İstanbul Zeytinburnu tarihi sur tecrit bölgesine kontrolsüzlük mü geliyor?

İstanbul Zeytinburnu tarihi sur tecrit bölgesinde yapılacak projeler artık İBB’nin onayına sunulmadan Yenileme Kurulu tarafından belirlenecek. CHP’li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu karara, “İBB Meclisi kendi yetkilerini reddediyor. Tarihi alanlara başı boşluk, kontrolsüzlük getiriliyor” diyerek karşı çıktı.

istanbul Zeytinburnu tarihi sur bölgesine kontrolsüzlük mü geliyor? ibb
İstanbul Zeytinburnu tarihi sur tecrit bölgesine kontrolsüzlük mü geliyor?

Zeytinburnu’nda Yenikapı Mevlevihanesi’nden, Meryemana Balıklı Rum Kilisesi ve Balıklı Ayazması’na kadar bir çok tarihi ve kültürel yapıyı barındıran “sur tecrit” bölgesi 2005 yılında yenileme alanı ilan edildi.

İstanbul Zeytinburnu tarihi sur bölgesine kontrolsüzlük mü geliyor?

Sözcü’den Deniz Güvemli’nin haberine göre; yenileme projelerinin hayata geçirilmesi sırasında onay süreçlerinin uzadığı gerekçesi ile plan notlarında değişiklik yapılması gündeme geldi.


İlk olarak geçtiğimiz yıl İBB Meclisi’ne gelen değişiklik teklifinde, yenileme alanı ilan edilen bölgelerde İBB Başkanlığı’na sunulan yenileme avan (ön) projeleri ile mevcut planlar arasındaki uyumsuzlukların proje onay sürecini uzattığı belirtilerek bir plan notu eklenmesi istendi.

“1/5 binlik Zeytinburnu Sur Tecrit Planı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”na eklenmesi istenen plan notu, 15 Aralık 2017 tarihli İBB Meclisi kararı ile uygun bulunmadı ve yeniden değerlendirilmek üzere iade edildi.

istanbul tarihi surlar zeytinburnu sur tecrit ibb

Plan değişikliği yapılmayacak

7 ay sonra teklif yeniden gündeme geldi. 13 Temmuz 2018 tarihli meclis oturumunda oya sunulan teklif ile plan notlarına “Yenileme alanlarında plan üzerinde gösterilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmeme, genel işleyişi bozmama şartıyla plan değişikliğine gerek kalmaksızın İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunca onaylanan avan projeye göre uygulama yapılır.


Blok boyutları ve şekilleri avan projede belirlenerek yeniden düzenlenir. Plandaki fonksiyonu korumak kaydıyla tescil ve tescil iptallerine ilişkin hususlarda ilgili İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunca onaylı avan projeye göre uygulama yapılır” maddesinin eklenmesi istendi. İBB Meclisi, tarihi sur tecrit alanındaki yenileme projelerinde kendisini devre dışı bırakan plan notu değişikliğini oy çokluğu ile kabul etti. Karara CHP grubu “ret” oyu verdi.

istanbul tarihi surlar zeytinburnu sur tecrit ibb

“Meclisten dosya kaçırmak anlamına geliyor”

CHP’li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, “Bu karar meclisten dosya kaçırmak anlamına geliyor” diyerek tepki gösterdi.

Hacıalioğlu, “Normal şartlarda, yenileme projeleri koruma kurullarına gider. Kurul kararları onay için İBB Meclisi’ne gelir.  Son kararı İBB Meclisi verir. Şimdi iş uzamasın diye Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu, uygulama yetkisini kendine aldı” dedi.

istanbul tarihi surlar

Koruma kurulların her zaman doğru kararlar almadığını, siyasi kararların altına imza atabildiğini vurgulayan Hacıalioğlu şöyle konuştu:


“Bu plan notu düzenlemesi ile yenileme kurullarının aldığı kararlar meclise hiç gelmeyecek. Zeytinburnu sur tecrit alanında kentsel yenileme alanı ilan edilen bölümde sürekli yeni bina yapılıyor. Yasanın esas amacı oradaki eski eserleri ihya etmekti. Ama burada eski eser ihyası olmayan bir sürü yeni yapı dikiliyor. Zaten bu bölgede A’dan Z’ye hukuksuzluk var. Şimdi hukuksuzluk daha da katmerlendi. Yavaş yavaş koruma kalkanı devre dışı kalıyor. Bu karar ile İBB Meclisi kendi yetkilerini reddediyor. Tarihi alanlara başı boşluk, kontrolsüzlük getiriliyor.”

Bedelli askerlik yasasından yararlanabilecek ünlüler


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.