Çocuğunuzun eğitimine ortalama ne kadar harcıyorsunuz?

“Eğitimin Değeri: Daha Yükseğe” raporuna göre; ebeveynler bir çocuğun eğitimine ilkokuldan lisans eğitiminin sonuna kadar ortalama 44 bin 221 dolar harcıyor.

Çocuğunuzun eğitimine ortalama ne kadar harcıyorsunuz?

HSBC Grubu’nun “Eğitimin Değeri: Daha Yükseğe” raporuna göre, bir çocuğun eğitimine ilkokuldan üniversitenin sonuna kadar aileler tarafından ortalama 44 bin 221 dolar harcama yapılıyor.

Ailelerin %76’sı lisansüstü eğitimde de finansal katkı sağlamayı öngörürken, %82’si çocuğunun başarısı için kişisel fedakarlıklar yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

15 ülkeden, 8 bin 400’ün üzerinde ebeveyn ile gerçekleştirilen araştırma, ailelerin çocuklarının eğitimine ilişkin planlarına yönelik çarpıcı bulgular ortaya koyuyor.

ÜlkeAilelerin bir çocuğun eğitimine yaptığı ortalama harcama ($)
Global44,221
Hong Kong132,161
Birleşik Arap Emirlikleri99,378
Singapur70,939
ABD58,464
Tayvan56,424
Çin42,892
Avustralya36,402
Malezya25,479
Birleşik Krallık24,862
Meksika22,812
Kanada22,602
Hindistan18,909
Endonezya18,422
Mısır16,863
Fransa16,708

Öğrencilerin çoğu eğitim masraflarına katkı sağlamıyor

Eğitim masrafı

Ebeveynlerin çoğunluğu (%87) çocuklarının, mevcut eğitim masraflarına katkı sağladığını belirtiyor. Bununla birlikte, her 10 ebeveynden 9’u (%91) çocuğunun lisansüstü eğitim alabileceğini düşünürken, %76’sı lisansüstü eğitim masraflarına katkı sağlayacağını öngörüyor.

Araştırmaya göre, öğrenim kredileri hariç olmak üzere, yükseköğretimdeki öğrencilerin yalnızca %15’i eğitimlerine finansal katkı sağlarken, %16’sı devlet desteğinden faydalanıyor. %8’i ise okul veya üniversitesinden burs desteği alıyor.

Gelecek için yeterli finansal planlama yapılmıyor

Aileler çocuklarının iyi bir kariyere sahip olması için destek vermeye hazır olsalar da pek çoğu çocuğunun devam eden eğitim masrafları için önceden birikim yaparak gelecek planlaması yapmıyor.

Ebeveynlerin yaklaşık dörtte üçü (%74) çocuğunun eğitim masraflarını karşılamak için günlük gelirini kullanırken, yaklaşık dörtte biri (%22) eğitime her yıl ne kadar harcama yaptığını bilmediğini söylüyor.

Pek çok ebeveyn çocuğunun eğitimini karşılamak için eğlence aktivitelerini kısmak (%40), daha uzun saatler çalışmak (%21), kendi uzun vadeli birikim veya yatırımına daha az katkı yapmak (%20) ve ikinci bir işte çalışmak (%18) gibi finansal fedakarlıklar yapıyor.

Ek olarak; ebeveynlerin %82’si çocuğunun başarısı için kişisel fedakarlıklar yapmaya hazır olduğunu söylüyor

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, HSBC Grubu’nun küresel çapta gerçekleştirdiği araştırma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Günümüzde genç bireyler için eğitim, rekabetin yüksek olduğu küresel iş gücü piyasasında her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Araştırmamız, dünya genelinde ebeveynlerin bu durumun farkında olduklarını ve çocuklarının hayata atılırken en iyi başlangıcı yapmaları için zaman ve para yatırımı yapmaya hazır olduklarını gösteriyor. Aileler, bu amaç için kişisel olarak yaşam tarzlarından maddi fedakarlıklar yaparak çocuklarına en yüksek desteği sağlamaya çabalıyorlar.”

“Ebeveynler çocuk eğitiminin yüksek maliyetli olabileceğinin her ne kadar farkında olsa da bu maliyetin bütünüyle ve uzun vadeli yansımasını hafife almamaları gerekiyor. Eğitimin aile bütçesi üzerinde yaratabileceği yükü azaltmak için önceden planlama ve birikim yapmak büyük önem arz ediyor. Profesyonel danışmanlık almak ailelerin uzun vadeli bir finansal plana sahip olmalarına yardımcı olabilir.”

‘Eğitimin Değeri – Daha Yükseğe’ raporu hakkında

Eğitimin Değeri – Daha Yükseğe Raporu, Haziran 2017’da yayınlanmış olup dünya genelinde 15 ülke ve bölgedeki 8 bin 481 ebeveynin görüşünü yansıtmaktadır.

Araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında Avustralya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika, Singapur, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır.

Raporda yer alan bulgular, hali hazırda eğitim alan (veya yakın zamanda alacak) 23 yaşında veya daha küçük en az bir çocuğu olan ailelerle ile yapılan ve tüm ülkeyi temsil eden bir ankete dayalıdır.

Anket her bir ülkede en az 500 ebeveyn (üniversitede okuyan bir çocuğa sahip 150 aile dahil olmak üzere) ile gerçekleştirilmiştir. Anket Birleşik Krallık’ta 1001 ebeveyn (üniversitede okuyan bir çocuğa sahip 202 aile dahil olmak üzere) ile gerçekleştirilmiştir.

Anket Çin’de 946 ebeveyn (İnci Nehri Delta Bölgesi’nden 504 aile dahil olmak üzere) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; Şubat 2017’de Ipsos MORI tarafından online olarak gerçekleştirilmiş olup, Mısır’da yüz yüze görüşmeler ile yapılmıştır.

UNICEF Raporu: Türkiye eğitim kalitesinde sonuncu!