Suç unsuruna karışan çocuk sayısında şok artış!

Türkiye’de suç unsurlarına karışan çocukların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi! Suriyeli çocukların suça karışma oranında artış var.

Türkiye suç çocuk sayısı suriyeli çocuklar

TÜİK istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl 108 binden fazla çocuk suça karıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, aile içinde iletişim kopukluğu, fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalan çocukların, televizyonlardaki şiddet içerikleriyle birlikte suça sürüklenebildiğine dikkat çekti.

Birçok çocuk sosyoekonomik durum, aile içi iletişim eksikliği, psikolojik veya fiziksel şiddet gibi nedenlerden dolayı suça sürüklenebiliyor. Bununla birlikte televizyon ve sosyal medyadaki şiddet içeriklerinin, birçok çocuğun dizi ya da sanal karakterleri rol model almasına sebep olduğu biliniyor.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, aile içi şiddet gören çocukların televizyon ve sosyal medyadan daha fazla etkilendiğine dikkat çekiyor.

Şiddet İçerikleri, Suça Eğilimi Artırıyor!

Çocukların büyümekte oldukları ortamın şiddete ve suça eğilimlerinde oldukça önemli olduğuna değinen Cevat Kazma; “Suç işleme fiilleri en çok 15-17 yaş grubu arasındaki çocuklarda görülüyor. Televizyon dizilerinde suç ve şiddet, gerçek hayata oranla çok daha normalleştirilerek yansıtılıyor.


Fiziksel ve zihinsel olarak gelişme evresindeki çocuklar, hayatı ve yaşam biçimlerini bu evrede karşılaştıkları içeriklerle anlamlandırabiliyor. Dolayısıyla, aile yaşantısında problem olan, yetiştiği çevrede de buna maruz kalan çocuklar suça sürüklenebiliyor.” diye konuştu.

Suça Karışan Arttı, Hapse Giren Azaldı!

İstatistiklere göre geçtiğimiz yıl 108 binden fazla çocuğun suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine getirildiğini açıklayan Avukat Cevat Kazma, “Yaralama ve hırsızlık, maalesef çocukların en çok suçlandığı konular arasında yer alıyor. Bununla birlikte hapse giren çocukların sayısı azalıyor.”

“Ancak suça karışan çocukların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında artış var. Ayrıca, Suriye’den ülkemize göç eden yabancı uyruklu çocukların da suça karışma oranlarında artış görünüyor.” ifadelerini kullandı.


Bunun önüne geçebilmek için öncelikle ailelerin çocuklarına karşı daha sorumlu ve bilinçli yaklaşmalarının oldukça önemli olduğundan söz eden Cevat Kazma, aynı zamanda devletin de, suça sürüklenen çocuklarla ilgili geniş kapsamlı bir reform yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mazlum ve Mağdur Olmanın Getirisi Çocuk Suçlular


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.