Bipolar bozukluğun ortak belirtileri neler?

Bipolar bozukluk, 20’li yaşlarda başlasa da çocukluk çağında ya da 50’li yaşlarda ilk kez ortaya çıkabiliyor. Hastalığın teşhisi 10 yılı bulabiliyor.

Bipolar bozukluk nedir belirtileri neler ortak belirtileri

Dünyada yaklaşık 60 milyon bipolar bozukluk hastasının olduğuna dikkat çeken Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü; doğru tedavi yöntemlerinin hastalıkta olumlu sonuçlar yaratacağına vurgu yapıyor.

Bipolar bozukluğun görülme oranının ırk, meslek, gelir düzeyi gibi durumlara göre değişmemekle birlikte, ortalama yüzde 1 olduğunu belirtiyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, hastalığın dünya genelinde görülme sıklığının %1 olarak kabul edildiği, ancak bipolar II (hipomani/depresyon) bozukluğunun tanınmasındaki artışla bu oranın %5’e kadar yükselebileceği belirtiliyor.


Bipolar bozukluk görülme oranı ırk, meslek, gelir düzeyi gibi durumlara göre değişmemekle birlikte, genellikle 20’li yaşlarda başlasa da çocukluk çağında ya da 50’li yaşlarda ilk kez ortaya çıkabiliyor. Hastalık görülen kişilerin üçte ikisinde en az bir aile bireyinde daha bu hastalık tanısı mevcut. Hastalığın teşhisine kadar geçen süre bazen 10 yılı bulabiliyor.

Dünyada yaklaşık 60 milyon bipolar bozukluk hastası bulunuyor

Bipolar bozukluk belirtileri neler?

Bir duygu-durum bozukluğu olan bipolar bozukluk; manik, hipomanik ve depresif dönemlerden oluşan bir hastalıktır.


Bipolar belirtileri: Hastalığın en belirgin özelliği öngörülemeyen duygudurum geçişlerinin olmasıdır. Manik dönemde enerji artışı, düşüncelerde ve konuşmada hızlanma, huzursuzluk, uyku gereksiniminde azalma, aşırı mutluluk hali, para harcamada ve cinsel dürtülerde artış, kendini herkesten üstün görme ve gerçekleşmesi mümkün olmayacak planlar yapma gibi davranışlar görülebilir.

Depresif dönemde ise kişi hayattan zevk almama, üzüntü, kontrol edilemeyen ağlama, enerji azlığı, iştahta azalma ya da artış, uykuda azalma, ölüm ya da intihar düşünceleri gibi belirtiler gösterebilir.

Bipolar I bozuklukta ya yalnız manik dönemler ya da manik ve depresif dönemler görülebilir.

Bipolar II ise tekrarlayan depresyon dönemleri arasında zaman zaman hipomani (maniden daha hafif belirtileri olan dönem) dönemlerinin yaşandığı bir duygudurum bozukluğudur. Hızlı döngülü bipolar bozukluk ise bir yıl içinde en az dört duygudurum (mani/hipomani ve depresyon) bozukluğu olarak belirtiliyor.


Bipolar bozuklukta, ilaç tedavisinin yanı sıra hastanın ve ailesinin hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi, alkol ve madde kullanımının kısıtlanması, hatta mümkünse sonlandırılması, uyku-uyanıklık saatlerinin normal vücut ritmine uyacak şekilde ayarlanması, stresle başa çıkma stratejilerini öğrenmek de oldukça önem taşır.

Bipolar bahar aylarında atak yapıyor


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.