Endüstri 4.0 nedir? Akıllı fabrikalar, robotlar ve şehirler

Tabii ki yaşanırken bunun adı 1 olsun bunun adı 2 olsun şeklinde değil, üzerinden zaman geçtikçe tarihe dönüp bakıldığında ortaya çıkmış büyük gelişmelerle isimlendirilmiştir bu devrimler. Peki, en son devrim olan Endüstri 4.0 nedir? Endüstri 4.0’a gelene kadar nasıl gelişmeler yaşanmıştır?

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0 Öncesi Neler Yaşanmıştır?

Birinci endüstri devrimi, buhar kullanımının arttırılmasıyla hareket gücünden yararlanılarak fabrika üretimlerinin arttırılmasıyla 1700lü yıllarda ortaya çıktı. Bu devrim, küçük aile şirketlerinin yerini büyük fabrikalarının almasına neden oldu ve daha fazla insana fabrikalarda iş imkanı sağlanmış oldu. Bu devrim, etkisini en çok İngiltere ve Avrupa’da gösterdi.

İkinci endüstri devrimi, üretimde buhar ve kömürün yanısıra elektrik ve kimyasal maddelerin de kullanımıyla 1800lü yıllarda ortaya çıktı. Bu devrimle beraber seri üretimlere geçiş başlandı ve ticarette hızlanmalar dikkat çekti. Haberleşme konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Bu devrimin etkileri özellikle Amerika ve Japonya’da gözlendi.


Üçüncü endüstri devrimi, 1900lü yıllarda ortaya çıktı. Bilişim teknolojilerindeki ve elektronikteki gelişmeler bu devrimi ortaya çıkardı. Bu dönemlerde bilgisayar, genetik ve mikroteknoloji alanlarında önemli gelişmeler gerçekleşti ve bunlar da bilimde önemli gelişmeleri beraberinde getirdi ve bu sayede daha öncelerinde anlamlandırılamayan bazı bilimsel olaylar çözümlendi.


Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0, ilk kez 2011’de Almanya’daki bir fuarda dile getirilmiştir. Endüstri 4.0, üretimde birimler arası haberleşmenin şeffaflaştırılması ve arttırılması, aynı anda tüm birimlerin bilgilere ulaşımının kolaylaştırılmasını amaçlayan 4. devrimdir. Fiziksel dünya ile bilişim ve teknolojiler dünyası olarak tanıdığımız siber dünyanın ortak çalışmalarını hedeflenir. Maliyetlerde ve enerji kullanımında görülen düşüşler sayesinde daha verimli bir üretim sürecine girilir.

Akıllı fabrikalar, akıllı şehirler ve buralarda çalışacak olan akıllı robotlar bu devrimin getirdiği sonuçlardır. Normalde insan gücünden yararlanılan bazı alanlarda insanların yerini robotların almasıyla kendini gösterir. Ayrıca, insanların verilerini bulutlarda saklayabildiği bu çağlarda bilgi gizliliğinin sağlanabilmesi için siber güvenliğin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede Endüstri 4.0 daha güvenilir, verimli ve yüksek standartlı üretimi hedefler.

Endüstri 4.0 nedir?


Endüstri 4.0, her devrimde olduğu gibi bazı sıkıntıları da beraberinde getirir. Bu devrim sayesinde insan gücüne olan talepte bir azalma yaşanacaktır dolayısıyla da departmanlarda çalışmakta olan bazı insanlar işlerinden olacaklardır. Siemens, Bosch ve Volkswagen gibi alanlarında öncü Alman firmalar, bu devrimin başını çekecek firmalar olacaklardır çünkü ellerinde oldukça güçlü kaynaklar ve teknoloji olanakları vardır. Endüstri 4.0 sayesinde modernleşme hız kesmeden devam edecektir ve pek çok alanda kolaylaştırmalar sağlanmış olacaktır.

Freelance çalışmak nedir? Freelance yapılacak işler neler?


İpek Tanrıverdi
İpek Tanrıverdi, 1995 yılında Adana’da doğdu. Lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünü kazanmasıyla yolu Ankara’ya düştü. Sonrasında, o da herkes gibi İstanbul ile tanıştı. Hayvansever, insansever ve yaşamseverdir.