Arabuluculuk sisteminde tarihi bir anlaşmaya imza atıldı

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte yılbaşından itibaren dava şartı olarak yürürlüğe giren arabuluculuk sisteminde tarihi bir anlaşmaya imza atıldı.

Arabuluculuk sisteminde tarihi bir anlaşmaya imza atıldı

İNTES’e bağlı Türkiye Arabuluculuk Merkezi’nin arabuluculuk görüşmelerini yürüttüğü süreçte, Soma Kolin Termik Santral inşaatında Efor Endüstriyel isimli taşeron şirketle yüklenici Kolin arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklanan işten çıkarma sonrası 1859 işçi ile anlaşma sağlandı.

Tarafların başvurusu üzerine Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) bünyesinde hizmet veren Türkiye Arabuluculuk Merkezi tarafından görevlendirilen 10 arabulucunun taraflarla bir araya gelerek yürüttüğü arabuluculuk süreçlerinin sonunda, 1859 işçi kıdem tazminatları, ücret alacakları, fazla mesaileri ve yol paraları dahi ödenerek işverenleriyle anlaştı ve uyuşmazlıklarını barışçıl bir biçimde sonlandırdı.


Arabuluculuk ile Türkiye’de gerçekleşen en büyük uzlaşı

Türkiye Arabuluculuk Merkezi Başkanı Kemal Güleryüz: “Arabuluculuk faaliyetlerinin dava şartı olması, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası oldu. Biz İNTES olarak arabuluculuk sistemin önemine yürekten inanıyoruz. Konusunda yetkin hukuk uzmanları ve akademisyenlerle Türkiye Arabuluculuk merkezini kurduk.


Odağımızda inşaat sektörünü temsil eden firmalarımız var.Bugüne kadar merkezimize başvuran uyuşmazlıkların %98’i uzlaşma ile barışçıl bir biçimde çözüme kavuştu. Soma’da gerçekleşen uzlaşı ise bugüne kadar Türkiye’de gerçekleşen en büyük uzlaşı niteliğini taşıyor. Bu ilke imza atmak oldukça kıymetli ancak inanıyoruz ki arabuluculuk sistemi ile bu gibi pek çok başarılı örneği önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sonunda hem işçilerimiz hem işverenlerimiz kazanacak” dedi.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar ise arabuluculuk yoluyla gerçekleşen barışçıl çözümlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Arabuluculuğun mantığı kazan-kazan’dır. Dört, beş yılda çözüme kavuşan bir dava artık arabuluculuk ile birkaç günde dahi çözülebilecek. İşçimiz üzülmesin, işverenimiz üzülmesin; işçimiz de kazansın, işverenimiz de kazansın, Türkiye kazansın.


Ara buluculuğun mantığı bu. Çalışma barışı yanında toplumsal barışa da katkı sağlayan süreçte, yapıcı bir tavır sergileyen işçi ve işverenleri, süreci yürüten Türkiye Arabuluculuk Merkezini ve süreçte yer alan arabulucuları kutluyorum.” dedi.

İş hukukunda arabulucu dönemi başlıyor