Sinpaş Avangarden’da yeşil alan kavgası

Sinpaş GYO, İstanbul Çekmeköy’de 6 bin metrekare yeşil alan olarak pazarlandığı iddia edilen ve satışı gerçekleşen Avangarden’da imar değişikliğine gidip, yeşil alanlara yeni bir proje inşa etmek istiyor. Duruma itiraz eden Avangarden sakinlerine ise şirket çalışanları ve temsilcileri greyderler ile saldırıldı.

Sinpaş GYO’nun Ümraniye’de bulunan Avangarden projesinin yanındaki 6 bin metrekarelik arazide yeni bir proje başlamasına itiraz eden site sakinleri geçtiğimiz hafta sonundan bu yana eylem yapıyordu. Bugün inşaat çalışmalarını yürüten işçiler ve güvenlik görevlileriyle site sakinleri karşı karşıya geldi. Kepçeleri araziye sokmak istemeyen proje sakinleri ile Sinpaş GYO çalışanları arasında kavga çıktı. İnşaat şirketinin greyderlerinin ev sahibi müşterilerin üzerine sürülmesiyle ortam gerildi.

Avangarden projesinden oturan aileler, projede 10 yıldan bu yana yeşil alan olarak kullanılan ve üzerinde basketbol sahası ve piknik yerleri gibi sosyal donatı alanlarını bulunan toplam 40 dönümlük arazinin imara açıldığını belirtiyor.


Sinpaş Avangarden'da yeşil alan kavgası

2015 yılında gerçekleştirilen imar plan tadilatıyla konut alanı, ilköğretim alanı ve dini tesis alanı haline getirilen arazinin üst kullanım hakkının 10 yıl önce Sinpaş tarafından Avangarden ev sahiplerine verildiğini ifade eden site sakinleri, “Bizlere evleri satarken proje 70 dönümlük alan üzerinde kuruldu dediler. İmzalanan sözleşmelerde ‘site sakinleri olmadan söz konusu yeşil alanda Sinpaş yapılaşma faaliyeti yürütemez’ diye madde var. Yeşil alanlarımız elimizden alınıyor ” diye konuştu.

Sinpaş GYO ise söz konusu alanın mülkiyetinin Avangarden sitesi sakinlerine ait olmadığını ve imar planlarında konut alanı olarak göründüğünü bildirdi. Yapılaşmanın kanuna uygun olduğunu belirten Sinpaş GYO yetkilileri, son iki gündür site sakinleriyle konuyla ilgili toplantılar yaptıklarını ifade etti. İnşaat çalışmalarının engellenmesinin hukuk dışı olduğunu belirten firma yetkilileri yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. (Kaynak: Sözcü)

Site sakinleri imza kampanyası başlattı

Change.org’da kampanya başlatan site sakinleri imza topluyor.

Sinpaş buldozerler ve köpekli adamları ile Avangarden sitesine saldırdı

“Sinpaş Avangarden site sakinlerinin direnişi devam ederken bugün Sinpaş köpekli adamları ve buldozerleri ile yeşil alana girdi.Çıkan arbadede yaralanan site sakinleri hastaneye sevk edildi.Bir gün önce site sakinlerinden görüşme talep eden Sinpaş GYO yönetimi, gerçekleşen toplantıda yeni inşaatının Avangarden sitesini nasıl ikiye böleceğini, giriş çıkışların ayrılacağını, sitenin tüm yeşil alanının belediyeye terk edilerek kamuya açılacağını beyan etti. Sinpaş Avangarden sakinleri karşı bir öneri geliştirmek üzere görüşmelerine devam ederken de bugünkü saldırı gerçekleşti. Olay basına yansıdı.”

Sinpaş GYO’nun Avangarden Sitesi sakinlerine yaşattığı hukuksuzluğa ve zorbalığa dur deyin!

“Sinpaş Avangarden sitesinin tanıtımında yeşil alan olarak gösterilen araziye Sinpaş GYO yeni bir inşaat yapmak istiyor. Şu an bu arazi sitenin piknik, park ve spor alanı olarak kullanılıyor. Site sakinleri olarak bir yandan hukuk mücadelemizi sürdürürken bir yandan da yeşil alanımıza buldozerle girerek tel çitlerimizi söken ve araziyi zorla siteden ayırmaya çalışan Sinpaş GYO görevlilerinden kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bu zorbalığın, hukuksuzluğun durdurulması,arazinin sitemizin sınırları içinde park alanı olarak kalması ve bu sorunu yaşayan farklı kişilere de örnek teşkil etmesi için duyarlı kişilerden kampanyamıza destek vermelerini rica ediyoruz.” (Arzu Özarı Semiz – change.org imza kampanyası)

Sinpaş GYO’dan yapılan basın açıklaması:

Olay tüm açıklığı ile şu şekilde gerçekleşmiştir;

Sinpaş Avangarden sitesinin komşu parselleri olan arsamızda inşa edeceğimiz projemizin   24.03.2017 tarihinde ruhsatı alınmıştır.

Bu sabah saatlerinde arsamıza site sakinleri iş makineleriyle izinsiz girmiş ve sonrasında müteahhit firmaya bağlı güvenlik görevlileri ile tarafınıza ulaşan görüntülerdeki olaylar yaşanmıştır. Özel mülkümüzdeki faaliyetlerimiz engellenmiş ve buna rağmen haksız, yanıltıcı, gayri kanuni söylemlerle değerli ve saygın markamız yıpratılmak istenmiştir.


Kurumumuza ait parsellerimizdeki yeni proje çalışmasına tepki gösteren site sakinleri ve site yönetiminden bir grupla önceki gün bir araya gelinmiş, komşu parsellerdeki yeni proje hakkında kendilerine bilgilendirme yapılmış, Avangarden site sakinlerinin bazı talepleri olmuş, bu taleplerine, yöneticilerimiz tarafından çeşitli öneriler sunulmuştur. Bu öneriler ayrı ayrı parsellerde hak sahibi olan taraflar olarak aslında karşılıklı hiçbir yükümlülüğümüz olmamasına rağmen, tamamen müşteri memnuniyeti adına gösterdiğimiz bir yaklaşımdır.  Site yönetimi görüşülen önerilerin hangilerinin tercih edileceği hususunda 5 Nisan akşamına kadar şirketimize bilgi vereceklerini söyleyerek ve teşekkür ederek yöneticilerimizi uğurlamışlardır. Ancak, 5 Nisan 2017 sabahında, daha önce yaptıkları gibi özel araçlarını arsamıza sokarak, bununla da yetinmeyip iş makineleri kiralayıp arsalarımıza ve sınırlarımıza zorla girmişlerdir. Derhal site yöneticileri aranmıştır. Yaklaşık 4 saat boyunca çeşitli görüşmeler yapılmış, fakat kendileri konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söylemişlerdir. Oysaki bu iş makinelerinin   site yönetimi tarafından kurumumuzun özel mülkiyet alanına getirildiği kiralama şirketinden öğrenilmiştir.

İyi niyet çerçevesinde çözülmesini dilediğimiz, bunun için uzunca süredir çaba sarf ettiğimiz halde, kendi parselimiz üzerinde provakatif davranışlarla müteahhit firmamızın çalışanlarının iş ve çalışma faaliyetleri engellenmiştir. Tel çitler işçilerin üzerine yıkılmış, hakaret dolu söylemlerle güvenlik güçleri ve müteahhit firma çalışanlarına fiili saldırıda bulunulmuştur. Buna yönelik müdahaleler güvenlik ekiplerince önlenmeye çalışıldığında da mağdur olduklarına yönelik her türlü iletişim platformunda itibarımızı zedeleyici kampanya yürütülmesine devam edilmektedir.

Israrla “Bize burası yeşil alan olarak satıldı” denilerek kamuoyuna bilerek yanlış iddialarda suçlamalarda bulunuyorlar. Oysaki kendilerine satılan bağımsız bölümler başka parsellerde bulunmaktadır. Bunu aşağıda ve ekte verdiğimiz detaylı bilgi ve dokümanlarda açıkça görebilirsiniz.

Bu girişimde bulunan kişilerin verdiği maddi manevi zararların tazmini için ilgili kişiler hakkında her türlü hukuki girişim başlatılmıştır.

Sinpaş GYO olarak ilkemiz, müşterilerimizle her zaman olumlu ilişkilerle ilerlemektir. Her yeni projemize eski müşterilerimiz ve yakınları büyük oranda ilgi göstermiş, yeni yatırımlarında Sinpaş GYO markasını tercih etmiştir.

Halka açık bir şirket olarak bu tür haberlerin markamıza zarar vermesine, ülkemizin bir değeri olan kurumumuzun saygın ve köklü itibarını zedelemesine hiçbir zaman izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Yukarıda anlattığımız gibi kendi arsamızda yeni projemizi hayata geçirmek hukuki olarak en doğal hakkımızdır. Olaylar bu şekilde gelişmişken aşağıda, işin teknik detaylarını içeren daha detaylı bilgiler sunulmuştur.

Avangarden, 2008 yılında yaşamın başladığı, satış vaadi sözleşmesinin “Avangarden Projesi Bilgileri ” başlıklı bölümünün 1. Maddesinde ve sözleşme eki kadastral planda açıkça ifade edildiği gibi, 6787 ve 6837 numaralı yapı parsellerinden oluşan bir projedir” yazılıdır.


Firmamıza ait  diğer parseller ise Kemerdere Mutlak Koruma Alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşmaya kapalı iken, İstanbul genelinde uygulamalara esas olan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği kapsamında, 2013 tarihinde alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı gereğince, bu alanlara kısmi yapılaşma hakkı tanınmıştır. Sinpaş Avangarden Toplu Yapı Sitesi kuzeyinde yer alan söz konusu parseller, bu değişiklik kapsamında kendi parsellerinde yapılaşma hakkı tanınmış olan alanlar kapsamındadır. Bu hak ile birlikte onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları çerçevesinde, gerekli tüm terke konu olan Dini Tesis, İlköğretim Tesis, Belediye Hizmet, Park ve Yol Alanları ayrılarak bu parseller üzerinde Konut Alanı lejantlı imar parselleri ilgili idarelerce oluşturulmuştur. Sinpaş GYO olarak, 6785 ve 109 parsellerde yer alan toplam 46.326 m2‘lik arsamızın %76’sı olan 35.064m2‘sini kamuya bedelsiz terk ederek sadece 11.262 m2‘si imar parseli olarak ayrılmıştır. Yeni proje geliştireceğimiz alan bununla sınırlıdır. Satış vaadi sözleşmesinin 8. Maddesinde açıkça ifade edildiği gibi, “Sinpaş’ın Alıcı’ya kamu hukuku ve imar mevzuatının dışında bir taahhütü bulunmamaktadır.”

Sinpaş GYO’nun basın ile paylaştığı sözleşme ekleri

sinpaş gyo tarafından paylaşılan sözleşme ekleri
Ek-1-Konut Satış Vaadi Sözleşmesi-Avangarden-Projesi-Bilgileri-
sinpaş gyo tarafından paylaşılan sözleşme ekleri
Ek-2-Konut Satış Vaadi Sözleşmesi -Kadastral-Plan-
sinpaş gyo tarafından paylaşılan sözleşme ekleri
Ek-3-Konut Satış Vaadi Sözleşmesi-Madde-8
sinpaş gyo tarafından paylaşılan sözleşme ekleri
Ek-4-Konut Satış Vaadi Sözleşmesi -Madde-13-g-

İnşaat sektöründeki gerileme devam ediyor


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.