AK Parti’nin doğa talanı karnesi: Dünya Çevre Günü Raporu

CHP’li Zeynep Altıok, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde AK Parti’nin doğa talanı karnesini yayınladı.

AK Parti'nin doğa talanı karnesi: Dünya Çevre Günü Raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, hazırladığı kitapçık, çizelge ve haritada Türkiye’nin doğal alanlarının son durumunu güncel veri ve görsellerle paylaştı. Altıok, zeytinlikleri ve meraları katledecek yasayı konuştuklarını, TBMM Genel Kurul’dan da bu tasarının geçmesi halinde zeytinliklerin ve meraların yok edileceğini belirtti.

Altıok, hazırladığı kitapçık, çizelge ve haritayı bugün TBMM’de Milletvekilleri ve basın mensuplarına dağıtarak kitapçığın, çizelgenin ve haritanın tüm demokratik kitle örgütleri ve doğa ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlar ile kişilere de dağıtılacağını belirtti.


türkiye çevre durumu haritası chp

Zeynep Altıok’un 5 Haziran Dünya Çevre Günü Basın Açıklaması

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve bugün Türkiye geçen yıldan çok daha kötü durumda. Ülkemiz doğa hakları alanında her geçen yıl daha da geriye gidiyor. Doğamız tam anlamıyla yağmalanıyor. Enerji, maden, ulaştırma ve sanayi Türkiye’nin tüm doğa mirasını hedef almış durumda. Bugün zeytinlikleri ve meraları katledecek yasayı konuşuyoruz. Yasa komisyondan geçti ve Genel Kurul süreci bekleniyor. Eğer TBMM Genel Kurul’dan da geçerse zeytinliklerimiz ve meralarımızı unutabiliriz, tamamen yok edilecekler.

İktidara yandaş şirketlerin doğaya bakınca gözlerinde dolar işareti beliriyor. İktidar da Türkiye’nin doğasının değil doğayı yok edecek sektörlerinin temsilciliğini yapıyor. Barajlarla ekosistem değişiyor, HES’lerle akarsular kuruyor, RES’lerle ormanlar kesiliyor, yollarla, havalimanlarıyla, köprülerle Türkiye’nin doğası talan ediliyor. Yaban hayatı ve hayvan hakları adına Türkiye bir adım ilerlemiyor. Büyükşehirlerde hava kirliliğinden yurttaşlarımız gaz maskeleriyle dolaşmak zorunda kalıyor. Geride bıraktığımız kış aylarında 81 ilin 41’inde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü limitini aştı. Taahhütlerimize rağmen Türkiye fosil odaklı bir kalkınma politikası izlemeye devam ediyor.

2016 Dünya Çevre Performansı Endeksi raporunda 180 ülke arasında 99. sıradayız. Biyolojik Çeşitlilik ve Yaban Hayatı kategorisinde 180 ülke arasında 177. sıradayız. Bunlar geleceğimiz açısından ürkütücü istatistikler.

Son 40 yılda 1.3 milyon hektar kadar sulak alan geri dönülemez şekilde ekonomik ve ekolojik fonksiyonlarını kaybetti. Ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması için hayati öneme sahip olan sulak alanlar inşaat projelerinden, maden ocaklarına kadar birçok insani müdahale nedeniyle zarar görmeye devam ediyor.

“414 bin hektar ormanlık alanı kaybettik”

Türkiye’nin gerileme kaydettiği diğer ana kategori ise “Ormanlar” oldu. 2013 sonu itibariyle 414 bin hektar ormanlık alanı kaybetmiş bulunuyoruz. Sadece İstanbul’da havaalanı, yol, köprü projeleri için kesilen ve kesilecek ağaç sayısı 3 milyon.


“Son 10 yılda tarım arazilerimiz 27 milyon dekar azaldı”

Yeni tarım alanları elde etmek için mera ve doğal orman alanları tahrip ediliyor. 1920’lerin başlarında arazilerimizin yüzde 56’sını meralarımız oluşturuyordu, bugün ise bu oran yüzde 19. Üstelik gündemde olan yasa ile daha fazla merayı kaybedeceğiz.

Türkiye artık alarm veriyor. İmar uygulamaları, rant ve talan için feda edilen çevre, kirlilik, yok edilen su kaynakları, çölleşme, karbondioksit emisyonu ile yarınlarımızı göremiyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da CHP olarak Türkiye Çevre Tehdidi Haritasını çıkardık. Haritada da görüldüğü üzere Türkiye doğa talanı azalmadı, arttı. Türki doğusunda batısına, kuzeyinden güneyine … yakın çevresel tehditle karşı karşıya. Termik santraller, jeotermal santraller, madenler, HES’ler, RES’ler, balık çiftlikleri, endüstriyel atıklar, rehabilite edilmeden terk edilen uranyum kuyuları, nükleer tehditle birlikte Türkiye’nin doğası alarm veriyor. Enerji, maden ve ulaştırma sektörü Türkiye’yi büyütmüyor aksine yok ediyor!

CHP olarak bireyi doğa ile bütün olarak ele almaya, toplumun çevreyle uyumlu bir şekilde kalkınmasını savunmaya devam edeceğiz. Gelecek kuşaklara yönelik olarak, insanca ve sağlıklı yaşam koşullarını temin edebilmek için tüm kaynakların eşitlikçi ve adil bir şekilde kullanılmasını savunacağız. Doğa, çevre ve kent politikalarını doğa dostu büyüme anlayışı çerçevesinde şekillendirilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Her insanın ve canlının bir arada, temiz ve korunmuş̧ bir doğada yaşamasının anayasal bir hak olarak güvence altına alınması için, doğayı korumanın temel ahlaki bir sorumluluk olduğu bilinciyle, “doğa hakkı” konusunda farkındalık yaratmak ve bu hakkın korunması için mücadelemiz sürecek.

Gündemde olan zeytin yasasını geri çektirmek, Türkiye’nin doğasını kurtarmak için bize büyük bir fırsat verebilir. Zeytinimize sahip çıkarak ekoloji mücadelesini büyütebiliriz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm duyarlı kamuoyunu zeytinimize, doğamıza ve yarınlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.


Zeynep Altıok Akatlı
İnsan ve Doğa Haklarından Sorulu Gn. Bşk. Yard.
İzmir Milletvekili

Türkiye geneli il il çevre problemleri

Türkiye illere göre çevre problemi çizelgesi şehirler

Türkiye illere göre çevre problemi çizelgesi şehirler

Türkiye illere göre çevre problemi çizelgesi şehirler

Tablo kaynak: CHP
Tablo kaynak: CHP

Tarkan’dan çağrı: Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.