İnme nedenleri neler? İnmeden korunmak için 7 kural

İnme, erişkinlerde kalp hastalığı ve kanserden sonra yaşam kaybına yol açan en önemli sağlık sorunu olarak gösteriliyor.

İnme nedenleri korunmak için 7 altın kural nedir?

İnme nedenleri neler? İnmeden korunmak için 7 kural…

Hastalığın önemli bir bölümü 65 yaş üzerinde oluşuyor ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülüyor. Prof. Dr. Sevin Balkan, inmeden korunma yolları hakkında bilgi verdi.


Beyin kansız ve oksijensiz kalıyor

İnme, beynin bir bölgesinde kan akımının engellenmesi ya da beyin damarından kanın dışarı sızması sonucu beyin dokusunda oluşan bir hasardır. İnmede %80 oranında kan akımını sağlayan damarlardan biri aniden pıhtı ile tıkanır. Yüzde 20 oranında da beyin damarlarında bir anda gelişen yırtılma ortaya çıkar ve kan beyin dokusu içine sızar ve buna halk arasında beyin kanaması denir. Bunların sonucunda hastada 24 saatten uzun süren bir fonksiyon kaybı oluşur.

İleri yaşla risk artıyor

İnme vakalarının dörtte üçü 65 yaş üzerinde ortaya çıkmakta, hastalık ender de olsa genç yaşlarda görülebilmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen inmenin oluşumunda; ileri yaşla birlikte karşılaşılan problemler ve kişinin yaşam tarzı önemli risk oluşturur. Ayrıca kontrolsüz hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, sigara kullanımı, yüksek kolesterol düzeyi, hareketsiz yaşam tarzı, şah damarı hastalığı, önceden geçici iskemik atak geçirmek de inme oluşumuna yatkınlığı artırmaktadır.

İnme 10 belirti ile kendini gösterebiliyor

 • Vücudun bir yarısında yüz, kol veya bacakta oluşan uyuşukluk
 • Fiziksel kuvvet kaybı
 • Konuşma ve/veya anlama sorunu
 • Bir veya iki gözde oluşan görme bozukluğu
 • Denge bozukluğu
 • Yürüyememe
 • Baş dönmesi
 • Bulantı ve kusma
 • Şiddetli baş ağrısı
 • Bilinç değişikliği

Bazı kişilerde bu belirtiler birkaç dakika veya saat sürer ve sonra tamamen geçer. Bu duruma ‘Geçici İskemik Atak’ denir. İhmal edilmemelidir. Çünkü bu kişilerin inme geçirme riski yüksektir.


Boyun ve beyin damarları detaylı kontrol ediliyor

İnme şüphesi olan hastalarda, nörolojik muayene sonrasında bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleri ile beynin durumu değerlendirilir. İnme nedenini araştırmak amacıyla elektrokardiyografi (EKG) ile kalp incelemesi yapılır. Ayrıca ekokardiyografi ve holter ile de kalp kaynaklı pıhtıların araştırılmasında önemli ölçüde yardımcıdır. DUS (Doppler ultrasonografi), BTA (BT anjiyografi), MRA (MR anjiyografi), DSA (dijital substraksiyon anjiyografi) gibi yöntemlerle de boyun ve beyin damarlarının ayrıntılı görüntülenmesi mümkün olabilmektedir. Kan tahlili incelemeleri de inme nedenini araştırmak amacıyla mutlaka yapılmalıdır.

Damar açıcı tedavi erken dönemde mümkün

İnmede erken müdahale beyin hasarı riskini en aza indirmektedir. Belirtilerin başlamasını izleyen tercihen ilk 3 saat içinde, hastanın tıbbi durumu uygunsa, damardan uygulanan ‘damar açıcı tedavi’ (Trombolitik tedavi) yapılır. Bu tedavinin mutlaka uygun koşulları sağlayabilen merkezlerde ve eğitimli bir inme ekibinin kontrolünde yapılması gerekir.

Damardaki darlıklar stent veya cerrahi ile açılabiliyor

Damar açıcı tedavi dışında; ağızdan ilaç ve rehabilitasyon tedavisi uygulanmaktadır. Bunların sürekliliği ve kontrolleri çok önemlidir. Ayrıca inmenin durumuna göre cerrahi ve girişimsel tedavi yöntemlerine de başvurulabilmektedir. Yapılan incelemeler sonucu damarda % 70’in üzerinde darlık tespit edilirse, kateter yardımıyla damar içine girilerek stent konulması veya endarterektomi denilen cerrahi yolla tıkanıklık açılır.

Risk faktörlerine dikkat!


İnme oluşumunda değiştirilemeyen faktörler; yaş, cinsiyet, ırk ve ailede inme öyküsüdür. Ancak inmenin %90 oranında önlenebilir olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu da değiştirilebilir etkenlerin ortadan kaldırılması ile mümkündür.

İnmeden korunmak için…

 • Tansiyonunuzu düzenli olarak takip edin. Hipertansiyon inme oluşumunda en önemli risk faktörüdür.
 • Sigara kullanmayın ve sigara içilen ortamlarda bulunmamaya çalışın.
 • Kanda şeker ve yağ değerlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin.
 • Tercihen açık havada haftada en az 3-4 kez, 40-50 dakika yürüyüş yapın.
 • Kalp kontrollerinizi yaptırın. Ritim bozukluğu, koroner arter hastalığı, kapak hastalığı gibi bilinen kalp hastalığınız varsa tedavi olun.
 • Obeziteden korunun.
 • Karotis yani şah damar tıkanıklığı riskine karşı düzenli kontrollerinizi yaptırın.

İnme nedir? İnme nedenleri ve belirtileri nelerdir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.