Muharrem İnce: Ülkede ölüm sessizliği var, kimsenin sesi çıkmıyor

Muharrem İnce: Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor. Ülkede ölüm sessizliği var, bir şey here şeye hakim olmuş.

Muharrem ince: Ülkede ölüm sessizliği var, bir şey her şeye hakim olmuş

Muharrem İnce’nin yaptığı açıklamalar:

Ülkemizde ölüm sessizliği var. Bir şey, her şeye hâkim olmuş. Devlet sistemini alt üst eden düzenlemeler tek imzalı “fermannamelerle” yapılıyor.

Bunların içinden sadece Başbakanlık kurumunu ortadan kaldıran uygulama bile başlı başına bir yıkımdır. Türk tarihinin hiçbir döneminde devlet idaresinin tepesindeki iki yetki bir kişide toplanmamıştır.


Mutlakiyet dönemlerinde Han ya da Sultan, Cumhuriyet döneminde Cumhurbaşkanı, hepsinin yetkilerini paylaşan ikinci adamlar ve meclisler olmuştur.

“1300 yıllık 2. Adam geleneği yıkıldı”

Türk Devlet geleneğinin temel unsurlarından biri olan ikinci adamlara, bilinen şu örnekleri verebiliriz:

8. yüzyılda Göktürk Hanları, İlteriş ve Bilge Kağanların Veziri Tonyukuk;

11.yüzyılda Selçuklu Sultanları Alp Arslan ve Melikşah’ın Başveziri Nizamülmülk;

15. yüzyılda Osmanlı Padişahları 2.Murat ve 2. Mehmet’in Vezir-i Âzamı Çandarlı Kara Halil;

16. yüzyılda Kanuni’nin “Serasker Sultan” ünvanı olan Vezir-i Âzamı Pargalı İbrahim;

16. yüzyılda Kanuni, 2. Selim ve 3. Murad’ın Vezir-i Âzamı Sokullu Mehmet;

17. yüzyılda 4. Mehmet’in Sadrazamları Köprülüler;


18. yüzyılda 3.Ahmet’in Sadrazamı Nevşehirli İbrahim;

19. yüzyılda 3. Selim ve 2. Mahmud’un Sadrazamı Alemdar Mustafa;

19. yüzyılda Abdülmecid’in Sadrazamı Mustafa Reşit;

19. yüzyılda Abdülhamid’in Sadrazamı Mithat Paşa

Ve 20. Yüzyılda Cumhuriyet’in Başvekilleri İsmet Paşa ve Celal Bayar.

1300 yıllık 2. Adam geleneği, ne olduğu belli olmayan bir sistem dayatılarak yıkıldı. Tarih boyunca çeşitli adlar altında devlet geleneğini sürdüren bir makam yok edildi.

“Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor”

Gelenekten ve gelenekçilikten söz edenler, neredesiniz? Çok önemli bir devlet geleneğinin yerle bir edilmesine neden itiraz etmiyorsunuz? Topluma tarihin ışığını tutmakla görevli olan Tarihçiler, neredesiniz?

Demokrasinin ve parlamenter rejimin ürünü olan siyasetçiler, neredesiniz? Devlet ve toplum hayatının kurumlara ve kurumların korunmasına dayalı olduğunu bilmesi gereken aydınlar, neredesiniz?

Muhafaza edilmesi şart olan değerleri yok etmenin, yıkıcılık olduğunu ileri süren muhafazakarlar, neredesiniz?


Biz, tarihimizin biriktirdiği demokratik kazanımların korunmasından yanayız ve tecrübelerden süzülüp gelmiş kurumların tahrip edilmesine karşı çıkıyoruz. Değişmesi şart olanların ise, milletimiz tarafından çok kısa süre içinde tasfiye edileceğine inanıyoruz.

Muharrem İnce’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaların tamamı:

CHP’de olağanüstü kurultay için 21 imza kaldı


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.