerin çok olduğu ve sürekli değiştiği sanatsal alanda,  tıpkı sanatçı gibi bir mekanın da kendi kariyerini istikrarlı şekilde yenileyebilmesi önemli.

Bu yenilenmenin diğer bir unsuru ise izleyicinin ilgi ve takibi olduğu kadar, galerinin kendi koleksiyonerini yaratan bir stratejiyle, genç kuşak koleksiyonerlere verdiği önemden geçiyor.

Galeri İlayda 25. yılını sanatseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor.

“25” te yer alan isimler;

Galeri İlayda

Ardan Özmenoğlu, Atilla Galip Pınar, Aysel Alver, Barış Cihanoğlu, Caner Şengünalp, Damla Özdemir, Gazi Sansoy, Kerim Yetkin, Mehmet Turgut, Nurdan Likos, Özcan Uzkur, Volker März


Sergi, 20 Mayıs 2017’ye kadar Galeri İlayda’da görülebilir.

Ahmet Güneştekin’in sergisi Güneş Yolu Berlin’de