Tüketiciler yeni teknolojilere güveniyor mu?

“Teknolojiye Güven” raporuna göre bilgi ve güven eksikliği, bireylerin günlük hayatı kolaylaştıracak yenilikçi hizmetleri benimsemesi önünde engel oluşturuyor.

Tüketiciler yeni teknolojilere güveniyor mu?

Araştırmaya göre; tüketicilerin sadece % 46’sı geleneksel şifre yerine parmak izi teknolojisine güvenirken, %70’i erişim ve güvenlik için geleneksel şifreler kullanıyor.

HSBC Grubu’nun 11 ülkeden 12 binin üzerinde kişinin görüşünü alarak gerçekleştirdiği araştırma; teknoloji ile ilgili bilgi ve güven eksikliğinin hayatı kolaylaştıracak yenilikçi hizmetlerin geniş kitlelerce benimsenmesini zorlaştırdığını gösteriyor.


“Teknolojiye Güven” raporuna göre; parmak izi tanıma, ses tanıma ve robo-danışmanlık gibi teknolojiler, mobil ödemelerden yatırım danışmanlığına kadar pek çok alanda büyük bir kullanım potansiyeli taşıyor. Ancak araştırma sonuçları, tüketicilerin yeterince bilgi sahibi olmamaları nedeniyle bu yeni teknolojilere güvenmediğini ortaya koyuyor.

Tüketiciler yeni teknolojilere ilişkin yeterince bilgi sahibi değil

“Teknolojiye Güven” raporuna göre; her beş katılımcıdan dördü (%80) teknolojinin hayatı kolaylaştırdığına inanıyor ancak katılımcıların sadece %46’sı parmak izi tanıma teknolojisine geleneksel şifrelerin yerini alacak kadar güveniyor. Buna ek olarak, katılımcıların %70’i kimlik doğrulamasında geleneksel şifreler kullanırken, sadece %21’i parmak izi tanıma teknolojisi, %6’sı ise ses tanıma teknolojisi kullanıyor.

Robotlara kalbimizi banka hesabımızdan 2 kat daha fazla emanet ediyoruz

Teknolojiye olan güven sadece cinsiyet, yaş ve coğrafi olarak değişkenlik göstermekle kalmıyor; bazı şaşırtıcı sonuçlar da ortaya çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcılar, insansı robotların kendilerine açık kalp ameliyatı gerçekleştirmeleri konusunda (%14); mevduat hesabı açmalarına (%7) kıyasla iki kat daha fazla güvenme eğilimi gösteriyor.

Kadınlar teknolojiyi daha fazla kullanıyor

Erkek katılımcılar (%45’e karşı %38) yeni teknolojilere adaptasyonda kadınlardan hızlı olduklarına inanıyor, ancak araştırma sonuçları, erkeklerin yeni teknolojileri kullanma eğilimlerinin kadın katılımcılardan daha düşük olduğunu gösteriyor.


Araştırma; erkeklerin kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar, faks, çağrı cihazı ve sabit telefon hatlarını daha çok kullandığını gösterirken, kadınların giyilebilir teknoloji, uygulama ve tabletleri erkeklere göre daha fazla benimsediğini ortaya koyuyor.

En az bilinen teknolojiler

Tüketiciler teknolojide kaydedilen ilerlemeler ile ilgili iyimser hissetseler de, büyük bir çoğunluğu bazı yeni teknolojileri daha önce hiç duymamış veya ne işe yaradığını bilmiyor.

Hakkında en az bilgi sahibi olunan teknolojiler:

online bankacılık

  • Blockchain, dijital bir hesap defter (%80)
  • Robo-danışmanlar, otomatik yatırım danışmanlığı (%69)
  • WeChat ya da Facebook gibi sosyal medya ile entegre edilmiş finans uygulamaları (%60)

Akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde mevcut olmasına rağmen, ses aktivasyonu teknolojisini yaklaşık her dört tüketiciden biri (%24) daha önce hiç duymadığını veya ne olduğunu bilmediğini belirtiyor.

Araştırma sonuçları; yeni teknolojiler ile ilgili bilgi eksikliğinin geleneksel birikim yönetim metotlarına bağlılık yarattığına işaret ediyor. En yaygın olarak kullanılan geleneksel kanallar şöyle:

  • Online bankacılık (%67)
  • ATM’ler (%55)
  • Şubeler (%41)

Tüketici endişelerinin giderilmesi büyük önem taşıyor


Araştırmaya göre; yeni teknolojilerle ilgili bilgi verilmesi, öngörülebilirlik sağlanması ve kullanıcıların güvenlik konusundaki endişelerinin giderilmesi, yeni teknolojilere yönelik güvenin oluşması ve adaptasyonun hızlandırılmasında büyük önem taşıyor. Araştırma; ses tanıma teknolojisinin nasıl çalıştığına dair çok basit bir açıklama sağlanması ile ‘biyometriye olan güven’in’ %45’ten %51’e yükseldiğini gösteriyor.

3 boyutlu yazıcılar: Teknolojinin yükselişi ve geleceği