Kanser tedavisinde psikolojik destek neden önemli?

Kanser hastalarına tedavinin yanı sıra, psikolojik destek de veren Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesinde açtığı “Onkoloji Uğraş Terapi Merkezi” ile kanser hastalarının hobiler edinerek hayata tutunmalarını sağlıyor. Kanser tedavisinde psikolojik destek neden önemli?

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser hastalarının medikal tedavi ile birlikte psiko-onkolojik destek almalarının da önemini vurgularken, merkezlerinde verdikleri eğitimler ile hastaların yaşam kalitesini artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi kanser tedavisinden, “yönetimine” geçmek amacıyla “Kapsamlı Kanser Merkezi”ni hayata geçirdi. Onkoloji alanında sadece tedavi değil kanser yönetimi felsefesi ile kansere bütüncül bir yaklaşım sunan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, hasta ve hasta yakınlarına eğitim çalışmalarının yanı sıra rehabilitasyon amacıyla hobi eğitimleri de veriliyor.


Kapsamlı Kanser Merkezi ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psiko-onkoloji, onkolojik rehabilitasyon, onkolojik sosyal hizmet, klinik eczacılık ve ilaç danışma, uğraş terapileri, palyatif bakım, manevi bakım, kanserde beslenme, kanserde hijyen ve enfeksiyon kontrolü, yan etki ve semptom yönetimi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, üreme sağlığı, klinik araştırmalar, sağlık hukuku laboratuarı, kanser okulu, gerçek yaşam verisi, günlük yaşam ile ilgili bilgilendirme birimleri ve uzun dönem yaşam merkezleri oluşturulmaya, standardize edilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

“Halka açık ve ücretsiz erişim”

Kanser alanında ileri düzeyde bilgi birikimi, alt yapı ve yapılanmaya sahip, her türlü kansere yönelik tanı, tedavi, takip, destek, bakım ve yönetimi çoklu disiplinlerde uzman bir ekip tarafından yapılabilen Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kapsamlı Kanser Merkezi’nde hasta ve hasta yakınlarına hastalık sürecinde başarının artırılması için eğitimler veriliyor.

Kronik bir hastalık olan kanser için asıl tedavinin ötesinde kronik bir destek, bakım ve eğitim gerektirdiğini belirten Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş bu nedenle her hafta düzenli bir şekilde hasta ve yakınları için oluşturdukları eğitim ve bilgilendirme programlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Halka açık ve ücretsiz olan bu toplantılara isteyen herkesin katılabildiğini belirten Prof. Dr. Altuntaş, bu eğitimler ile hastaların yaşam kalitesinin arttığını vurguladı.

“Kanser tedavisinde psikolojik destek tedavileri önemli”

Dünyada olduğu gibi kanserin ülkemizde de hızla yaygınlaşan bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, teknolojinin gelişmesi, farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması ve ilaç teknolojisinin gelişmesi ile beraber tedavi oranının arttığını belirtti. Altuntaş, “Buna rağmen pek çok kanser hastası ile yakınları kanser ve kanserin neden olduğu birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu boyutuyla kanser, fiziksel bir hastalığın ötesinde ruhsal ve psiko-sosyal boyutları da olan bir hastalık” dedi.

Psiko-onkoloji merkezlerinde hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli destek süreçlerini düzenleyecek ve yönetecek bireysel ya da grup terapi odaklı psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve manevi bakım uzmanları ile hizmet verildiğini ve bu hizmetlerin hastanede ya da gerektiğinde “evde sağlık hizmeti” adı altında hastanın evinde gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Altuntaş, bu merkezde hastaların psikoterapi, grup terapileri, uğraş terapileri ve ilaç tedavilerinin planlandığını aktardı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kapsamlı Kanser Merkezi’nde hem psiko-onkoloji alanında deneyimli personel yetiştirilmesine hem de bu alanda klinik araştırmalar yapılmasına katkı sağlanırken, ayrıca günlük olarak düzenlenen kanser okulunda “psiko-onkoloji” alanında hasta ve yakını eğitimi yapılıyor. Böylece hasta ailesini kanserle ilgili erken ve ileri dönemlere hazırlanıyor.


Kanser tedavisi için psikolojik destek neden önemli?

Kanser sürecini sadece cerrahi, ışın tedavisi, medikal tedavi ve kemik iliği nakli hizmetleri ile yürütmenin kapsamlı kanser merkezleri için yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş şöyle konuştu:

“Hastanın ve yakınlarının psikolojik, fiziksel, sosyal ve ruhsal alanlardaki boşlukların da dolması gerekiyor. Bu amaçla hastanemizde bireysel terapi seansları, grup terapileri (destek grupları, eğlence grupları, eğitim grupları vs), toplumsal odakta ise kanser farkındalığını artıran, erken tanı-kanser taramalarının önemi üzerine ve sağlık okuryazarlığının artırılması amacı ile eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Kanser hasta okulumuz, kanser gün ve haftalarında düzenlediğimiz etkinlikleri de bu amaçla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hastaya hasta yakınları tarafından hastalığın nasıl söyleneceği konusunda psikolojik bir eğitim formatı geliştirdiklerini belirten Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Altuntaş, hastanın bu şekilde daha umutlu yaşadığını gözlemlediklerini ve yeni hastaların bu toplantılarda iyileşmiş sağlıklı hastaları görünce ve süreç hakkında konuşunca bir grup psikoterapisi etkisi olduğunu ifade etti.

Kanser ya da kanserin tedavisine bağlı olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik rehabilite edici hizmetler sunulması ve hastanın işlevselliğini artırılmasının en az kanser tedavisi kadar önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Altuntaş, farklı kanser tedavilerinde yaşanan komplikasyonlar, uzuv kayıpları ya da konuşma kayıpları gibi durumlarda onkolojik rehabilitasyon ve terapilerin yaşam kalitesini önemli oranlarda artırdığını belirtti.

“Kanser hastaları edindikleri hobiler ile yaşama tutunuyor”

Kanser tedavisi sadece tedavi değil hastanın psiko-sosyal ihtiyaçlarının da gözetilerek bütüncül bir bakış açısıyla yapılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Altuntaş, gerçekleştirdikleri uğraş terapisi ile hastaların günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağladıklarını ve hastalık sonucu psikolojik, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozuklukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğrettiklerini belirtti.

“Onkoloji Uğraş Terapi Merkezi”nde hastaların kanserle mücadele sırasında moral motivasyonlarını sağlamayı, tedavilerin yan etkilerini en aza indirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçladıklarını belirten Altuntaş, hastalar ile sanat, sosyal ve hobi etkinlikleri yaptıklarını söyledi.


Bu kapsamda, Onkoloji Uğraş Terapi Merkezi’nde ahşap, seramik ve cam boyama, sepet ve hasır örme, dokuma, hat sanatı, resim, müzik, kanser korosu ve drama dersleri gibi etkinlikler yapılırken, ayrıca yakın bir zaman içerisinde kanser hastalarının yer alacağı bir ekiple tiyatro kurulması da hedefleniyor.

Kanser hastalıklarında en çok görülen 10 önemli belirti


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.