Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırmalardan biri olan “Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu” sonuçları açıklandı.

Türkiye'deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu

Türkiye’deki gençler mevcut durumu nasıl değerlendiriyor? Geleceklerini nasıl görüyorlar? Maddi durumlarından ve eğitimlerinden ne kadar memnunlar? Sivil ve siyasi yaşama katılımları nasıl? Oy kullanıyorlar mı? Kentlerinde kendilerini güvende hissediyorlar mı? Gençler girişimciliğe nasıl bakıyor?

Araştırma, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği tarafından yürütüldü. Gençlerin iyi olma halinden yola çıkan raporda, iş hayatından sağlığa, yaşanılan şehirden güvenliğe kadar 62 başlıkta veriler toplandı. Geliştirilecek yeni gençlik politikalarına ve gençlere yönelik projelere yol göstermesi amacıyla hazırlanan araştırmayı, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ve Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Erdoğan açıkladı.


Gençler geleceğe umutla bakıyor

Türkiye’deki gençlerin iyi olma halini mercek altına alan araştırma hakkında bilgiler veren Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır; “20 yıldır Türkiye’deki gençlerle dünyanın farklı ülkelerindeki gençler arasında iletişim kurmayı esas alan Habitat Derneği, bugün gelinen noktada gençlerin kapasitelerini geliştirme hedefinde birçok proje yürütmektedir. Hayata geçirilen çalışmaların yaratmış olduğu etkiyi ölçmek ve geleceğe ışık tutmak için yapılan Habitat Gençlik Araştırması: Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu ile gençlerin siyasi yaşam ve gönüllü çalışmalara katılımı konusunda istenilen seviyede olmadığı, bu konuda yapılması gereken birçok düzenleme ve faaliyete ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı.

Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu öne çıkanlar

Bu araştırmamızla Türkiye gençliğinin bir fotoğrafını çekmeyi hedefledik. Yüz yüze anketler aracılığıyla 16 ilde 1209 gencin katılımını sağlayarak Türkiye’de Gençliğin İyi Olma Hali Raporu araştırmasını gerçekleştirdik. Gençlik araştırmamızı maddi durum, eğitim, sağlık, ilişkiler, katılım, risk ve güvenlik başlıkları altında şekillendirdik” açıklamasında bulundu.

Gençler siyasete katılımı, yalnızca oy kullanmaktan ibaret olarak görüyor

Sezai Hazır, rapora ilişkin çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti:

Araştırmamız gençlerin siyasete katılımı, yalnızca oy kullanmaktan ibaret gördüklerini ortaya çıkardı. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı %78,2 iken gençlerin aktif siyasette yer alma oranının sadece %3,9 olduğu görüldü.


Gençlerin gönüllü sivil toplum faaliyetlerine katılımı çok düşük

Rapor aynı zamanda gençlerin gönüllülük oranlarının da düşük seviyede olduğuna dair veriler ortaya koymaktadır. Rapora göre gençlerin gönüllü faaliyetlere katılım oranı %5 seviyesindedir.

Gençler interneti kişisel gelişim için kullanmıyor

Raporda internetle sürekli iç içe olan gençlerin, interneti kişisel gelişim veya eğitimleri için kullanmadıkları görüldü.

Gençlerin gelirleri 600 TL’nin altında

Araştırma sonuçlarımızda gençlerin %30’unun aylık gelirlerinin 600 TL’den az olduğu ortaya çıktı.

Genç kadınlar, erkeklere göre daha mutlu

Tüm bunlara rağmen gençlerin yaşamdan memnuniyet dereceleri yüksek ve gençler geleceğe umutla bakıyorlar. Genç erkeklerin %69’u yaşamlarından memnunken genç kadınların memnuniyet oranı %72 ve gelecekten umutlu olduğunu belirten genç kadınların oranı %68 iken genç erkeklerin oranı %65 olduğu görülmüştür. Gerçekleştirdiğimiz bu araştırma ile ilgili verileri karşılaştırmak ve gençliğin durumunu düzenli olarak takip etmek için Habitat Gençlik Araştırmamızı iki yılda bir tekrarlamayı hedefliyoruz.

Açıklanan Konu Başlıkları:

 1. Gençlerin Yaşamdan Memnuniyeti
 2. Gençlerin Yaşamdan Memnuniyet ve Çalışma Durumu
 3. Gençlerin Gelecekten Umudu
 4. Gençlerin Yaşamdan Umudu ve Çalışma Durumu
 5. Gençlerin Çalışma Durumu
 6. Çalışan Gençlerin Çalıştıkları Pozisyon
 7. Çalışanların Çalışma Süresi ve Çalıştıkları İş Yeri Sayısı
 8. Gençlerin Girişimcilik Eğilimi (“Kendi İşimi Kurmak İsterim” Yanıt Verenlerin Oranı)
 9. Gençlerin İş Bulma Konusundaki Kaygıları
 10. İş Bulmanın Önündeki Engeller
 11. Gençlerin Aylık Gelirleri
 12. Gençlerin Aylık Gelirleri ve Medeni Durumları
 13. Gençlerin Aylık Gelirleri ve Çalışma Durumları
 14. Gençlerin Borçluluk Durumları
 15. Gençlerin Rahatça Bir Hayat Sürebilmeleri İçin İhtiyaç Duydukları Gelir
 16. Gençlerin Göreli Yoksunlukları
 17. Gençlerin Mutluluk Derecesi ve Göreli Yoksunluk
 18. Gençlerin Maddi Durumlarından Memnuniyet Derecesi
 19. Gençlerin Yaşadıkları Yer
 20. Gençlerin Yaşadıkları Ortamı Değerlendirmeleri
 21. Gençlerin Yaşadıkları Kenti Değerlendirmeleri
 22. Kentten Memnuniyetin Boyutları ve Demografik Değişkenler
 23. Eğitimine Devam Edenlerin Okudukları Okullar
 24. Okudukları Okullar ve Okullarından Memnuniyet Derecesi
 25. Gençler Arasında Sınıf Tekrarlamış Olanların Oranı
 26. Akademik Başarı, Yaşamdan Memnuniyet ve Eğitimden Memnuniyet Arasındaki İlişki
 27. Gençlerin “Kültürel” Tüketimleri
 28. Gençler ve Sağlık Öznel Değerlendirmeleri
 29. Gençlerin Yaşam Tarzları
 30. Yaşam Tarzlarının Boyutları ve Demografik Değişkenler
 31. Gençlerin Sağlık Durumlarından Memnuniyetleri ve Demografik Değişkenler
 32. Gençlerin İlişkilerini Değerlendirmeleri
 33. İlişkilerin Boyutları ve Demografik Değişkenler
 34. Gençlerin Aileleriyle İlişkileri
 35. Gençlerin Arkadaşlarıyla İlişkileri
 36. Gençler ve Evdeki İş Yükleri
 37. Gençlerin Gönüllülükleri
 38. Gönüllü Gençlerin Yaşadıkları Zorluklar
 39. Gönüllülük Yapmama Nedenleri
 40. Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Üyelikleri
 41. Ailelerin ve Gençlerin Gönüllülük ve Üyelik Oranları Arasındaki İlişki
 42. Gençlerin Siyasal ve Sivil Katılımı
 43. Gençlerin Yetkinliği
 44. Gençler Yaşadıkları Yerde Kendilerini Güvende Hissediyorlar mı?
 45. Yaşadıkları Yerde Güvende Hissetme ve Medeni Durum
 46. Ulaşım Olanakları ve Trafikten Memnuniyet
 47. Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı
 48. Gençlerin İnternete Erişim Araçları
 49. Gençlerin İnternette Yaptıkları
 50. Gençlerin En Çok İzledikleri TV Kanalları
 51. Gençlerin Yerel Hizmetlerle İlgili Bilgi Kaynakları ve Kaynaklara Güveni
 52. Televizyondan Seçimlerle İlgili Bilgi Alma
 53. Medeni Hal
 54. Ebeveynlerin Eğitim Düzeyi
 55. Toplam Aylık Hane Halkı Geliri
 56. Eğitimden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 57. Kültürel Tüketimden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 58. Sağlıktan Memnuniyet, Yaşam Tarzları ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 59. İlişkilerden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 60. İlişkilerden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 61. Güvenlik ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki
 62. Yaşamdan Memnuniyet ve Kentten Memnuniyet

Habitat Derneği’nin yayınladığı raporun tamamı için tıklayın (PDF)

Gençler: İdeal meslek tercihim yok; ne iş olsa yaparım


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.