Anıtkabir’de İstiklal Marşı okumak ne zamandan beri yasak?

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş Adana’dan Anıtkabir ziyaretine gelen kafilenin İstiklal Marşı okurken görevlilerin müdahalesiyle karşılaşmasını TBMM gündemine taşıdı.

anıtkabir istiklal marşı yasak yasağı video

Adana’dan Anıtkabir ziyaretine gelen yaklaşık 100 kişilik kafile geçtiğimiz hafta sonu Anıtkabir ziyaretleri sonrası mozole önündeki merdivenlerde İstiklal Marşı okumak istemişti. Marşın yarısındayken gelen görevli askerler tarafından uyarılan kafile duruma tepki göstermiş, görevlilerden “Anıtkabir’de İstiklal Marşı ve özellikle İzmir Marşı söylemek kesinlikle yasak, yukarıdan emir geldi” cevabıyla karşılaşmıştı.

Konunun kendisine iletilmesinin akabinde TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Başbakan Binali Yıldırım’a seslenen CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş “Anıtkabir’de ulusal marşımızı söylemek ne zamandan beri yasaklandı?” diye sordu.


chp adana milletvekili ibrahim özdiş
CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş

Durumun saçma ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan CHP’li Özdiş’in konuşması şu şekilde:

“Geçtiğimiz günlerde, bana iletilen bilgiye göre, Adana’dan Anıtkabir ziyaretine gelen 100’ü aşkın hemşerim Anıtkabir’de İstiklal Marşı okumak isterken askerlerin müdahalesiyle karşılaşmışlar. Kendilerine “Anıtkabir’de İstiklal Marşı ve özellikle İzmir Marşı söylemek kesinlikle yasak, yukarıdan emir geldi.” denmiş. Sayın Başbakana soruyorum: Anıtkabir’de ulusal marşımızı söylemek ne zamandan beri yasaklandı?”


Anıtkabir Kanunu ne diyor?

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanunda ve ilgili yönetmelikte; halkın Anıtkabir’de İstiklal Marşı okuyamayacağına dair bir yasa bulunmuyor. Bu kanun ile ilgili olarak yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı’na bağlı.

Yönetmeliğin 36. Maddesinde “Anıtkabir’de İstiklal Marşı dışında marş ve müzik çalınmaz” ibaresi yer alıyor. 85. Maddeye göre ise düzenlenecek törenlerde İstiklal Marşı’nın teypten çalınacağı yer alıyor.

Kanun maddeleri:

Madde 1 – Ankara’da Atatürk’ün aziz naşının defnedildiği Anıtkabir’in ve bu-
radaki Atatürk’ün hayat ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane ve diğer tesisle-
rin her türlü hizmetlerinin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanlığı sorumludur.

Madde 2 – Anıtkabir hizmetleri için kurulacak komutanlığın kuruluş, kadro ve
görevleri ile Anıtkabir’deki merasimlerin şekli ve ifası, alınacak emniyet ted-
birleri, müze, kütüphane ve diğer tesislerin idaresi, mali konular, bakımı, ona-
rımı ve benzeri hususlar bu Kanunun yayımını izleyen üç ay içerisinde hazırlana-
cak bir yönetmelikle düzenlenir.


Madde 3 – Anıtkabir’in her türlü giderleri Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinden karşılanır.

Madde 4 – 6780 sayılı Anıtkabir’in Her Türlü Hizmetlerinin Maarif Vekale-
tince İfasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Anıtkabir Müdürlüğünde görevli personelden gerekli görülen-
ler, tüm özlük ve kazanılmış haklarının muhafazası kaydı ve kadroları ile Anıt-
kabir hizmetleri için kurulacak komutanlığın kadrolarına atanırlar, artan perso-
nel Kültür Bakanlığınca uygun görülecek diğer görevlerden istihdam edilirler.
2 nci maddede yer alan yönetmelik yürürlüğe konuncaya kadar Anıtkabir Müdür-
lüğü personeli mevcut statü içerisinde görevlerine devam ederler.

Geçici Madde 2 – Anıtkabir Müdürlüğünün tüm araç ve gereçleri Genelkurmay
Başkanlığına devredilmiştir.

Geçici Madde 3 – Anıtkabir giderleri için Kültür Bakanlığının 1981 Yılı Büt-
çesine konulmuş bulunan ödeneğin Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılması
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 6 – Bu Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür.

Milletin pusulası her yerde Anıtkabir’i gösterir