Şirketinizin check up’ını yaptırdınız mı?

Yeni kurulan şirketlerin yaşam sürelerine bakıldığında % 80’inin ilk 5 yıl içinde iflas ettiği gözleniyor. Peki siz şirketinizin check up’ını yaptırdınız mı?

Şirketinizin check up'ını yaptırdınız mı?

İş planlarını sürekli yenileyen, çağdaş bir yönetim felsefesi benimseyen ve düzenli olarak değişen durumlara göre değerlendirmelerini yenileyen şirketler en zor kriz ve değişimleri bile fırsata çevirebiliyor. Belli aralıklarla hassasiyet analizi yapan şirketlerin ömrü uzarken yapılan analizler şirket verimliliğinin de artmasına neden oluyor.

Şirketinizin check up ını yapmak için geniş kapsamlı bir değerlendirme yapmanız şart. Paranın zaman değeri, satış hacmini geliştirmek, üretim optimizasyonu yapmak, stok maliyetlerini düşürmek, maliyetleri azaltmak, satış vadesini kısaltmak, borç ödeme vadelerini uzatmak gibi birçok önemli noktayı şirketinin sürdürülebilirliği için düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bu değişkenlerin şirket karlılığına ve nakit akışına etkisini analiz edip kararları bu doğrultuda vermek de sürdürebilirliği güvence altına alıyor.Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı aynı zamanda Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı olan Fatih Kuran: “Şirketler özünde karlı olsa da finansal yönetim zafiyeti nedeni ile sıkıntıya düşüp iflasın eşiğinde olabilirler. Şirketinizi sürdürülebilir kılmanız için düzenli olarak check-up ını yaptırmanız gerekiyor. Bilanço ve finansal çalışmalar şirketinin bugünü ve geçmişi hakkında bilgi verirken geleceği hakkında bilgi vermez. Şirketin geleceğine yönelik bir planlama için mevcut durumu değerlendirmek ve ileriye dönük doğru tahminler yapılması gerekiyor. Şirketler için sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli yolu budur.” dedi.

Şirketlerin siber güvenliğini riske atan 5 çalışan hatası neler?