Teknoloji nereye gidiyor? İnsanlığa etkileri neler?

Günümüzde kişilerin hayatını en çok etkileyen elamanlardan birisi olmuştur teknoloji. Her gelen yeni günle birlikte yepyeni icatlar yaşantılarımızı en yakından etkilemektedir. Diğer yandan insanlığa sağladığı kolaylıklar yanında maalesef bir o kadar da olumsuz etkileri olmaktadır.

teknoloji insanlığa etkileri

İnsanoğlunun çalışma ürününün nihayeti olan teknoloji, insanlığın varoluşundan bu yana var olan bir kavramdır. Teknoloji, günümüzün popüler kavramı ve gündelik yaşantımızda bizle birlikte olan ve devamlı olarak kullandığımız bir sistemin genel ismidir. Teknoloji kavramı aslında Grekçe bir kelimedir. Yunanca da “sanat ve bilmek” kelimelerin yan yana gelmesiyle teknoloji sözcüğü meydana gelmiştir.

En genel tanımıyla teknoloji; genelde, insan yetenek ve becerilerini genişletmek ve insan ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan bilgiler toplamına denir. Aslında teknoloji, kişilerin kendi arzularına uygun olarak tabii dünyayı kullanması ve bilimi de işin içine katarak yaşamı kolaylaştırmak adına yapılan her türlü faaliyetler olarak adlandırabiliriz.


Günümüzde dahi teknolojinin birey hayatına etkileri hala birçok akademisyen ve bilim adamı tarafından tartışıla gelmektedir. Çünkü teknoloji bir yandan tüm dünyayı tanımamızı sağlarken diğer yandan da kişilerin birbirlerine olan münasebetlerinde yabancılaşmasına sebebiyet vermektedir. Düşünün! İlk çağ insanlarını. Aklını, gücünü kullanarak yaptığı ilkel aletlerle ve icatlarla avcılık, taşımacılık, savaşçılık vb. işler yapıyorlardı.

Bu işler genelde fiziksel güce dayalı işlerdi.

O zamanın insanları fiziksel olarak güçlü insanlardı. Çünkü vahşi yaşama karşı korunmaları gerekiyor ve bunu da yaptıkları ilkel silahlar ile gerçekleştiriyorlardı. Yine fiziksel güçleriyle yaptıkları keskin uçlu taş, mızrak, ok, yay vb. ilkel aletlerle avcılık sayesinde hayatta kalma mücadelelerini ve yemek ihtiyaçlarını gideriyorlardı.

Öte yandan teknolojik icatların gelişimi her geçen zaman içinde kendini yenileyerek devam etti. Hatta tekerleğin bulunmasıyla taşımacılık, uzak yerlere gitme olanağı buldular. Gittikleri yerlerde yeni insanlarla tanışma fırsatı bularak kültürler arası iletişimin gelişmesine katkıda bulundular.  Lakin bu süreç içerisinde geriye doğru giden bir şey vardı. O da kişilerin fiziksel yapılarında gelişmenin olumsuz etkilenmesidir.

Zaman ilerledikçe insanoğlu tabiata karşı teknolojik olarak üretilen aletleri geliştirme imkânı bulup, bu icatlar insan yaşamanı kolaylaştırırken diğer taraftan da kendisini pasif, tembel ve daha zayıf hale getirir oldu. Maalesef teknolojinin gelişimi kişilere getirmiş olduğu negatif özelliklerden birisi teknoloji ilerledikçe insanın fiziksel yapısının zayıflamasıdır.


Teknolojik icatlar yüzünden insanlar hareketsiz ve pasif bir yaşam sürerek vücutlarında fazla kilolar baş göstermeye başladı.

Yakın mesafelere bile bir araç ile giden kişilerde fiziksel sorunlar hat safhaya çıkar oldu. Görülüyor ki insanoğlu fiziksel yapı bakımından zayıflarken, diğer yandan tabiatı daha iyi anlamaya ve bunun sonucunda tabiata hükmetmeye başladı.

Sonraları insanoğlu tarımsal faaliyetleri öğrenerek yeni bir dünyayla karşı karşıya kaldılar. Zira tarımsal ürünleri üreterek karınlarını doyuran insanoğlu bununla birlikte çoğalabildiler. Bunun doğal sonucu olarak insan nüfusu gittikçe hızlı bir şekilde artmaya başladı. Dolayısıyla nüfus artıkça da tabiattaki kaynaklar kullanımında da artış oldu ve kaynaklar tükenmeye başladı. Sonuçta gelişen zaman içinde insanoğlunun zekâsının ürünü çoğu teknolojik gelişme de insan yaşamını kolaylaştırırken diğer taraftan da insanlığa negatif yönlü etkileri olmaya başladı.

Değerleri kaybetme olasılığı ile karşı karşıyayız

Teknolojinin insan yaşamına ne kadar çok yepyeni avantajlar ve kolaylıklar getirse de hayatımıza kattığı olumsuz etkileri minimum seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Zira bazı beşeri değerlerimizi kaybetme olasılığıyla karşı karşıyayız.

Öte yandan hep birlikte yaşadığımız doğayı yok ettiğimiz sürece teknoloji faydadan çok beşer için önemli bir tehdit olarak hep karşımızda olacaktır. Yarınlarımızın gelecek nesli gerçekten büyük tehlike altındadır. Lakin günümüz insanı hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın amansızca bir teknoloji aşkıyla yanıp kavrulmaktadır. Maalesef şuan tehlikeyi görmezden gelip çılgınca teknolojiyle yatıp kalkıyoruz.


Bu konuya duyarlı birkaç dernek, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin çabası maalesef yetersiz kalmaktadır.  Aksi takdirde insanoğlunun bu tehlikeyi görmemezliği ve aç gözlülüğü yüzünden bu durum bir gün insanlığın sonunu getirecektir. Artık tehlikeyi görmek, tehlikenin farkına varmak ve hareketi geçip bir şeyler yapma zamanı geldi.

Dijital halkla ilişkiler nedir? Araçları nelerdir?