Bulut teknolojisi insan kaynakları süreçlerini dönüştürüyor!

Bulut teknolojisi altyapısıyla geliştirilen insan kaynakları uygulamaları, personel yönetim süreçlerinde uzmanların yükünü hafifletiyor.

Bulut teknolojisi insan kaynakları süreçlerini dönüştürüyor!
Bulut teknolojisi insan kaynakları süreçlerini dönüştürüyor!

Uygulamaların sağladığı kesintisiz, entegre ve hızlı çözümler klasik insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca zaman ve maliyet kaybını engelleyerek %80’e varan tasarruf sağlıyor. Bulut tabanlı CRM ve İnsan Kaynakları uygulamalarıyla şirketlere; düşük maliyetli, özelleştirilebilir ve sürdürülebilir süreçler sunan Ofisim’in kurucusu ve CEO’su Serdar Turan, İnsan Kaynakları uygulamalarının pek çok avantajı bulunduğunu şu şekilde ifade ediyor: “Bulut tabanlı İK uygulamaları klasik insan kaynakları yönetimlerinin dönüştürülmesine destek veriyor, personel yönetimlerinde artan iş yüklerini hafifletiyor ve bu süreçlerde hızlı hareket edilmesini, zamanın etkin kullanılmasını mümkün kılıyor.”

Bulut bilişim teknolojilerinin gelişmiş performans, arttırılmış veri güvenliği ve kolay entegrasyon özellikleri, şirketlere pek çok olanak sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanılarak geliştirilen bulut tabanlı İnsan Kaynakları uygulamaları şirketlerin personel yönetim süreçlerinde geleneksel yöntemlerden kaynaklanan verimsiz çalışma ortamlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Çalışan sayılarındaki artışa paralel bir şekilde zorlaşan personel yönetimi, büyüklükleri ne olursa olsun her şirket için karmaşık bir hal alıyor. İzinlerin yönetilmesi, özlük bilgilerinin düzenlenmesi, çalışan masraflarının takip edilmesi gibi önemli noktalarda yöneticilerin zaman kaybını azaltarak hızlı ve pratik çözümler sunan İK uygulamaları çalışanların ve yöneticilerin tüm sorunlarını, tek bir noktadan online olarak yönetebilecekleri uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor.


İK uygulamaları %80’e varan maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor

Çok fazla prosedürü ve karmaşık süreci içerisinde barındıran personel yönetimlerinde, bulut tabanlı İnsan Kaynakları uygulamalarıyla gerçekleştirilen otomasyon ciddi bir verimlilik artışı sağlıyor. Veri akışının otomasyonla gerçekleştirilmesi iş sürekliliğini arttırıyor ve süreçlerin aksamadan ilerlemesini sağlıyor. Bu uygulamalar sayesinde elde edilen iş sürekliliğinin düzenli ve kesintisiz devam etmesi çalışanların memnuniyetini arttırırken, ekiplerin verimli çalışabileceği bir ortam da yaratıyor. İnsan Kaynakları uygulamaları başta izin yönetimi olmak üzere, bütün süreçleri otomatize ederken, ihtiyaç duyulan raporlara tek tıkla ulaşmayı mümkün kılıyor. İnsan Kaynakları uygulaması, gereksiz harcamaların önüne geçerek %80’e varan maliyet ve zaman tasarrufu elde edilmesine imkân veriyor.


İnsan Kaynakları uygulamaları KOBİ’leri dijital çağa uyumlu hale getiriyor

Artan rekabet ortamında şirketlerin işlerini dijitale taşıma ihtiyacı artık bir zorunluluk haline geliyor. Veri artık sadece büyük kurumların değil; KOBİ’lerin de önem verdiği konular arasında yer alıyor. İnsan Kaynakları uygulamaları KOBİ’lere, ‘kullandığın kadar öde’ modeliyle ve hiçbir ön yatırım yapmaya gerek kalmaksızın büyük kurumların kullandığı teknolojilere ulaşma imkanı sağlıyor. Böylece KOBİ’lerin iş hayatlarında güçlü adımlar atabilmelerini kolaylaştırıyor.


Kolayca özelleştirilebilir altyapısıyla ve müşteri ihtiyacını en doğru şekilde karşılamayı hedefleyen Ofisim İK; çalışanların ve yöneticilerin tüm iş süreçlerini, online olarak yönetebilecekleri düşük maliyetli ve kolay kullanıma sahip bir uygulama olarak tanımlanıyor. Ofisim İK ile yeni izin türleri, iş akış kuralları ve onay mekanizmaları ile şirket içi süreçler yeniden tasarlanabiliyor. Kayıtlar ve alanlar üzerinde ileri seviye rol ve profil bazlı yetkilendirmeler yapılabilirken, kimin hangi bilgiye erişebileceği detaylı bir şekilde belirlenebiliyor. Rol ve departmanlara göre özelleştirilebilir pano yapısı sayesinde, yöneticiler ve çalışanlar tek tuşla raporlara, görünümlere ve onay bekleyen taleplere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Cloud teknolojisi nedir? Faydaları nelerdir?