Western sinemasına genel bakış: İkili karşıtlıklar

Western aslında sadece bir tür değildir. Popüler Amerikan kültürünü kendine baz alır. 1850’li yıllar ve sonrasından itibaren Amerika’nın efsaneleri, yaşadıkları maceraları ve başlarından geçen ilginç şeyleri yansıtan roman, tiyatro, opera ve şiirleri görürüz.

western sinema film

Western’de yalnız kovboy ve atı, Kızıldereliler, kanun kaçakları, kanun adamı, iç savaş, barlar, tren ve banka soygunları, ıssız ve çorak araziler, hayvan sürüsüne göz kulak olma, altın avcılığı, düello gibi unsurları içinde barındıran bir konu çeşitliliği bulunmaktadır. Bu bağlamda Western bize batının vahşi yaşamını ve maceralarını anlatmıştır. İlk Western film örneği Edwin S.Porter’ın Büyük Tren Soygunu filmidir.

Western’in ikili karşıtlıkları:

Şerif: Haydut
Kızılderili: Beyazlar
Kanun adamı: Kanun kaçağı
Kahramanlık: Korkaklık
Vahşi yaşam: Uygarlık
Barış: Savaş
Toplumsallık: Sömürge
Mertlik: Kanundışılık
Altın arayıcılar: Hırsızlar
Eğlence: Gerilim
Yalnızlık: Sosyallik
Kumarbaz: Kanun adamı
Orman: Kanyon
Kültür: Doğa
Erkek: Kadın


Bir Zamanlar Amerika: Western Sinemasına Genel Bakış
Bir Zamanlar Amerika

Western’in erkek kahramanı özelliklerini efsanevi hayat hikayelerinden alır. Geçen süreç içerisinde çeşitli değişimlere uğrayan kahramanlar ona hayat verenler aracılığıyla çeşitli rollere bürünmüştürler.

Western sinemasının tarihi gelişimi

1920’li yılların kahramanları sigara ve içki kullanmayan, kadınlarla işi olmayan, küfür etmeyen ve silahı son çare olarak düşünen kahramanlar iken zamanla değişime uğrayarak bu sürecin getirisi olarak 1930’lu yıllarda adalet ve düzeni sağlayan daha cesur ve mert bir karakter olmuştur.

1940’lı yıllarda psikolojik, ahlaki, mitolojik ve erotik ögeler kahraman üzerinde baskın bir hal almaya başlamıştır.

1950’li yıllarda karakterin içeriği açısından doruk noktasına ulaştığı bir dönemdir. Bu dönemde karakterde batılı bir yalnızlık söz konusudur.

1960 süreci karakterlerin daha acı şartlara uyum sağladığı bir dönemdir. Bu dönemde karaktere yenilikçi özellikler yüklenmiştir. Bunla birlikte Western’in bitiş süreci başlamıştır.


1970’li yıllarda filmdeki abartılar karaktere olumsuz yansımıştır. Geçmişe dönüşün imkansızlığı anlaşılmıştır.

1980’li yıllarda Western’i yenilemek için çabalanmıştır. Cesur karakterler oluşturulmaya çalışılmıştır.

Günümüzde ise karakterlerde sahte tavırlar, gereksiz bir hüzün söz konusudur. Western güzel günlerini geride bırakmıştır.

Genellikle erkeklerden oluşan bir topluluğun kaba dünyasında kadının az bulunurluğu, onu ne pahasına olursa olsun koruyacak, savunulacak değerli bir nesne yapar. Kadın güçsüzdür. Erkek tarafından korunmaya ihtiyacı vardır.

Sinemanın Western mitosu üzerine düşünmeye başlamasının acı bir görüntüsü vardır. Acı olduğu kadar kaçınılmaz bir değişimdir bu. Ama 60’ların başlarında Western türü bir başka biçimde yeniden ortaya çıkmıştır. Üstelik bu biraz kabadır. 1960’ların ikinci yarısında, Avrupa sinema pazarı o sıralar Amerikan sinema çevrelerinin alayla karışık adlandırdıkları “spaghetti-western”lerle dolar. Ticari İtalyan usulü Western modasında da olduğu gibi, gerçekten de artık Western türü, mitosu ve onu ABD tarihine bağlayan kültürel değerler bir değişime uğramıştır.


60’ların ve 70’lerin Western’i başarılı örneklerinde, serüven ve yeni şeyler bulma, keşfetme isteği, sömürgeleştirme girişimi, bireysel değerler ön plana çıkar. Ancak bu Western’lerin Amerika’ya has olmadığı düşünülmüştür. Ve tür zaman içerisindeki değişimine paralel olarak insanlar üzerindeki etkisini yitirmiştir.

İz (Pokot): Komedi ve gizem soslu bir suç filmi