Taksitle satış sözleşmesi: Bilinmeyen hukuksal haklar

Taksitle satış sözleşmesi nasıl yapılır? Tüketici cayma hakkına sahip midir? Cayma hakkının süresi nedir? Tüketici ne zaman cayma hakkını kullanamaz? Taksitli alışveriş süresi ve senet düzenleme nasıl olmalı?

Taksitle satış sözleşmesi: Bilinmeyen hukuksal haklar

Günümüzde tüketicilerin çoğu, gündelik ihtiyaçlarından tutun da lüks olan tüm ihtiyaçlarına kadar alışverişlerinin neredeyse büyük çoğunluğunu taksitle yapmaktadır. Bu kapsamda aldıkları ürün veya hizmetin ayıplı olması gibi durumlarda satıcı ile yaşanan sorunlar baş göstermektedir. Ancak tüketici olarak bilinçli davranmamız, birçok hakkın zayi olmasına sebebiyet vermekte ve bu sebeple giderek hak arama ihtiyacından uzaklaşmaktayız.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında taksitli satış sözleşmelerinde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle taksitli satış sözleşmesinin kanundaki tanımı üzerinden hareket etmekte fayda vardır.


Taksitle satış sözleşmesi nedir?

Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. Kanunda bu tanım yapıldıktan sonra sözleşmenin yazılı şekilde yapılması zorunluluğundan bahsetmiştir.

Taksitle satış sözleşmesi nasıl yapılmalı?

Bu doğrultuda; Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Sözleşmenin yazılı olma şartını değerlendirdiğimizde içeriği ayrıca önem kazanacaktır. Hal böyle olunca sözleşmenin içeriğinde şu şartların bulunması gerekir:

Taksitli satış sözleşmesinde yer alması gereken bilgiler:

  • Tarafların ad-soyad ve iletişim bilgileri yanında, unvan, adres bilgileri,
  • Sözleşme düzenleme tarihi,
  • Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
  • Sözleşmeye konu mal veya hizmet,
  • Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak peşin fiyatı,
  • Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak taksitli satış fiyatı,
  • Tüketicinin cayma hakkı ve süresi,
  • Ödeme planı, erken ödemede bulunma hakkı,
  • Tüketicinin temerrütte düşmesinin hukuki sonuçları ve faiz miktarı,
  • Malın tüketicinin zilyetliğine geçmesini sağlayacak koşullar gibi hususlar sözleşmede bulunması gereken şartlardır.

Tüketici cayma hakkına sahip midir?

Burada bir diğer önemli husus da; tüketicinin cayma hakkıdır. Kanun; Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının süresi nedir?

Cayma her türlü yolla yapılabilir ve caymanın 7. gün yapılması bile bu hakkın doğumu için yeterlidir. Bu talebin satıcıya ulaştığı tarih önem arz etmemektedir. Burada önemli olan bir diğer husus da; cayma hakkı sözleşmenin ıslak imzalı bir nüshasının tüketiciye verildiği andan itibaren başlayacağıdır.


Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Tüketici ne zaman cayma hakkını kullanamaz?

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Örneğin alınan bir telefona sim kartı takıp kullanmaya başlamak cayma hakkının yitirilmesine neden olacaktır. Bir başka örnek, tüketicinin aldığı takıyı bir gün kullandıktan sonra ben bundan vazgeçiyorum, iade etmek istiyorum deme lüksü yoktur. Üründeki ayıplı haller için hak saklıdır.

Taksit süresi ve senet düzenleme nasıl olmalı?

Ödeme planı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte aylık düzenli ödemeler olabileceği gibi farklı ödeme bedelleri ve farklı ödeme seçenekleri, taksitli satış sözleşmelerinde geçerlidir. Dolayısı ile en az iki taksit olacak şekilde, taksitli satış sözleşmesi kurulabilir. Ancak her halukarda, Türk Borçlar Kanunu gereği taksit sayısı 36 ayı geçmemelidir.

Tüketici, aldığı mal veya hizmete karşı senet düzenlemiş ise; bu doğrultuda her taksit için ayrı ayrı senet düzenleme zorunluluğu vardır.

Görüldüğü üzere aslında hemen hemen her gün, bu tarz mal veya hizmet alımına ilişkin münasebetlerimiz oluyor. Dolayısı ile haklarımızı aramaktan vazgeçmemek en doğrusu olacaktır.


Not: Kredi kartı ile yapılan alışverişlere bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Gıda alışverişinde ürün etiketindeki bu zararlı kodlara dikkat!


1984 yılında Ankara ilinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun oldu. 2009 yılında Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında SU&EN Avukatlık Bürosunu kurdu. Halen Türkiye'de bir çok il'de partner hukuk büroları ile ortak çalışma yaparak avukatlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda Ankara Barosu nezrinde Staj Eğitimi vermektedir.