Aile için şiddetin mağdurları genelde kadın ve çocuklar!

Duygusal şiddetin, bir ilişkide genellikle biri tarafından diğerini kontrol altında tutmak için kullanıldığını ve mağdurların çoğunlukla kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten Psikiyatr Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, şiddetin oluşumunu etkileyen faktörler ve sonuçları hakkında önemli bilgiler verdi.

Aile içi şiddetin; çeşitli kültür, sınıf, eğitim, gelir düzeyi, etnik köken ve yaş sınırlarının ötesinde, tüm ülkelerde saptanan bir olgu olduğunu ifade eden Psikiyatr Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, mağdurların çoğu zaman kadınlar ve çocuklar olduğunu söyledi.

Eşlerin birbirine uyguladığı duygusal şiddet ve doğurduğu sonuçlar hakkında şu bilgileri verdi:

 1. Kişilerde fiziksel yaralanma,
 2. Ekonomik ya da diğer kaynakların kısıtlanması,
 3. Aşağılanma ve kişinin yıpranması ile gözlenebilen ve hayattan zevk alamama,
 4. Ağrı, bitkinlik, sosyal içe çekilme, depresyon, korku ve özgüven eksikliği,
 5. Dikkat ve üretkenlikte azalma ile sonuçlanabilen psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal istismarı içeren geniş bir çerçevede incelenmektedir.

Ebeveyn – Çocuk İlişkisine Yeniden Bakılmalı

Kadın haklarının ağır derecede ihlal edilmesi konusu ile başarılı bir şekilde mücadele edilmesi için, aile içi şiddetin toplum tarafından reddedilmesi ve profesyoneller arasında bu duruma karşı tutumların kesin bir dille sergilenmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, “Şiddet ve kültürel faktörlerin etkisi ile kadınların şiddete verdikleri tepkiler ve ebeveynlik rollerini nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, daha önce kötü muamelede bulunan ebeveynler ve çocuklarıyla olan ilişkileri hakkında yapılan çalışmaların ayrıntılı irdelenmesi gerekmektedir” dedi.Şiddetin Oluşumunu Bunlar Etkiliyor


Aile için şiddetin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan etkenler hakkında da bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, faktörleri şöyle sıraladı:

 • Sosyo-ekonomik eşitsizlik veya istikrarsızlık
 • Çocukların fiziksel olarak cezalandırılmasını ve şiddeti teşvik ettiren sosyal ve kültürel etkenler
 • Ebeveyn çocuk ilişkisinde çocuğun değersizleştirilmesi
 • Aşırı alkol kullanımı ya da alkole ulaşılmasının kolaylaştırılması
 • Uyuşturucu madde kullanımı
 • İstenmeyen gebelik
 • Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağın zayıflığı
 • Geniş aile
 • İşsizlik
 • Eş ile çatışma ve şiddet yaşama
 • Yeterli aile desteğinin olmaması
 • Fiziksel ya da ruhsal hastalığın varlığı
 • Çocuk yetiştirme becerilerinde yetersizlik
 • Şuça katılım
 • Katı düşünme, empati azlığı
 • Gerçekçi olmayan beklentilerin varlığı
 • Genç yaş
 • Özürlülük (engellilik)
 • Yetişkin aile üyeleri tarafından problemli olarak algılanan kişilik ve mizaç özelliklerinin varlığı

Mor Çatı’dan kadına yönelik şiddeti önlemek için proje


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.