Kadın liderler araştırması: İş dünyasında cesur kadınların çağı

‘The Digital Age-The Women’s Era’ başlıklı araştırma raporuna göre; kadın liderlerin yüzde 77’si teknolojik yıkımı benimsiyor, bunu tehdit değil, fırsat olarak görüyor. İş dünyasında cesur kadınların çağı: Kadın liderler araştırması ilginç sonuçlar…

İş dünyasında cesur kadınların çağı: Kadın liderler araştırması
İş dünyasında cesur kadınların çağı: Kadın liderler araştırması

Veri analiziyle karar alan kadın yöneticiler, şirketlerinin büyümesi ve karlılığı konusunda güçlü ve kararlı… Tabloyu gerçekçi değerlendiriyorlar; kadın liderlerin sadece yüzde 28’i bir sonraki kariyer adımlarını mevcut şirketlerinde görüyor.

Küresel Kadın Liderler Araştırması

KPMG’nin ilk kez yaptığı ve dünyada da bir ilk olan Küresel Kadın Liderler Araştırması 2018/The Digital Age-The Women’s Era başlıklı araştırma, ‘teknoloji ve dijitalleşme’nin kadın iş liderlerinin dünyasındaki karşılığını inceliyor. Araştırma 42 ülkede 14 sektörden 699 küresel kadın liderle yapıldı. Katılımcıların yüzde 37’si 500 milyon dolardan fazla yıllık gelire sahip şirketleri yönetiyor. Yüzde 62’si 500 milyon dolardan az şirketlerin yöneticisi.


Araştırmanın sonuçları, iş dünyasında cesur, kendine güvenen, gerçekçi kadınların yükseldiğini gösteriyor.

Buna göre kadın liderler, dijitalleşmeyle paradigma değişimi yaşayan iş dünyasındaki büyüme potansiyeli, büyüme stratejileri ve istihdam konusunda iyimser. Araştırmaya katılan küresel kadın liderlerin yüzde 77’si teknolojik yıkımı tehdit değil fırsat olarak görüyor. Hayli cesur davranıyor ve iş modellerini dönüştürmek için teknolojinin sunduğu imkanları değerlendirmekten korkmuyorlar.

Araştırmadan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Küresel iş liderlerinin amacı; dijitalleşme, jeopolitik, değişen demografik yapının etkileri altında zorluklarla yüzleşmek için stratejiler bulmak. Küresel kadın liderler büyüme konusunda iyimser, gerçekçi ve kendilerine güvenen bir profil çiziyor.

Dijital dönüşüm, şirketler için sınırsız fırsatlar sunuyor. Öte yandan, örneğin müşteri beklentilerine ilişkin kararların veriliş hızı giderek artıyor. Kadın liderler, şirketlerini bu karmaşık ve heyecan verici zamanlarda yönetme kabiliyeti ve gücüne sahip.

Araştırma milyon dolarlık şirketleri yöneten kadınların, dijital çağın zorluklarına karşı donanımlı olduğunu ve iyi hazırlandığını gösteriyor. Nitekim kadın yöneticilerin yüzde 77’si teknolojik yıkımı tehditten çok fırsat olarak gördüğünü söylüyor.

‘Yıkılacaksa biz yıkarız’

Yönetici kadınların yüzde 51’i şirketlerinin rakipleri tarafından yıkılmasını beklemek yerine bizzat sektörlerini yıkacaklarına inanıyor.

Küresel kadın liderlerin yüzde 77’si şirketlerinin büyüme potansiyelinden emin. Büyüme ve karlılık konusunda güçlü ve kararlılar.

Büyüme stratejileri konusunda, kadın liderler organik büyümeye yoğunlaşmış durumda. Yüzde 45’i organik büyümeyi en iyi büyüme stratejisi olarak görüyor.

Bu sonuçlar istihdam beklentisiyle de paralel. Yüzde 6 veya daha fazla artış bekleyen küresel kadın liderlerin oranı yüzde 33.


Yapay zekanın istihdama etkisi konusunda daha temkinli olan KKL’lerin yüzde 47’si kaybedilecek işlerden daha fazla sayıda iş yaratılacağını düşünüyor. Buna kıyasla, CEO’ların yüzde 62’si aynı fikirdeler.

Veri kullanmayı seviyorlar

Dijitalleşme, teknoloji ve veri analizini kullanmakta başarılılar. Yüzde 93’ü önümüzdeki 3 yıl içinde yenilik süreçlerini ve uygulamayı geliştirme ihtiyacı olduğunu görüyor.

Yüzde 77’si veri modelleri/analitiği kullanımını artıracağını söylüyor.

Yüzde 58’i sezgileri yerine veri analizi sonuçlarına göre stratejik kararlar alıyor.

Yüzde 48’i yapay zeka, blockchain, karma gerçeklik ve üç boyutlu baskı gibi yeni teknolojiler konusunda rahat hissediyor.

Kadın liderlerin yüzde 21’i şirketlerinin yönetim kurulunun dijital dönüşüm projeleri ile ilgili yatırımların geri dönüşü konusunda makul olmayan bir beklentiye sahip olduğunu söylüyor.

Yüzde 73’ü şirketlerindeki toplam gelir artışının yüzde 2’nin üstünde olmasını bekliyor, yalnızca yüzde 17’si yüzde 2’den az artış umuyor.

Kadın liderler çevik, gerçekçi, eşitlikçi ve güçlerinin bilincinde.

Cinsiyet eşitliğini desteklemek için kültürel değişim ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar.

Gerçekçiler; yalnızca yüzde 28’i bir sonraki kariyer adımını mevcut şirketleri içinde görüyor.


Güçlü kişisel ağlar ve iyi iletişim becerilerinin, kişisel başarı konusunda en önemli iki faktör olduğuna inanıyorlar.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı neden düşük?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.