Şirketler ‘know-how’larını, siber saldırılardan korumalılar

Bilgi, teknoloji alanındaki değişimlerle ticari bir faktör haline geldi. Şirketler tüm tecrübelerinin ve bilgi birikimlerinin toplamından oluşan know-how’larını ticari sırları olarak kullanarak bir pazarlama silahına dönüştürebiliyor. Şirketler ‘know-how’larını, siber saldırılardan korumalılar.

Bilişim güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda lider konumda bulunan Komtera Teknoloji’nin Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp, günümüzde know-how’un, ülkelerin gelişmesi ve şirketlerin rakiplerinden öne çıkması anlamında her şey demek olduğunun altını çiziyor.

Son yıllarda teknolojinin çok büyük yol kat etmesiyle birlikte insanlığın çok hızlı değişim süreçleri yaşaması, sürekli yenilenme ve değişme gerekliliğini ortaya koymuştur. Bilim ve teknoloji alanında yapılan yatırımlardan ancak çok değerli inovatif AR-GE çalışmaları neticesinde fayda sağlanabildiği günümüzde bilgi, en önemli olgu haline geldi.


“Bilgi, eski zamanlardan beri paylaşılıyor ancak artık giderek daha fazla ticari boyut kazanıyor.” diyen Komtera Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp, çeşitli sektörlerde hizmet veren firmaların, geçmişten günümüze edindikleri tecrübelerini ve bilgi birikimlerini rakiplerine karşı kalite, tecrübe, birikim ve inovasyon farklılıklarıyla ortaya koyup bir pazarlama silahı olarak kullanabildiklerinin altını çiziyor. Tüm bu bilgi birikimi ve tecrübelerin tamamı ise know-how konseptini oluşturuyor.

Ülkeler Arasında Know-How Transferi Yapılıyor

Bilgiyi inovatif bir şekilde üreten ve kullanan toplumlar bilimsel, teknolojik, siyasal, ekonomik ve sosyal anlamda güçlü olabiliyor ve sahip oldukları bilgi birikimlerini diğer toplumlara pazarlayabiliyorlar. Bu sayede ülkeler arasında teknoloji transferleri de yapılabiliyor.

Know-how konsepti içindeki en önemli bileşenlerden birinin de teknoloji transferi olduğunu belirten Ziya Gökalp, “Teknoloji transferi, gelişmiş ülkelerin ürettikleri teknolojileri, az gelişmiş veya gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerine götürerek adapte etmeleridir. Bu diğer bir anlamda teknoloji danışmanlığını da kapsamaktadır. Öte yandan günümüzde yine çok popüler olan ‘Design Thinking’ yani tasarım odaklı düşünme de know-how ile mümkündür.” ifadelerinde bulunuyor.


Yeni üretilen ve sürekli geliştirilen inovatif teknolojiler neticesinde ülkelerin verimliliğinin arttığı ve hızla büyümeye başladığı gerçeği artık çok iyi bilinmektedir. Teknolojilerin üretilmesinde kullanılan teorik ve pratik teknikler ve makinalar işin büyük bir bölümünü oluşturur ve aslında işin elle tutulur en somut kısmıdır. Fakat arka planda ve işin tamamını kapsayan kısım her ne kadar elle tutulur olmasa da yine “bilgi birikimi” yani know-how’dur.

Know-How Şirketler Arası Rekabette Önemli Bir Faktör

Ülkeler arasında yapılan bilgi ve teknoloji transferleri, aynı şekilde şirketler arasında da uluslararası iş platformlarında yapılmaktadır. İnsan gücü, zamanı ve finansal kaynağı kısıtlı olan şirketlerin “Her şeyi ben yapayım.” diyebilmesi mümkün değildir. Günümüzde bu kaynakların kısıtlı olması ve AR-GE yatırımlarının yapılamaması, yerli firmalar ile yabancı firmalar arasındaki evlilikler/ortaklıklar ile yeni know-how’ların transfer edilmesini gündeme getirmiştir.

Yeni ve yabancı kültürlerden bir şeyler alınıp üzerine bizlerden bir şeyler koyarak ortaya çıkarılan üretimlerin çok olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Ziya Gökalp, “Birçok ülkedeki yabancı sermaye yatırımları, teknolojik bilgiler, bilgi birikimleri ve yeni fikirler, know-how’un paylaşılmasına vesile oluyor. Okullarda üretilen teorilerin sanayi ve teknoloji alanında kullanılması, ülkeleri bilgi üreten ve know how sahibi olan, konusunda lider ülke konumuna taşımaktadır. Artık birçok firma kendisi için “X marka know-how demektir.” gibi sloganlar belirleyerek rekabetin ve bilgi gücünün kıyasıya olduğu pazarlarda lider olmak için yarışmaktadır.” ifadelerinde bulunuyor.


“Var olan deneyimsel bilgiyi üretim odaklı kullanabilmek yani know how haline çevirebilmek için veri madenciliği, bilgi yönetimi, big data gibi teknolojilerin kullanımı şarttır.” diyen Komtera Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp, “Know-how’u siber tehditlerden korumanın, şirketler için en öncelikli konulardan biri olduğunu vurguluyor.

Hackerların telefonunuza sızmak için kullandıkları yöntemler


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.