Anıtkabir’de İstiklal Marşı okumak ne zamandan beri yasak?

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş Adana’dan Anıtkabir ziyaretine gelen kafilenin İstiklal Marşı okurken görevlilerin müdahalesiyle karşılaşmasını TBMM gündemine taşıdı.

anıtkabir istiklal marşı yasak yasağı video

Adana’dan Anıtkabir ziyaretine gelen yaklaşık 100 kişilik kafile geçtiğimiz hafta sonu Anıtkabir ziyaretleri sonrası mozole önündeki merdivenlerde İstiklal Marşı okumak istemişti. Marşın yarısındayken gelen görevli askerler tarafından uyarılan kafile duruma tepki göstermiş, görevlilerden “Anıtkabir’de İstiklal Marşı ve özellikle İzmir Marşı söylemek kesinlikle yasak, yukarıdan emir geldi” cevabıyla karşılaşmıştı.

Konunun kendisine iletilmesinin akabinde TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Başbakan Binali Yıldırım’a seslenen CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş “Anıtkabir’de ulusal marşımızı söylemek ne zamandan beri yasaklandı?” diye sordu.


chp adana milletvekili ibrahim özdiş
CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş

Durumun saçma ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan CHP’li Özdiş’in konuşması şu şekilde:

“Geçtiğimiz günlerde, bana iletilen bilgiye göre, Adana’dan Anıtkabir ziyaretine gelen 100’ü aşkın hemşerim Anıtkabir’de İstiklal Marşı okumak isterken askerlerin müdahalesiyle karşılaşmışlar. Kendilerine “Anıtkabir’de İstiklal Marşı ve özellikle İzmir Marşı söylemek kesinlikle yasak, yukarıdan emir geldi.” denmiş. Sayın Başbakana soruyorum: Anıtkabir’de ulusal marşımızı söylemek ne zamandan beri yasaklandı?”

Anıtkabir Kanunu ne diyor?

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanunda ve ilgili yönetmelikte; halkın Anıtkabir’de İstiklal Marşı okuyamayacağına dair bir yasa bulunmuyor. Bu kanun ile ilgili olarak yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı’na bağlı.

Yönetmeliğin 36. Maddesinde “Anıtkabir’de İstiklal Marşı dışında marş ve müzik çalınmaz” ibaresi yer alıyor. 85. Maddeye göre ise düzenlenecek törenlerde İstiklal Marşı’nın teypten çalınacağı yer alıyor.

Kanun maddeleri:

Madde 1 – Ankara’da Atatürk’ün aziz naşının defnedildiği Anıtkabir’in ve bu-
radaki Atatürk’ün hayat ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane ve diğer tesisle-
rin her türlü hizmetlerinin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanlığı sorumludur.

Madde 2 – Anıtkabir hizmetleri için kurulacak komutanlığın kuruluş, kadro ve
görevleri ile Anıtkabir’deki merasimlerin şekli ve ifası, alınacak emniyet ted-
birleri, müze, kütüphane ve diğer tesislerin idaresi, mali konular, bakımı, ona-
rımı ve benzeri hususlar bu Kanunun yayımını izleyen üç ay içerisinde hazırlana-
cak bir yönetmelikle düzenlenir.


Madde 3 – Anıtkabir’in her türlü giderleri Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinden karşılanır.

Madde 4 – 6780 sayılı Anıtkabir’in Her Türlü Hizmetlerinin Maarif Vekale-
tince İfasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Anıtkabir Müdürlüğünde görevli personelden gerekli görülen-
ler, tüm özlük ve kazanılmış haklarının muhafazası kaydı ve kadroları ile Anıt-
kabir hizmetleri için kurulacak komutanlığın kadrolarına atanırlar, artan perso-
nel Kültür Bakanlığınca uygun görülecek diğer görevlerden istihdam edilirler.
2 nci maddede yer alan yönetmelik yürürlüğe konuncaya kadar Anıtkabir Müdür-
lüğü personeli mevcut statü içerisinde görevlerine devam ederler.

Geçici Madde 2 – Anıtkabir Müdürlüğünün tüm araç ve gereçleri Genelkurmay
Başkanlığına devredilmiştir.

Geçici Madde 3 – Anıtkabir giderleri için Kültür Bakanlığının 1981 Yılı Büt-
çesine konulmuş bulunan ödeneğin Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılması
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 6 – Bu Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür.

Milletin pusulası her yerde Anıtkabir’i gösterir


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.