Dövizli askerlik: Yurtdışında çalışanlara 2000 Euro ve uzaktan eğitim

Türk askerlik sistemine ilk kez “Uzaktan eğitim” düzenlemesi giriyor. Yeni dövizli askerlik düzenlemesine göre; yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl işçi, işveren veya serbest meslek sahibi olarak çalışanlar, 2000 euro ödeyip hiç silah altına alınmadan askerlikleri yapmış sayılacak.

Dövizli askerlik: Yurtdışında çalışanlara 2000 Euro ve uzaktan eğitim

Bu yükümlülere “Açık öğretim” gibi askerlikle ilgili uzaktan temel eğitim verilecek. Gurbetçiler, gönderilecek dokümanlardaki bilgiler ile temel askerlik eğitimi alacaklar. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; bu eğitimin usul ve şartları Milli Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecek. Daha önceki dövizli askerlik uygulamalarında bu hüküm bulunmuyordu.

Dövizli askerlik: En az 3 yıl çalışanlar 2000 euro ödeyerek…

AK Parti’li Osman Aşkın Bak ve Mehmet Muş tarafından hazırlanan kanun teklifi uyarınca, yurt dışındakiler için uygulanan dövizli askerlik ile ilgili yeni düzenleme şöyle olacak:

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek; yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan; bu kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte, bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları; 2000 Euro (avro) veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını başvuru tarihinde defaten ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan eğitime ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Önce indirim sonra zam

Yurt dışındaki gurbetçiler için uygulanan dövizli askerlik yıllar içinde indirime uğradı. İlk olarak 10 bin euro olan miktar daha sonra 6 bin euroya düşürüldü. Ardından bir değişiklik daha yapıldı ve miktar bin euro oldu. Halen TBMM’de görüşülmeyi bekleyen teklif ile de bu miktar 2000 Euro’ya yükseltiliyor.

Bedelli askerlikte 28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek