Muharrem İnce: Ülkede ölüm sessizliği var, kimsenin sesi çıkmıyor

Muharrem İnce: Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor. Ülkede ölüm sessizliği var, bir şey here şeye hakim olmuş.

Muharrem ince: Ülkede ölüm sessizliği var, bir şey her şeye hakim olmuş

Muharrem İnce’nin yaptığı açıklamalar:

Ülkemizde ölüm sessizliği var. Bir şey, her şeye hâkim olmuş. Devlet sistemini alt üst eden düzenlemeler tek imzalı “fermannamelerle” yapılıyor.

Bunların içinden sadece Başbakanlık kurumunu ortadan kaldıran uygulama bile başlı başına bir yıkımdır. Türk tarihinin hiçbir döneminde devlet idaresinin tepesindeki iki yetki bir kişide toplanmamıştır.

Mutlakiyet dönemlerinde Han ya da Sultan, Cumhuriyet döneminde Cumhurbaşkanı, hepsinin yetkilerini paylaşan ikinci adamlar ve meclisler olmuştur.

“1300 yıllık 2. Adam geleneği yıkıldı”

Türk Devlet geleneğinin temel unsurlarından biri olan ikinci adamlara, bilinen şu örnekleri verebiliriz:

8. yüzyılda Göktürk Hanları, İlteriş ve Bilge Kağanların Veziri Tonyukuk;

11.yüzyılda Selçuklu Sultanları Alp Arslan ve Melikşah’ın Başveziri Nizamülmülk;

15. yüzyılda Osmanlı Padişahları 2.Murat ve 2. Mehmet’in Vezir-i Âzamı Çandarlı Kara Halil;

16. yüzyılda Kanuni’nin “Serasker Sultan” ünvanı olan Vezir-i Âzamı Pargalı İbrahim;

16. yüzyılda Kanuni, 2. Selim ve 3. Murad’ın Vezir-i Âzamı Sokullu Mehmet;

17. yüzyılda 4. Mehmet’in Sadrazamları Köprülüler;

18. yüzyılda 3.Ahmet’in Sadrazamı Nevşehirli İbrahim;

19. yüzyılda 3. Selim ve 2. Mahmud’un Sadrazamı Alemdar Mustafa;

19. yüzyılda Abdülmecid’in Sadrazamı Mustafa Reşit;

19. yüzyılda Abdülhamid’in Sadrazamı Mithat Paşa

Ve 20. Yüzyılda Cumhuriyet’in Başvekilleri İsmet Paşa ve Celal Bayar.

1300 yıllık 2. Adam geleneği, ne olduğu belli olmayan bir sistem dayatılarak yıkıldı. Tarih boyunca çeşitli adlar altında devlet geleneğini sürdüren bir makam yok edildi.

“Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor”

Gelenekten ve gelenekçilikten söz edenler, neredesiniz? Çok önemli bir devlet geleneğinin yerle bir edilmesine neden itiraz etmiyorsunuz? Topluma tarihin ışığını tutmakla görevli olan Tarihçiler, neredesiniz?

Demokrasinin ve parlamenter rejimin ürünü olan siyasetçiler, neredesiniz? Devlet ve toplum hayatının kurumlara ve kurumların korunmasına dayalı olduğunu bilmesi gereken aydınlar, neredesiniz?

Muhafaza edilmesi şart olan değerleri yok etmenin, yıkıcılık olduğunu ileri süren muhafazakarlar, neredesiniz?

Biz, tarihimizin biriktirdiği demokratik kazanımların korunmasından yanayız ve tecrübelerden süzülüp gelmiş kurumların tahrip edilmesine karşı çıkıyoruz. Değişmesi şart olanların ise, milletimiz tarafından çok kısa süre içinde tasfiye edileceğine inanıyoruz.

Muharrem İnce’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaların tamamı:

CHP’de olağanüstü kurultay için 21 imza kaldı