Ergenlik döneminde okul başarısı nasıl sağlanır?

‘Yetişkinliğe ilk adım’ olarak kabul edilen ergenlik, hem gençler hem de ebeveynler için oldukça hassas bir evredir. Peki ergenlik döneminde okul başarısı nasıl sağlanır?

Ergenliğin, bireyde çocuksu tutum ve davranışların yerini yetişkin tutum ve davranışlarına bırakmaya başladığı, bireyin yetişkin rollerine psikolojik ve davranışsal olarak hazırlanması olarak tanımlayan Doğru Cevap Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Yusuf Yıldırım, ergenlik döneminde okul başarısına dair ipuçları verdi.

Kimlik inşası, geçiş evresinde başlıyor

Ergenlik dönemi; otoriteye karşı olma, söz dinlememe, eleştirme, hata bulma gibi tutumları beraberinde getirir. Çünkü gelişme döneminde anne-baba tarafından bazen çocuk, bazen yetişkin gibi algılanan gençler, ne zaman ne şekilde davranacağını bilemez. Gelişmekte olan bedenine, cinsel ve duygusal gelişmelerine ayak uydurmakta sorunlar yaşar. Aynı zamanda anne-babanın güvenini kazanmaya, kendine güvenilen bir insan olmaya ihtiyaç duyar. Kendisine güven duyulması onu mutlu eder, tersi durum ise kaygı yaratır.


Ergenlik çağına girmiş gençler, kimlik inşa etme sürecinde olduklarında birçok kez anne babaya aykırı gelen davranışlarda bulunabilirler. Bu girişimler bastırılırsa çocukta daha fazla gerginlik yaratacağından olumsuz sonuçlar verebilir. Bu durumda kimliğini oluşturma, gücünü gösterme gibi girişimler cesaretlendirilmeli ve belli kurallar çerçevesinde yetişkin davranışları göstermesi olumlu yönde teşvik edilmelidir.

Sosyal çevre önem kazanıyor

Ergenlik çağında sosyal çevre hiç olmadığı kadar önemli hale gelir. Bu dönemde gençler, arkadaşlarını hayatının merkezine koyar ve onların kabul ettiği, değer verdiği birisi olmak için çabalar. Sosyal kabul görme arzusu o kadar yüksektir k,i ders başarısı arka planda kalır. Sosyal ilişkilerinin istediği düzeyde olması için derslerinin iyi olması gereken bir ortamda ise dersleri, sosyal kabul amacıyla iyi hale gelir. Günümüzde ergenlik döneminde sosyal kabul için derslerin iyi olması ölçütü pek kabul görmez. Gençler arasında popüler olmanın, kabul görmenin, beğenilen olmanın ölçütleri ders dışında kalan farklı unsurlardır. Bu nedenle ergenlik döneminde, ilkokuldan bu yana çok çalışkan olan, defterinde yıldızlar, gülen yüzler bulunan çocuğunuzun derslerinde ciddi düşüşler görebilirsiniz. Unutmayın, bu sadece sizin yaşadığınız bir sorun değildir. Birçok ergen anne-babası aynı kaygıları yaşamaktadır.


Bu dönemde ilgi, derslerden sosyal hayata geçer

Ergenlik döneminde gencin öncelikleri değişiklik göstermeye başlar. Dersler genç için kendini ifade edebileceği bir araç durumunda değilse çocukluk yıllarına oranla önemini kaybeder. Ders notlarındaki bu dalgalanmalar velileri kaygılandırır ve abartılı önlemler almaya yönlendirebilir. Böyle durumlara karşı daha sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemek gerekir. Aksi halde ergenle veli arasında aşılmaz duvarlar örülebilir, ergen bireyi yanlış yollara sevk edilebilir.

Okul ortamı ve aile

Okul, ergenlik dönemimdeki genç için son derece önemli bir yerdir. Bu nedenle okuldaki yaşantılar ergenlik dönemindeki gencin gelişimi üzerinde fazlasıyla etkilidir. Okulda yaşayabileceği akran zorbalığı, okulun sosyo-kültürel çevresine uyumsuzluğu, eksik öğretmen desteği, aşırı disiplin uygulamaları gibi durumlar gencin okuldan soğumasına ve okul dışı alanlarda psikolojik tatmin aramaya yönelmesine neden olabilir. Bunun yanında ailelerin ilgisizliği, iletişim problemleri, şiddetli geçimsizlik, boşanmalar vb. gibi olaylar gencin gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olan faktörlerdir.

Sağlıklı bir gelişim, okul başarısını arttırıyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı olan ergenlerin okul başarısı bu süreçten ya hiç etkilenmiyor ya da en az düzeyde etkileniyor. Çocuklarımızın bedensel olarak sağlıklı olmaları için bu dönemde sağlıklı beslenme ve spor yapmaya yönlendirilmeleri konusunda ailelere çok iş düşüyor. Bunun yanında onların geçirdikleri bedensel ve psikolojik değişimi anlayışla karşılayıp, onlara destek olarak, güç vererek ve yardımcı olmaya çalışarak psikolojik açıdan sağlıklı bireyler olmalarına katkı sunabiliriz.


Bedensel ve psikolojik açıdan sağlıklı, sosyal ilişkileri normal ergenler, okul başarısı konusunda da hiçbir problem yaşamadan bir üst evre olan yetişkinlik evresine doğru ilerleyebiliyor. Ergenlik dönemi, her çağda farklı şekillerde kendini gösteren özel bir dönemdir. Bu nedenle her anne-baba, çocuklarının bu dönemde yaşadıklarını anlamak için fazladan çaba harcamalı ve çocuklarının sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için tüm paydaşlarla iş birliği içinde mücadele etmelidir.

Ergenlerin kimlik kargaşası ve ailelere düşen görevler


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.