Marka yönetimi ve marka kimliği nedir? Markanın sağladığı faydalar neler?

Marka yönetimi nedir? Markanın sağladığı faydalar neler? Marka kimliği ve marka imajı nedir?

marka yönetimi

Markalar, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ürünleri ve hizmetleri diğerlerinden ayırt etmeye yarayan, onlara bir kimlik ve kişilikle birlikte tüketicinin gözünde özel bir konum kazandıran ve çoğu zaman rasyonel satın alma karararını etkileyerek tüketiciye özel, duygusal bir bağ kurmaya yarayan görsel dizayn ve isimlerdir.

Standart üretimin ve rekabetin artması sonucu, işletmeler kendilerini diğer ürün ve hizmetlerden ve onların üreticilerinden ayırt etmek için markayı sıklıkla stratejik bir araç olarak görmek, kullanmak ve yönetmek zorundadırlar.


Günümüzde, başarılı bir kurumsal marka kimliği inşa etmek ve yönetmek, iyi bir marka ismi seçiminden markaya yapılacak güçlü finansal desteğe değin birçok faktörün optimum birleşimini gerektirmektedir. Ayrıca, markanın kurum kimliğiyle yakın ilişkisi, firmaların markayı tutundururken bütünleşik pazarlama iletişimi felsefesini benimsemelerini de zorunlu kılmaktadır.

Marka kimliği nedir?

İşletmelerin de insanlar gibi bir kimliğe sahip olduğu düşünüldüğünde, kurum kimliği ve marka kimliği kurumu ve ürünlerini kişileştiren ve tanımlayan özellikler bütünü olarak kabul edilebilir. Marka kimliği, marka için anlamı, yönelimi ve amacı belirlemeye yardımcı bir olgudur. Markanın dayanıklılığı, bütünlüğü ve gerçekliği marka kimliği temelinde değerlendirilebilir.

Marka imajı nedir?

Marka imajı olarak açıklanan kavram, ürün kişiliği, duygular ve zihinde oluşan çağrışımlar gibi tüm belirleyici unsurları içerecek şekilde ürünün algılanmasıdır. Marka imajı ile ürün imajı arasında çok sıkı bir ilişki olmasına karşın aynı şeyler değildir. Ürün imajı ile daha çok belli bir ürün grubuna yönelik tüketicilerin tutumları ve düşünceleri açıklanmaya çalışılır. Marka imajı ise daha çok ürün grubu içindeki bir markaya ek anlam ve değerler katma unsurların toplamıdır.


marka yönetimi marka kimliği nedir

Markanın işletmeye ve tüketiciye sağladığı faydalar

Markalar, işletmeleri diğer işletmelerden ayırt eden ve rekabet avantajı sağlayan birçok avantaja sahiptir.

Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir. İşletme ve ürün imajının yerleştirilmesini sağlar. İşletmenin satışlarını ve rekabet gücünü artırır. Piyasada daha önce başarılı olmuş bir marka, ürün hattına yeni ürünlerin eklenmesini kolaylaştırır. Pazarda başarılı olmuş bir marka, rakiplerinden ayrı bir fiyat stratejisi takip eder. Marka tescil edilerek yasal bir konum kazanır ve marka sahibine yasal bir güvence sağlar.

Markanın tüketicilere sağladığı başlıca faydalar:

Marka, tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirir ve malın tanınmasını sağlar. Marka, tüketicinin kalite garantisidir. Marka, ürünün tanınmasına yardımcı olurken diğer ürünlerle de karıştırılmasını önler. Marka, tüketiciye ürünle ilgili özellikler konusunda güvence verir. Eğer tüketicinin aldığı ürün markalıysa, tüketici sahip olduğu ürünün satış garantisi hizmetlerinin, ürüne sahip olduktan sonra da devam edeceğini bilir.


Unilever’in başkanı N. Fitzgerald şöyle söylemiştir: “Marka, seçenekler çoğaldıkça önemi daha da artan bir güven deposudur. İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmak ister.”

Yeni Medya ile ‘güçlü bir marka olmak’ için 5 öneri