Üniversiteler bölündü: 20 yeni üniversite geliyor!

İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesi ve 20 yeni üniversite  kurulmasını düzenleyen tasarı, Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.

Üniversiteler bölündü: 20 yeni üniversite geliyor!

Eskişehir, Isparta ve Afyonkarahisar’da 3 devlet üniversitesinin daha bölünmesi ve yeni üniversite sayısının 15’ten 20’ye çıkarılması kararlaştırıldı. İstanbul Üniveritesi’nin bölünmesiyle kurulacak üniversiteye İbni Sina adının verilmesinden vazgeçildi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesini de bünyesine alan kurumun adı İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) oldu.

Komisyonda muhalefetin itirazları ve tartışmaların ardından kabul edilen önergelere göre, 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulacak. Anadolu Üniversitesi’nin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bölünmesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bölünmesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulacak. Ayrıca Ankara Medipol ve Semerkand Bilim ve Medeniyet adlarıyla vakıf üniversitelerinin kurulması kabul edildi.


İstanbul Üniversitesi de bölünüyor!

Tasarının yeni haline göre, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa); İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri de olacak. Mevcut üniversitelerde bulunup yeni üniversitelerin kullanacağı devlet mülkleri doğrudan yeni kurumlarına devredilecek.

Üniversite çalışanları nasıl etkilenecek?

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ilkesel olarak itirazları bulunduğunu vurgulayarak, komisyon üyelerinin birçoğunun, bu üniversitede çalışanların, bu tasarıdan etkileneceklerin düzenlemeden haberdar olmadığını savundu. İrgil, tartışma ortamı yaratılması, tasarıyla ilgili olanların da fikirlerinin alınmasını istedi.Üniversitelerin anılarının, öykülerinin bulunduğunu aktaran İrgil, birden bire markaların adının bir günde değiştirilip, yok edilemeyeceğini belirtti.

“İstanbul Üniversitesi bölünemez!”

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, yükseköğretimle ilgili hayati kararlar almanın son derece kritik bir süreç olduğunu, rastgele, hızla yapılacak şeyler olmadığını söyledi. İstanbul Üniversitesinin bölünemeyeceğini, bunun için hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade eden Akaydın, hantal olmayan bir yapı sağlamanın düzenlemelerle mümkün olduğunu belirtti. Akaydın, dünyada İstanbul Üniversitesi’nin 2-3 katı öğrencesi olan üniversiteler olduğuna işaret ederek, İstanbul Üniversitesi’nin bilime en çok katkı sunan tıp, eczacılık, orman fakültelerinin yeni kurulacak üniversiteye aktarılacağını anımsattı.

Akaydın, yeni kurulacak İbni Sina Üniversitesi’nin tanınmasının ise uzun zaman alacağını vurgulayarak, üniversitelerin yaşlarıyla övündüğünü dile getirdi.Akaydın, tasarının geri çekilmesini istedi.

“Türkiye’de üniversiteli işsizlik oranı yüzde 30”

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, İstanbul’da 3 devlet, 65 vakıf üniversitesi olduğuna işaret ederek 65 vakıf üniversitesinin, üniversite eğitiminin özelleştirildiğinin, kazanç kaynağı olduğunun, ranta dönüştüğünün göstergesi olduğunu savundu.

Türkiye’de üniversiteli işsizlik oranının yüzde 30 olduğunu iddia eden Usluer, “Biz üniversite diplomasını insanlar iş bulsun diye mi yoksa ceplerinde bir kenarda diploması olsun diye mi veriyoruz?” diye sordu.

Diploma sorunsalı

Usluer, “Bu tasarı yasalaştığında, 2017-2018 yılının sonunda bu üniversitelerde okuyan kişiler, şu üniversiteye dahil olacak diyoruz. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyan öğrenci, yeni açılan İstanbul İbni Sina Üniversitesine dahil olduğunda diploması İstanbul mu yoksa İbni Sina üniversitelerinden mi olacak? ” sorusunu yöneltti.

Usluer, tasarının reddedilmesi gerektiğini, yangından mal kaçırmayı bırakıp, akademisyen, ülkesini seven yurttaşlar gibi düşünmeleri gerektiğini kaydetti.

İlahiyatçılara geçiş hakkı verilecek

2 yıllık ilahiyat önlisans programından mezun olanlara 4 yıllık ilahiyat veya eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi verilecek. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanları YÖK belirleyecek.

Yeni kurulacak 20 üniversite şunlar:

1- Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

2- Konya Teknik Üniversitesi

3- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4- Malatya Turgut Özal Üniversitesi

5- İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) 

6- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

7- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

8- Samsun Üniversitesi

9- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

10- Tarsus Üniversitesi

11- Trabzon Üniversitesi


12- Kayseri Üniversitesi

13- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

14- Eskişehir Teknik Üniversitesi

15- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

16- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Vakıf üniversiteleri:

17- Ankara Medipol Üniversitesi

18- İstanbul Atlas Üniversitesi

19- Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi

20- İzmir Tınaztepe Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştiriliyor. Erzincan Üniversitesi’nin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” oldu.

İsimleri değişen üniversiteler:

• Ayrıca, Uludağ Üniversitesi’nin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi”;

• Cumhuriyet Üniversitesi’nin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”;

• Adnan Menderes Üniversitesi’nin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi”;

• Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin adı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”;

• Mustafa Kemal Üniversitesi’nin adı “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi”;

• Dumlupınar Üniversitesi’nin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi”;

• Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”;

• Okan Üniversitesi’nin adı “İstanbul Okan Üniversitesi”;

• Namık Kemal Üniversitesi’nin adı “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi”;

• Ahi Evran Üniversitesi’nin adı “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi”;

• Mehmet Akif Üniversitesi’nin adı “Burdur Mehmet Akif Üniversitesi”;


• Bozok Üniversitesi’nin adı da “Yozgat Bozok Üniversitesi” olarak değiştirildi.

Üniversitelerde diploma raf ömrü


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.