Bill Gates: 6 ay içinde 30 milyon kişi ölebilir!

Bill Gates’e göre bilmediğimiz bir pandemik salgın, 6 ay içinde 30 milyon kişiyi öldürebilir. Gates bunun önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Bill Gates pandemik salgın uyarısı: 6 ay içinde 30 milyon kişi ölebilir

Teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Massachusetts Tıp Derneği ve New England Tıp Dergisi tarafından düzenlenen salgınlarla ilgili bir konuşmada söyledikleriyle korkuttu.

Genellikle iyimser olarak insanlara dünyanın dört bir yanındaki yoksulluktan kurtulduğumuzu, çocuk felci, sıtma gibi hastalıkların ortadan kaldırıldığını hatırlatan Gates, “Dünyanın çok ilerlemediği bir alan var. Bu pandemik hastalıklar. Dünya nüfusu arttıkça ve insanlık doğanın içinde yaşadıkça yeni patojenler her zaman ortaya çıkacak. Bazı insanlar ve küçük gruplar, bir gün gelecek ve silah olarak hastalıkları kullanacaktır.” dedi.


Bill Gates’e göre pandemik salgın teorisi, önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşebilir!

İnsanlar sürekli seyahat ediyor, birkaç saatte diğer başka bir yere uçakla gidebiliyor diyen Gates’e göre, küçük bir devlet, bir laboratuarda ölümcül bir formül oluşturabilir.

Dünya hükümetlerine 30 milyon insanı öldürebilecek silahların şu an yapım aşamasında olduğunu ve bu tehdide acil hazırlanmaları gerektiğini söyleyen Gates; “Biyolojik tehditler söz konusu olduğunda, bu aciliyet duygusu eksik. Dünya, savaş için hazırladığı aynı şeyleri ciddi bir şekilde pandemik hastalıklar için de hazırlamalı.” dedi.

Daha önce de sıtmaya dikkat çekmişti

Bill Gates, 2009 yılında katıldığı konferans sırasında, sıtmaya dikkat çekmek amacıyla; içinde sıtma mikrobu taşıyan sivrisineklerin bulunduğunu söylediği kavanozun kapağını açmıştı ve şu soruyu sormuştu: “Sadece fakirler mi hastalanacak?

Aralarında teknoloji şirketlerinin patronlarının, politikacıların ve Hollywood yıldızlarının da bulunduğu izleyiciler dönerek şöyle demişti: “Sıtma sivrisinekler tarafından taşınıyor, işte size birkaç tane getirdim.”

Seyircilerin şaşkın bakışları arasında kavanozu açan Gates sözlerine devam eder: “İşte, aramızda dolaşmalarına izin verdim. Sadece fakir insanların bu hastalığa yakalanması için bir neden yok.”


Pandemik nedir?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren ölümcül salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel isimdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre bir salgın hastalık üç koşul sağlandığında pandemi olarak adlandırılabilir:

1- Toplumun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı.
2- Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması.
3- Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması.

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemik salgın olarak nitelendirilemez; aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde bölgesel ve özellikle kıtasal nüfus nispeten birbirlerinden izole idi. Ancak günümüzde hava, deniz ve kara ulaşımı, yolculuk hızı, yolcu ve mal taşıma hacmi giderek artan oranlarda genişlemeye devam etmektedir.

İnsan hareketliliği 18. yüzyıldan bu yana 1.000 kat artış göstermiştir. Özellikle geçen yüzyıldan itibaren kıtalar arası iletişimde büyük artışlar olmuştur. Küresel ulaşım ağının genişlemesinin üç önemli sonucu enfeksiyon hastalıkları pandemisi, vektör istilası olayları ve vektör kaynaklı patojen ithalatıdır.

Gelecekte pandemik salgınlarla daha çok karşılaşacağız

Pandemiler ve seyahat olgularını değerlendiren Dr. Orhan Yıldız, gerekli önlemler alınmadığında gelecekte pandemilerin eskiye oranla daha geniş kitleleri etkileyeceğini; daha çok sayıda ölümlere yol açacağına dikkat çekiyor.


Son 20 yılda dünya genelinde çok sayıda ciddi enfeksiyon hastalıkları salgınları görüldü. Ebola, domuz gribi, Zika, SARS, MERS, kuş gribi ve norovirüs pandemik salgınları bunlardan en önemli örnekler olarak sayılabilir. Bu salgınlardan etkilenen ülkelerde yüksek maliyetlere ve binlerce can kaybına neden olmuşlar; halk sağlığı altyapıları harap olmuştur. Uzmanlara göre gelecekte sık ve düzenli olarak karşılaşacağımız pandemik enfeksiyon hastalıkları insanlığın en önemli sorunları arasında yer alacaktır.

Sadece Fakirler Mi Hastalanacak?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.